Απόψεις Λάζαρος Μαύρος Υπέρ της Πόρνης Κατά του Προδότη

Υπέρ της Πόρνης Κατά του Προδότη

Ο Λάζαρος Μαύρος είναι αρθρογράφος στην εφημερίδα Σημερινή και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Ράδιο Πρώτο


Απόψε στις εκκλησιές, όπως κάθε Μεγάλη Τρίτη, κορυφαίο το τροπάριο της Κασσιανής μοναχής του 9ου αιώνα: «Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή». Υπέρ της μεταμεληθείσας πόρνης ικεσίες: «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κριμάτων σου αβύσσους, τίς εξιχνιάσει ψυχοσώστα Σωτήρ μου;».
 
Το πιο εντυπωσιακό, όμως, στην αποψινή υμνογραφία είναι η αντίθεση στο δίπολο Πόρνη - Προδότης: Η 1η εξυμνείται κι ο 2ος στιγματίζεται: «Ήπλωσεν η πόρνη τας τρίχας σοι τω Δεσπότη, ήπλωσεν Ιούδας τας χείρας τοις παρανόμοις, η μεν λαβείν την άφεσιν, ο δε λαβείν αργύρια».
 
- Η πόρνη εν κλαυθμώ ανεβόα, «δέξαι με μετανοούσαν και σώσον»…
 
- Ο προδότης, μαθητής αχάριστος, λόγω φιλαργυρίας, την χάριν που έπνεε απεμπολών, δολίως εμελέτησεν, έναντι τριάκοντα αργυρίων την διά φιλήματος παράδοση:
 
«Τί μοι θέλετε δούναι, καγώ παραδώσω υμίν εις το σταυρώσαι αυτόν;»
 
(α) Η μεν Πόρνη, απ’ το βόρβορο της πιο κατάπτυστης κοινωνικής υποστάθμης της βδελυρής αισχρότητας, «δάκρυα προχέουσα και οδυρομένη», εξιλεώνεται. Κι έκτοτε ως παράδειγμα προβάλλεται.
 
(β) Ο δε Προδότης Ιούδας, από την τιμητικότατη θέση ενός εκ των 12 Μαθητών, καταπίπτει στο βόρβορο της αιώνιας διαπόμπευσης.
 
Στις ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδας εντοπίσαμε 50 τουλάχιστον αναφορές για την προδοσία που διέπραξε, φιλαργυρίας ένεκεν, ο Ιούδας. Από τη Μεγ. Δευτέρα και το «εις προδοσίαν εκίνησαν τον Ιούδα», μέχρι το «δεύρο δη, μιαρέ, φονευτά μαθητά και τον τρόπον της κακίας σου δείξον μοι, δι’ όν γέγονας προδότης του Χριστού», της Μεγ. Παρασκευής.
 
Τον στηλιτεύει σωρηδόν η υμνογραφία της Μεγ. Πέμπτης: «Τυφλούται τω πάθει της φιλαργυρίας», «ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι». Με αηδία τον θυμούνται και τα Εγκώμια του Επιτάφιου: «Μωρέ και τυφλέ πανολεθρότατε άσπονδε, τρισάθλιε, παράφρονα, πώς χρυσώ απεμπολείς τον φωταυγή;»…
 
Πέντε αιώνες πριν από τον Ιούδα, το 480 π.Χρ., αισχρότερος ανά τους αιώνες αναδείχθηκε ο Εφιάλτης ο Μαλιεύς. Μετά την τριήμερη νικηφόρα άμυνα των Ελλήνων στις Θερμοπύλες μ’ επικεφαλής τον Λεωνίδα, πήγε το ανδράποδο αυτοπροσώπως στον Ξέρξη, πρόδωσε τους υπερασπιστές της πατρίδας κι οδήγησε από την Ανοπαία Ατραπό τις περσικές ορδές στα νώτα των Θερμοπύλαρχων. «Μέγα τι παρά βασιλέος δοκέων οίσεσθαι», έγραψε ο Ηρόδοτος το «κερδαλεώτερον» αντίτιμο της προδοσίας του Εφιάλτη…
 
Στην ιστορία των Ελλήνων και της χριστιανικής οικουμένης, στη συνείδηση των ανθρώπων, ουδεμία πόρνη έμεινε ποτέ κατάπτυστη. Ο Εφιάλτης όμως κι ο Ιούδας, έμειναν. Αμφότεροι, συνώνυμα του πλέον βεβορβορωμένου βορβόρου…
 
Ο Θεός να μας φωτίσει.
 
Καλήν Ανάστασιν.
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Οι διαδοχικώς συνεπέστατοι στη… Διζωνική (υποταγή) «πρόεδροι λύσης» ΑΚΕΛ & ΔηΣυ, των οποίων οι θητείες προσέφεραν επιπρόσθετες διαδοχικές 5ετίες τσιμεντώματος της Διχοτόμησης, τι άλλο, άραγε, αποδεικνύουν εν τέλει, εκτός απ’ το ότι η Διζωνική νομιμοποίηση των Τούρκων θα είναι κατά πολύ χειρότερη κι απ’ την κάκιστη, αλλά παράνομη εισέτι, Διχοτόμηση;
 
 

Top