News Opinions Sigmalive Τεράστια οικονομικά οφέλη από την φαρμακευτική κάνναβη

Τεράστια οικονομικά οφέλη από την φαρμακευτική κάνναβη

Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) Κανονισμοί του 2017, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων προς ψήφιση, ρυθμίζουν μεταξύ άλλων την καλλιέργεια, παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης καθώς και τη χρήση της για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς σκοπούς, για την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία για ιατρική χρήση ή την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί επιχειρούν τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής φροντίδας των ιδιαίτερα σοβαρά πασχόντων ασθενών, αφού οι ασθενείς αυτοί είτε δε λαμβάνουν τη θεραπεία που συστήνει ο θεράπων γιατρός ή  αναγκάζονται να προσφύγουν στην παράνομη αγορά για να προμηθευτούν κάνναβη αγνώστου ποιότητας, που ενδεχομένως να έχει ψηλή επιμόλυνση με μικρόβια και μύκητες (ιδιαίτερα με το μύκητα ασπέργιλλο, ο οποίος δυνατό να προκαλέσει σοβαρή πνευμονία ειδικά σε ευάλωτους ασθενείς), βαρέα μέταλλα, κατάλοιπα φυτοφαρμάκων κ.α.

Η φαρμακευτική κάνναβη θα καλλιεργείται σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες κάτω από συγκεκριμένες και σταθερές συνθήκες ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή περιεκτικότητα της σε δ-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και κανναβιδιόλη (CBD) και γενικότερα η ποιότητα της.

Οφέλη

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση τα οφέλη είναι αρκετά και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) Οι ασθενείς θα προμηθεύονται φαρμακευτική κάνναβη με συνταγή ειδικού γιατρού από τα φαρμακεία.  Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι οι ασθενείς θα λαμβάνουν ποιοτική κάνναβη υπό την παρακολούθηση ειδικού γιατρού, αποφεύγοντας την προμήθεια κάνναβης αμφιβόλου ποιότητας από την παράνομη αγορά.

β) Αναμένεται ότι φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, για την παρασκευή γαληνικών προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη από τα φαρμακεία για ιατρική χρήση, θα ενδιαφερθούν για να αποκτήσουν άδεια παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο, επενδύοντας για την εξασφάλιση χώρου και για τη δημιουργία εγκαταστάσεων καλλιέργειας και παραγωγής.

γ)  Αναμένεται ότι φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την έρευνα για τη χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης στην αντιμετώπιση  συμπτωμάτων σοβαρών παθήσεων καθώς και στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη θα ενδιαφερθούν να εγκατασταθούν στην Κύπρο, επενδύοντας στην έρευνα και στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν φαρμακευτική κάνναβη.

δ) Η κάθοδος ενδιαφερομένων για να επενδύσουν στον τομέα αυτό στην Κύπρο αναμφίβολα θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ε) Πέραν της επίλυσης του προβλήματος προμήθειας φαρμακευτικής κάνναβης στους ασθενείς στην Κύπρο, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί διασφαλίζουν τη δυνατότητα εξαγωγής φαρμακευτικής κάνναβης, στα πλαίσια των άρθρων 23 και 28(1) της Ενιαίας Σύμβασης για τα Ναρκωτικά του 1961, γεγονός το οποίο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Με βάση την εν λόγω Σύμβαση, η καλλιέργεια, παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και διάθεση της φαρμακευτικής κάνναβης καθίσταται κρατικό μονοπώλιο.  Πιο συγκεκριμένα, με την ψήφιση των προτεινόμενων Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η αρμόδια αρχή, δηλαδή ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, θα εξουσιοδοτήσει τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Κράτους για την παραλαβή όλων των παραγόμενων ποσοτήτων φαρμακευτικής κάνναβης από τους αδειοδοτημένους παραγωγούς, καθώς και για τη διάθεσή τους στα φαρμακεία και για τη διενέργεια εξαγωγών. 

