News Politics ΕΕ: Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων

ΕΕ: Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων

Το Συμβούλιο των Μονίμων Αντιπροσώπων των Κρατών Μελών της ΕΕ (COREPER) ενέκρινε σήμερα τη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια στοχοθετημένη αναθεώρηση των κανόνων χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, ανοίγοντας το δρόμο για την τελική έγκριση των νέων κανόνων από το Συμβούλιο, μόλις ψηφιστεί η συμφωνία στο Κοινοβούλιο.
 
Σύμφωνα με τη βουλγαρική Προεδρία, οι αναθεωρημένοι κανόνες κλείνουν ορισμένα κενά, που επέτρεψαν την καταστρατήγηση των στόχων του ισχύοντος κανονισμού και θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, εξασφαλίζοντας μια δικαιότερη κατανομή των πόρων και ενισχύοντας την επιβολή τους.
 
Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο είχαν καταλήξει σε μια πρώτη συμφωνία σχετικά με τις αλλαγές στις 27 Φεβρουαρίου. Οι συννομοθέτες εργάζονται ταχέως για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ πριν από τις 30 Ιουνίου, όταν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα μπορούν να αρχίσουν να ζητούν χρηματοδότηση κατά το οικονομικό έτος 2019.
 
"Οι θέσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ήταν πολύ κοντά στον φάκελο αυτό, πράγμα που μας επέτρεψε να φτάσουμε σύντομα σε μια συμφωνία. Θέλουμε να τερματίσουμε τις καταχρήσεις, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση και να αυξήσουμε τη διαφάνεια πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", δήλωσε η Monika Panayotova, Αναπληρωτής Υπουργός για τη Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ
 
Χρήματα για γνήσια μέρη και δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
 
 
Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι πολιτικές συμμαχίες καταχωρημένες βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Μπορούν να διαθέτουν εθνικά και περιφερειακά κόμματα, καθώς και ιδιώτες, ως μέλη και πρέπει να εκπροσωπούνται σε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών. Η Συνθήκη της ΕΕ αναγνωρίζει τον ρόλο τους στη "διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης". Η χρηματοδότηση της ΕΕ προορίζεται να τους βοηθήσει να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την εκστρατεία τους στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 
Η αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται στην πράξη και ότι τα κονδύλια της ΕΕ χρησιμοποιούνται σωστά. Αποτελεί απάντηση σε ορισμένες καταχρηστικές πρακτικές, όπως η δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων που χρηματοδοτούνται από μια στενή ομάδα κομμάτων και ατόμων με πρωταρχικό στόχο τη χρηματοδότηση της ΕΕ.
 
Σημειώνεται ότι μία από τις κύριες αλλαγές είναι η αναθεώρηση των όρων καταχώρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι στο μέλλον μόνο τα εθνικά πολιτικά κόμματα - και όχι πλέον τα άτομα - θα μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η χρηματική συνεισφορά σε πέραν του ενός πολιτικού κόμματος απαγορεύεται. Αυτό θα θέσει τέρμα στις "ψευτο-ομάδες" που χρηματοδοτούνται κυρίως από μεμονωμένα μέλη και θα εξασφαλίσει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα έχουν μια πραγματική πανευρωπαϊκή διάσταση.
 
Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα γίνει επίσης πιο αναλογική προς την υποστήριξή τους στις ευρωπαϊκές εκλογές. Το ποσό που κατανέμεται ανάλογα με το μερίδιο των βουλευτών του ΕΚ αυξάνεται από 85% σε 90%. Αυτό θα αποθαρρύνει περαιτέρω τη δημιουργία ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων κυρίως για τη λήψη χρημάτων από την ΕΕ, καθώς το σταθερό ποσό μειώνεται από 15% σε 10%.
 
Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν επίσης τα κόμματα και τα ιδρύματα να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια της ΕΕ μειώνοντας την απαίτηση συγχρηματοδότησης, η οποία θα μειωθεί επίσης από 15% σε 10% για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 5% για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα, επιτρέποντας μεγαλύτερη δημόσια χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές τους.
 
Αυτή η αλλαγή αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα συμβαλλόμενα μέρη και τα ιδρύματα για την τήρηση του σημερινού ορίου, αναφέρει η βουλγαρική Προεδρία. Θα μετριάσει τον κίνδυνο να χρησιμοποιήσουν αμφίβολες χρηματοοικονομικές πρακτικές για να επιτύχουν το απαιτούμενο επίπεδο ιδίων πόρων.
 
Άλλες αλλαγές αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ σε περίπτωση απάτης. Το ΕΚ δεν μπόρεσε να ανακτήσει κεφάλαια από ορισμένα μέρη και ιδρύματα που χρεοκόπησαν. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν την είσπραξη από φυσικά πρόσωπα σε ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον ευθύνονται για την παράβαση. Ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει εικαζόμενες καταχρήσεις στο μέλλον.
 
Οι όροι για την κατάργηση της εγγραφής των μερών καθορίζονται επίσης λεπτομερέστερα, γεγονός που θα απλοποιήσει και θα επιταχύνει τη διαδικασία.
 
Τέλος, οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν επίσης τη διαφάνεια για τους πολίτες. Τα συμβαλλόμενα μέρη στα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αναρτήσουν στους ιστοτόπους τους το λογότυπο και το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στα οποία είναι συνδεδεμένα για να μπορούν τα ευρωπαϊκά κόμματα να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ. Οι δεσμοί μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των μελών τους θα γίνουν έτσι πιο εμφανείς για τους πολίτες πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019.
 
Οι νέοι κανόνες θα πρέπει τώρα να ψηφιστούν στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και στην Ολομέλεια. Το Συμβούλιο αναμένεται να τις εγκρίνει τις προσεχείς εβδομάδες.
 
Μόλις τεθούν σε ισχύ οι τροπολογίες, τα σημερινά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους εγγραφής. Εάν δεν το κάνουν, αυτοί και τα συνδεδεμένα ιδρύματά τους θα απομακρύνονται από το μητρώο. Αυτό δεν θα επηρεάσει τη χρηματοδότηση για το οικονομικό έτος 2018. Ωστόσο, προκειμένου να λάβουν κονδύλια της ΕΕ το 2019, τα κόμματα και τα ιδρύματα θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Top