News SciTech Technology Στη Βουλή μέτρα για τον ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό

Στη Βουλή μέτρα για τον ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό

Μέτρα για αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού, περαιτέρω μείωση των τιμών από τη CYTA και εκτενέστερο έλεγχο από το ΓΕΡΗΕΤ για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των χρεώσεων, εισηγείται με την έκθεσή της προς την Ολομέλεια της Βουλής η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η οποία αφορά τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
 
Η έκθεση της Επιτροπής ανεγνώσθη στην Ολομέλεια από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ζαχαρία Ζαχαρίου, στο πλαίσιο του Κεφαλαίου Δ’.
 
Στην έκθεσή της η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ότι ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιτελεί σημαντικό έργο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συμβάλλει στη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού, παρέχοντας υπηρεσίες του τομέα αυτού για το σύνολο της κυπριακής επικράτειας.
 
Διαπιστώνει, ακόμα, ότι η αγορά αναπτύσσεται με τη βελτίωση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών.
 
Επίσης, στις διαπιστώσεις αναφέρεται ότι η διασφάλιση κοστοστρεφών τιμών και ισότιμης μεταχείρισης των παρόχων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ώστε όλες οι εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα για επιπλέον επενδύσεις.
 
Στην Έκθεσή της η Επιτροπή επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ανταγωνισμού δεν πρέπει οι ρυθμίσεις του ΓΕΡΗΕΤ να επηρεάζουν αρνητικά την περαιτέρω ανάπτυξη της CYTA, η οποία, εκτός από το κόστος ρύθμισης που επωμίζεται, υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομής για την ανάπτυξη του δικτύου της σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου.
 
Επισημαίνεται, ακόμα, ότι η CYTA προσφέρει κοινωνικό έργο στην κυπριακή κοινωνία και εκφράζεται προς τούτο η ευαρέσκεια της Επιτροπής Θεσμών και καλεί τον Οργανισμό όπως καταβάλει προσπάθεια, ώστε το προγραμματιζόμενο έργο της CYTA για αντικατάσταση του χάλκινου δικτύου της με δίκτυο οπτικών ινών δεν επιφέρει ιδιαίτερες αυξήσεις στους καταναλωτές.
 
Εισηγείται, επίσης, στη CYTA να εξετάσει τη δυνατότητα να επέλθουν ορισμένες μειώσεις στις τιμές της, χωρίς αυτό να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενέργεια που θα καταστήσει τον οργανισμό πιο ανταγωνιστικό.
 
Η Επιτροπή Θεσμών διαπιστώνει, ακόμα, ότι στην Κύπρο υπάρχει πρόβλημα ψηφιακού αναλφαβητισμού και ότι η Κύπρος, σύμφωνα με τον Επίτροπο, είναι 24η στην Ε.Ε. όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και εισηγείται στην εκτελεστική εξουσία να εξεύρει τρόπους, ώστε οι Κύπριοι πολίτες να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Εισηγείται όπως παραχωρηθούν κίνητρα με εκπτώσεις στις πληρωμές μέσω διαδικτύου των κοινωνικών ασφαλίσεων  και άλλων φορολογιών ή τελών.
 
Διαπιστώνει, περαιτέρω, την ανάγκη αύξησης των διαδικτυακών ταχυτήτων και τονίζει ότι η αύξηση της χρήσης υψηλών διαδικτυακών ταχυτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον επιχειρηματικό κόσμο για σκοπούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και εκφράζει την εκτίμηση ότι μέσω της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου θα προωθηθούν καλύτερα τα κυπριακά προϊόντα, με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία.
 
Επίσης, εισηγείται όπως ο Επίτροπος, μέσω ρυθμίσεων, συμβάλει στη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς οι πολίτες συνήθως επιλέγουν τους παροχείς με τις χαμηλότερες τιμές, για αυτό και επιβάλλεται να ασκείται αυστηρότερος έλεγχος σε ό,τι αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 
Η Επιτροπή συστήνει στον Επίτροπο όπως, σε ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι πληροφορίες καταλόγου ή διάφορες άλλες τηλεφωνικές υπηρεσίες, διαγωνισμού, ασκεί εκτενέστερο έλεγχο, κυρίως σε ό,τι αφορά το ύψος των χρεώσεων και των όρων που τίθενται από την πλευρά των παροχέων.
 
Η Επιτροπή Θεσμών αναφέρει, ακόμα, ότι πρέπει να προβληματίσει την Κυβέρνηση το ζήτημα της ασύμμετρης ρύθμισης που προκύπτει από το ευρωπαϊκό ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς το κόστος, όπως επισημάνθηκε από τη CYTA, είναι δυσανάλογα μεγάλο για τις μικρότερες χώρες της Ε.Ε., όπως η Κύπρος, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο.
 
Η Επιτροπή Θεσμών, στα καταληκτικά της σχόλια, αφού δηλώνει ότι θεωρεί σημαντικό τον ρόλο του Επιτρόπου, δηλώνει ότι θα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στη λειτουργία του θεσμού και, όποτε κρίνει σκόπιμο, θα επανέλθει με εισηγήσεις προς την εκτελεστική εξουσία για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.
 
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top