Αδειοδότηση

Η αρμόδια αρχή θα αδειοδοτήσει δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης στην παγκόσμια αγορά, έχουν τα κατάλληλα κεφάλαια και πόρους για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, και τα οποία έχουν άρτιο επιχειρησιακό σχεδιασμό για να ανταπεξέλθουν επαρκώς στην καλλιέργεια και παραγωγή ικανοποιητικών ποσοτήτων φαρμακευτικής κάνναβης.  Η αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης των δύο αδειών παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης, απαγορεύεται να παραχωρήσει άλλη άδεια παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.

Η αδειοδότηση δύο παραγωγών φαρμακευτικής κάνναβης συστήνεται για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικού ελέγχου  έτσι ώστε η φαρμακευτική κάνναβη να μην καταλήγει στην παράνομη αγορά ή σε παράνομη χρήση.

Για να πετύχει τους πιο πάνω στόχους η Κυβέρνηση πρέπει να δώσει κίνητρα σε αυτές τις εταιρείες όπως είναι η μερική αποκλειστικότητα καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Τέτοιες εταιρείες για να αναλάβουν την παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων φαρμακευτικής κάνναβης για εξαγωγές και για να κάνουν την ανάλογη επένδυση στην Κύπρο, θα πρέπει να νοιώθουν ότι θα λειτουργήσουν σε ένα ασφαλές και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Επίσης, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί ρυθμίζουν την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης και όχι την παραγωγή αγνώστου ποιότητας κάνναβης.  Η διαφορά είναι μεγάλη, διότι για να φτάσει μια εταιρεία σε θέση να αναπαράγει σταθερή ποιότητα και σταθερή αναλογία των συστατικών της κάνναβης σε κάθε παρτίδα, αυτό απαιτεί χρόνο, επένδυση αρκετών πόρων, ειδίκευση και αριστεία. 

Για τους πιο πάνω λόγους,  η Ολλανδία με πληθυσμό περίπου 16.6 εκατομμυρίων, είχε αδειοδοτήσει δύο παραγωγούς αρχικά και κατόπιν προβλημάτων ποιότητας που αντιμετώπισε με τον ένα παραγωγό,  εδώ και αρκετά χρόνια αδειοδοτεί ένα παραγωγό μόνο.  Η Τσεχία, με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων, επίσης αδειοδοτεί ένα παραγωγό.  Η Ιταλία ανέθεσε στο στρατό την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης.

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να προσφέρει στον ασθενή ο οποίος χρειάζεται να λάβει κάνναβη για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της πάθησης του, φαρμακευτικής ποιότητας κάνναβη και όχι κάνναβη οποιασδήποτε ποιότητας και περιεκτικότητας των συστατικών της.  Η φαρμακευτική κάνναβη θα καλλιεργείται και θα παράγεται σε σταθερές και ελεγμένες συνθήκες από τους αδειοδοτημένους παραγωγούς.  Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί περιλαμβάνουν εκείνες τις παραμέτρους, οι οποίες διασφαλίζουν την καλλιέργεια και παραγωγή υψηλής ποιότητας  φαρμακευτικής κάνναβης.  Για να παραληφθεί παρτίδα φαρμακευτικής κάνναβης, θα πρέπει ο αδειούχος παραγωγός να προσκομίσει πιστοποιητικό ανάλυσης από ανεξάρτητο χημείο, το οποίο θα πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη παρτίδα  συνάδει με τις πιο πάνω αναφερόμενες παραμέτρους ποιότητας. 

Αν δε συνάδει, τότε η παρτίδα θα καταστρέφεται και τη ζημιά θα την επωμίζεται ο αδειοδοτημένος παραγωγός.  Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες στις οποίες επιτρέπεται η καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, με στόχο την προστασία της υγείας των ασθενών από την προμήθεια και χρήση κακής ποιότητας κάνναβης.

Ανάλυση Οικονομικού Οφέλους από Εξαγωγές

Τα οικονομικά οφέλη για το κράτος θα είναι τεράστια από τις εξαγωγές της φαρμακευτικής κάνναβης, αφού η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και παραγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης είναι παρθένα.  

