News Politics Αυτά εισηγείται ο Πρόεδρος στον Γ.Ε. για έρευνα στον Συνεργατισμό

Αυτά εισηγείται ο Πρόεδρος στον Γ.Ε. για έρευνα στον Συνεργατισμό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, απευθυνόμενος στον Γενικό Εισαγγελέα, εισηγείται όπως, για την αρμόδια ερευνητική επιτροπή που θα οριστεί για τη διενέργεια έρευνας για τη λειτουργία του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος, επιλεγούν ξένοι εμπειρογνώμονες, ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός τακτού χρονικού διαστήματος και να δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα, με πλήρη διαφάνεια, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου. 
 
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφάσισε σήμερα όπως απευθυνθεί στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με την παράκληση να ασκήσει την κατά τον Νόμο προβλεπόμενη αρμοδιότητα και εξουσία του, διορίζοντας ερευνητική επιτροπή, για τη διενέργεια έρευνας με αντικείμενο όλες τις πτυχές της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος και της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας, όπως και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, σε σχέση με τα αποτελέσματα που οδήγησαν διαχρονικά στις σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας. 
 
Απευθυνόμενος στον Γενικό Εισαγγελέα, ο Πρόεδρος εισηγείται ότι, λόγω της ιδιορρυθμίας του θέματος, η αρμόδια ερευνητική επιτροπή που θα οριστεί, θα ήταν ορθό να επιλέξει και να διορίσει κατά την απόλυτη κρίση της ξένους εμπειρογνώμονες, με εξειδίκευση στο θέμα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η έρευνα, εντός τακτού χρονικού διαστήματος, και να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα πορίσματα και όλα τα ευρήματα, με πλήρη διαφάνεια. Στόχος είναι να ενημερωθεί ο κυπριακός λαός για όσους τυχόν φέρουν ευθύνες.
 
Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου, θα ήταν επιθυμητό η έρευνα να καλύπτει, μεταξύ άλλων: 
 
-         Τους λόγους για τους οποίους το Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα παρέμεινε εκτός της εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ακόμα και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., παρά τις αντίθετες στάσεις τότε, και για τις συνέπειες αυτής της απόφασης. 
 
-         Γιατί και πώς οδηγήθηκε ο Συνεργατισμός στην ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης με ευθύνη του κράτους και καταβολή ποσού ύψους  1.5 δις το 2013. 
 
-         Πότε και κάτω από ποιους όρους και με ποιες διασφαλίσεις έχουν παραχωρηθεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 7,49 δισεκατομμυρίων.
 
-         Τυχόν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα», καθώς και μέλη της διοίκησης και διευθυντικά στελέχη του Συνεργατισμού. 
 
-         Τη γενική διαχείριση και τυχόν πολιτικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του Συνεργατισμού, της Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας και της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας.  Ενδεικτικά, αυτά είναι θέματα που, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διερευνηθούν». 
 
Ερωτηθείς σε ποιο βάθος χρόνου θα πρέπει να αφορά η έρευνα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «η έρευνα θα πρέπει να διαλαμβάνει την ουσία της λειτουργίας του Συνεργατικού Πιστωτικού Συστήματος. Δεν έχει νόημα ο χρονικός προσδιορισμός. Θα πρέπει να ερευνηθούν πρακτικές που οδήγησαν στο να έχουμε 7,5 δις μη εξυπηρετούμενα δάνεια». 
 
Σχολιάζοντας επικρίσεις από τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ περί εκβιαστικών διλημμάτων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «στην πραγματικότητα, εκβιαστικά διλήμματα στην Κύπρο έθεσαν οι ευρωπαϊκές εποπτικές Αρχές, και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) των 7.5 δις. Και θα ήταν ίσως μια σκέψη να υποβληθεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα μια κοινοβουλευτική ερώτηση, προκειμένου να πληροφορηθούν το ποιοι έδιναν, σε ποιους και με ποιο τρόπο ΜΕΔ που συμποσούνται σήμερα σε 7,5 δις. Το πότε, επίσης, θα το δείξει η έρευνα. Εμείς έχουμε την πληροφορία ότι από τις χορηγίες που δόθηκαν στη ΣΚΤ τα τελευταία χρόνια που είναι κάτω από την ευθύνη του κράτους και του Υπουργείου Οικονομικών, και που είναι κάπου λιγότερο από 0,5 δις, ποσοστό 98,5% είναι εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα ΜΕΔ είχαν δοθεί προηγουμένως. Αφήνουμε, όμως, στοιχειοθετημένα να αποφανθεί η έρευνα». 
 
Κληθείς να σχολιάσει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας ήδη έχει δηλώσει ότι θα προβεί σε έρευνα, χωρίς προηγουμένως να έχει έρθει σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ο διορισμός επιτροπής είναι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας και των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, διευκρινίζοντας ότι «είναι παράκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας - απευθυνόμενος στον Γενικό Εισαγγελέα, προκειμένου να ασκήσει την κατά τον Νόμο προβλεπόμενη αρμοδιότητα του, και επειδή θέλουμε η έρευνα να είναι εντελώς αντικειμενική και αμερόληπτη και λόγω της φύσης των ζητημάτων που θα πρέπει να διερευνηθούν και που συνήθως τυγχάνουν διερεύνησης από εξειδικευμένους Οίκους  - να χρησιμοποιηθούν ξένοι εμπειρογνώμονες, με ειδίκευση σε τέτοιου είδους έρευνες». 
 
Πρόσθεσε ότι το τι θα γίνει είναι σε πλήρη συνεννόηση του Προέδρου και του Γενικού Εισαγγελέα, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι εναπόκειται στον Γενικό Εισαγγελέα να διορίσει την επιτροπή και να δώσει τους όρους εντολής. 
 
Απαντώντας σε ερώτηση για τις επικρίσεις που δέχεται η Κυβέρνηση σε σχέση με τα ΜΕΔ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «όποιος έχει κάποια λύση να προτείνει σε σχέση με τα 7,5 δις σε ΜΕΔ, θα ήταν καλοδεχούμενη». 
 
Σχολιάζοντας επικρίσεις πολιτικού αρχηγού ότι οι αποφάσεις αυτές δεν επιλύουν το πρόβλημα του ψηλού δανεισμού και των ΜΕΔ, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «δίνεται η ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα φορέα, όπως ήταν η εισήγηση διαφόρων πολιτικών πλευρών και όπως ήταν η γενική κατανόηση σε σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο μετά τις Προεδρικές Εκλογές. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ είναι μπροστά μας. Τώρα όμως δόθηκε η ευκαιρία 7,5 δις να βγουν εκτός του τραπεζικού συστήματος και ταυτόχρονα δόθηκε και το έναυσμα για τη δημιουργία και λειτουργία ενός φορέα για τη διαχείριση των ΜΕΔ. Ήταν κοινό μυστικό, και συζητήθηκε και κατά την προεκλογική περίοδο, ότι στην κατάσταση πραγμάτων που ισχύει σήμερα, για να γίνει ένας τέτοιος φορέας θα έπρεπε, δυστυχώς, να υπάρχει κρατική χρηματοδότηση». 

Στο μεταξύ, ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ, σημείωσε ότι δεν χρειαζόταν καμία παραίνεση από κανέναν για να κάνει εκείνο στο οποίο προσανατολιζόταν.

Δηλαδή, πρόσθεσε, να διερευνηθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε εκκαθάριση τον Συνεργατισμό.

Top