News Opinions Sigmalive Η υποχρέωση απονομής της δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο

Η υποχρέωση απονομής της δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο

Η υποχρέωση απονομής της δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο κατοχυρώνεται στα Άρθρα 158.2 («…δια την πρόσφορον και άνευ καθυστερήσεων απονομήν της δικαιοσύνης…») και 30.2 («Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων…δικαιούται …ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου,…») του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συναρτάται και με το Άρθρο 13 της ΕΣΔΑ για την αποτελεσματική δικαστική προστασία και το Άρθρο 6.1 της ΕΣΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η δικαστική προστασία επιβάλλεται να παρέχεται «εντός λογικής προθεσμίας», ήτοι να είναι έγκαιρη και επίκαιρη, στα πλαίσια των αρχών της δίκαιης δίκης και του Κράτους Δικαίου.
 
Όπως χαρακτηριστικά λέχθηκε στην απόφαση 115/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας (Επιθεώρηση Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου, 2018, σελ. 111):
 
«Εξάλλου, οι προβληθέντες με το υπόμνημα ισχυρισμοί του Δημοσίου ότι η χρονική διάρκεια της επίμαχης διαδικασίας είναι «εύλογη και συνήθης» για το ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Χώρας, δεδομένου του «μεγάλου φόρτου εργασίας» του και ότι «η όποια καθυστέρηση πρέπει να θεωρείται σε κάθε περίπτωση δικαιολογημένη, διότι δεν νοείται καθυστέρηση άνευ λόγου από τον Δικαστή», είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι, διότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό από τη νομολογία του ΕΔΔΑ (βλ., ενδεικτικώς, αποφάσεις…κατά Ελλάδος της 21.2.2008,… κατά Πορτογαλίας της 6.4.2000), τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να οργανώνουν το δικαστικό τους σύστημα κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι εγγυήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η έκδοση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαιοδοτικών τους οργάνων μέσα σε εύλογη προθεσμία (βλ., ειδικότερα, σχετικά με την υπερφόρτωση των δικαστηρίων από εκκρεμείς υποθέσεις, αποφάσεις ΕΔΔΑ …και ΣτΕ 1, 2/2015 μονομελούς)».
 
Η «εύλογη προθεσμία» περιλαμβάνει και τα διαστήματα των δικαστικών διακοπών (Ξ. κατά Ελλάδος, ημ. 28.3.2002, «…κατά Πορτογαλίας, ημ. 6.4.2000, ανωτέρω).
 
Όπως αναφέρεται στον Α. Γέροντα, Επιτομή Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, 1η έκδ., 2014, σελ. 6:
 
«Έτσι, το αξίωμα ότι η απονομή της δικαιοσύνης πρέπει για να είναι αποτελεσματική να παρέχεται σε εύλογο χρόνο, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις διαδικαστικές αρχές που εξειδικεύουν το δικαίωμα σε «δίκαιη ή χρηστή δίκη». Η βραδύτητα στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης πλήττει τη λειτουργία του θεσμού της δικαιοσύνης και την αξιοπιστία της και συνεπάγεται την αδυναμία των δικαστηρίων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους για προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των πολιτών».
 
Επίσης, στο Άρθρο του Δ. Ράικου, «Επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και «διήθηση» στο πεδίο των ενδίκων μέσων» Διοικητική Δίκη, 5 (2004) σημειώνονται τα εξής:
 
«Η αργοπορία αυτή στην έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης στις διοικητικές διαφορές συνιστά σημαντική πληγή της λειτουργίας του θεσμού της διοικητικής δικαιοσύνης[5], πλήττει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία και ουσιαστικά αναιρεί το ρόλο των διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία εμφανίζονται ως μη δυνάμενα να ανταποκριθούν στο συνταγματικό καθήκον τους για προστασία των θιγόμενων πολιτών στο κατώφλι του 21ου αιώνα[6], όπου η ανάπτυξη και επέκταση της δράσεως της σύγχρονης διοικήσεως σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής[7], απαιτούν τα ανάλογα αντανακλαστικά των δικαιοδοτικών οργάνων[8]».
 
Επιπρόσθετα, στο Άρθρο του Α. Γέροντα, ««Ελλείμματα» δικαστικής προστασίας» Διοικητική Δίκη, 3 (1996) σημειώνεται ότι: «Υπερβολική βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης αποτελεί συχνά και από κάθε άποψη άρνηση απονομής δικαιοσύνης[11]».
 
 
Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com
 

 

Top