Η Κύπρος διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ολλανδίας (της χώρας κράτους μέλους της ΕΕ με το μονοπώλιο στις εξαγωγές φαρμακευτικής κάνναβης) λόγω των ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών και της μεγάλης ηλιοφάνειας που διαθέτει, και έναντι του Ισραήλ (το οποίο προς το παρών δεν επιτρέπει την εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης), διότι είναι κράτος μέλος της ΕΕ.  Με την ψήφιση και εφαρμογή των προτεινόμενων Κανονισμών αναμένεται να δημιουργηθούν  αρκετές θέσεις εργασίας στους τομείς της καλλιέργειας, παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, εισαγωγής, εξαγωγής, προμήθειας και διανομής της φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας έτσι ώστε να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους χώρους παραγωγής.

Στην Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας συντηρητικούς υπολογισμούς, υπολογίζεται ότι από κάθε φυτό παράγεται 0.45 Kg ξηρής κάνναβης. Η τιμή που πληρώνεται στους παραγωγούς κάνναβης είναι χίλια εκατό δολάρια το χιλιόγραμμο ($1.100/Kg).  Η λιανική τιμή ανέρχεται στις επτά χιλιάδες τετρακόσια δολάρια το χιλιόγραμμο ($7.400/Kg) και ο τζίρος από την παραγωγή 2.500.000 Kg κάνναβης ανέρχεται στα 18.5 δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, υπολογίζεται ότι σε ένα θερμοκήπιο  σε έκταση 20 σκαλών γης, μπορούν να τοποθετηθούν προς καλλιέργεια περίπου 20.000 φυτά κάνναβης. 

Υπολογίζεται ότι από κάθε φυτό κάνναβης μπορεί να παραχθεί 0.45 Κg ξηρής κάνναβης, δηλαδή σε σύνολο στο εν λόγω θερμοκήπιο μπορούν να παραχθούν 9.000 Kg ξηρής κάνναβης.  Η τιμή εξαγωγής της φαρμακευτικής κάνναβης ανέρχεται στις €7.400 ευρώ ανά Kg.  Δηλαδή στο εν λόγω θερμοκήπιο μπορούν να καλλιεργηθούν και να παραχθούν ποσότητες φαρμακευτικής κάνναβης προς εξαγωγή αξίας €66.600.000 εκ. ευρώ για κάθε 150 μέρες (διάρκεια καλλιέργειας και παραγωγής).  Το κόστος παραγωγής ανέρχεται στα €9.900.000 εκ. ευρώ, ενώ το κέρδος για το κράτος ανέρχεται στα  €56.700.000 εκ. ευρώ.

Πρόσφατα, η Ολλανδία βλέποντας τις κινήσεις άλλων κρατών μελών της ΕΕ, όπως η Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα, οι οποίες προχωρούν στη θέσπιση νομοθεσιών, οι οποίες θα επιτρέπουν την καλλιέργεια, παραγωγή και εξαγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και τις πιέσεις από τους ισραηλίτες αδειοδοτημένους παραγωγούς προς την Κυβέρνηση του Ισραήλ για να επιτρέψει τις εξαγωγές φαρμακευτικής κάνναβης, μείωσε κατά 30% την τιμή της εξαγόμενης φαρμακευτικής κάνναβης, δηλαδή από €7,400/Kg  στις €5, 200/Kg περίπου.

Επίσης, η ψήφιση και εφαρμογή των προτεινόμενων Κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα ενθαρρύνει νέες εταιρείες (start ups) να εγκατασταθούν στην Κύπρο και να επενδύσουν  στην έρευνα και καινοτομία πραγματοποιώντας κλινικές μελέτες σχετικά με νέες ενδείξεις για  την ιατρική χρήση της κάνναβης.

Συνταγογράφηση και Χρήση

Λόγω του ότι η καλλιέργεια, η κατοχή, η χρήση και η εμπορία της κάνναβης και των παραγώγων της ουσιαστικά ποινικοποιήθηκε από το 1937, δεν υπάρχουν καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες όσον αφορά στη δοσολογία και στις ενδείξεις της φαρμακευτικής κάνναβης.  Η δοσολογία της φαρμακευτικής κάνναβης σχεδόν σε όλες τις αξιοσημείωτες κλινικές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έστω και με τις αδυναμίες τους, δεν υπερβαίνει τα 0.5 γραμμάρια έως 0.6 γραμμάρια την ημέρα.  Δηλαδή γύρω στα 15-16 γραμμάρια το μήνα.  Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί επιτρέπουν στον ασθενή την προμήθεια 30 γραμμαρίων ανά μήνα από τα φαρμακεία, κατόπιν συνταγής ειδικού γιατρού.

Περίπου το 70-80% των 27,000 ασθενών που λαμβάνουν κάνναβη στο Ισραήλ είναι καρκινοπαθείς.  Η δοσολογία της κάνναβης για την αντιμετώπιση του πόνου στους περισσότερους από τους καρκινοπαθείς αυτούς δεν υπερβαίνει τα 0.5-0.6 γραμμάρια την ημέρα. 

Επειδή η φαρμακευτική κάνναβη θα προσφέρεται δωρεάν από το κράτος, υπάρχει ο κίνδυνος εάν επιτραπεί η προμήθεια πλεονάζουσας ποσότητας φαρμακευτικής κάνναβης από ότι στην πραγματικότητα χρειάζεται ο ασθενής, η πλεονάζουσα ποσότητα ενδεχομένως να καταλήξει στην παράνομη αγορά. 

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί  καλύπτουν τις περιπτώσεις στις οποίες ο θεράπων γιατρός θα επιτρέπεται να συνταγογραφήσει ποσότητα κάνναβης πέραν των 30 γραμμαρίων σε συγκεκριμένο ασθενή ανά μήνα ή για ένδειξη η οποία δεν αναφέρεται στο Πρώτο Παράρτημα ή σε ασθενή ηλικίας μικρότερης των 18 ετών,  αφού πρώτα αποταθεί γραπτώς στην Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων για να λάβει έγκριση. Θα πρέπει να επεξηγήσει στην Επιτροπή την ιδιάζουσα κατάσταση που βρίσκεται ο ασθενής και τους λόγους που αναγκάζεται να συνταγογραφήσει ποσότητα μεγαλύτερη των 30 γραμμαρίων ανά μήνα, ή για ένδειξη άλλη από τις εγκεκριμένες ή σε ασθενή ηλικίας μικρότερης των 18 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία είχε μέχρι πρόσφατα εφαρμόσει τη διαδικασία της εξασφάλισης άδειας από την αρμόδια αρχή για να μπορεί ο ασθενής να προμηθευτεί κάνναβη από τα φαρμακεία.  Αυτό ίσχυε μέχρι σήμερα για όλες τις περιπτώσεις ασθενών. 

Ο γιατρός, δηλαδή, έπρεπε να υποβάλει αίτημα στην αρμόδια αρχή, παρουσιάζοντας το ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενή καθώς και αιτιολόγηση για τη συνταγογράφηση κάνναβης. 

Η αρμόδια αρχή αφού εξέταζε το αίτημα, εκχωρούσε άδεια στον ασθενή για να προμηθευτεί κάνναβη από το φαρμακείο.  Αυτό επέφερε αρκετή ταλαιπωρία στους ασθενείς και αρκετή γραφειοκρατία στην αρμόδια αρχή.  Έτσι  η Γερμανία τροποποίησε τη νομοθεσία της πρόσφατα με αποτέλεσμα ο ασθενής να μπορεί να λαμβάνει την κάνναβη από το φαρμακείο χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή, παρά μόνο με τη συνταγή του θεράποντος γιατρού.  Το Ισραήλ και η Τσεχία προχωρούν και αυτοί σε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση, με σκοπό την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασθενών.

Στην Κύπρο, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί επιτρέπουν στους ασθενείς να προμηθεύονται φαρμακευτική κάνναβη από τα φαρμακεία κατόπιν συνταγής του θεράποντος γιατρού, αποφεύγοντας τις κακές εμπειρίες, τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των ασθενών που αντιμετώπισαν για χρόνια άλλες χώρες. 

Μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης θα υπερβαίνει τα 30 γραμμάρια ανά μήνα ή θα είναι για άλλη ένδειξη από τις εγκεκριμένες ή σε ασθενή ηλικίας μικρότερης των 18 ετών,  θα πρέπει ο γιατρός να απευθυνθεί στην Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων για να λάβει την έγκριση της Επιτροπής.

Τονίζεται ότι η συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάνναβης με τρόπο χορήγησης το κάπνισμα δεν  επιτρέπεται.  Επίσης, η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης δεν επιτρέπεται όταν η χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ευημερία άλλου ατόμου, στο χώρο εργασίας, σε σχολεία, σε κάθε δημόσιο πάρκο, δημόσια παραλία, δημόσιο κέντρο αναψυχής, ψυχαγωγίας ή κέντρο νεότητας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ανοικτό για το κοινό.  Τονίζεται ότι, η χρήση φαρμακευτικής κάνναβης από ασθενείς για άλλους σκοπούς εκτός της ιατρικής χρήσης, δεν επιτρέπεται.

Από τους προτεινόμενους Κανονισμούς προκύπτει θετικός αντίκτυπος στους ασθενείς που πάσχουν από τις πιο κάτω παθήσεις, οι οποίοι θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε φαρμακευτικής ποιότητας κάνναβη,  στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες ή εάν υπάρχουν έχουν δοκιμαστεί χωρίς κανένα αποτέλεσμα:

α) Χρόνιος επίμονος πόνος (ιδίως πόνος που συνδέεται με καρκίνο, εκφυλιστικές παθήσεις του κινητικού συστήματος, συστηματική ρευματοπάθεια και ανοσοπαθολογικές καταστάσεις, νευροπάθεια και γλαύκωμα,

β) Σπαστικότητα και σχετιζόμενος πόνος σε πολλαπλή σκλήρυνση, μη επώδυνη επίμονη σπαστικότητα που περιορίζει σημαντικά τις κινήσεις και την κινητικότητα ή την αναπνοή του ασθενούς, μυοκλονία που προκαλείται από νευρολογικές ασθένειες και λοιπές περιπλοκές της υγείας που προκύπτουν από νευρολογική ασθένεια, τραυματισμός του νωτιαίου μυελού που περιλαμβάνει τραυματισμό στο νωτιαίο μυελό ή εγκεφαλική βλάβη, νευρολογικός τρόμος που προκαλείται από τη νόσο του Πάρκινσον και λοιπά νευρολογικά προβλήματα κατά τη διακριτική ευχέρεια του θεράποντος ιατρού, νευρογενείς διαταραχές ουροδόχου κύστης σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση και άλλες νευρολογικές παθήσεις, φαρμακοανθεκτική επιληψία.

γ) Ναυτία, έμετος, διέγερση της όρεξης αναφορικά με τη θεραπεία κατά του καρκίνου και του HIV,

δ) Μετατραυματική Αγχώδης Διαταραχή (PTSD), χρόνιο ψυχοσωματικό πόνο, νόσος Αλζχάιμερς, θεραπεία εθισμού σε επικίνδυνα συνθετικά κανναβινοειδή, νευρογενής ανορεξία.

ε) Σύνδρομο Τουρέτ,

στ) Νόσος του Crohn, Ελκώδης κολίτιδα.

Η συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης για τις πιο πάνω αναφερόμενες παθήσεις επιτρέπεται από τις ακόλουθες συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών: Ογκολογία, Νευρολογία, Παρηγορητική Ιατρική, Θεραπευτική Αγωγή κατά του Πόνου, Ρευματολογία, Ορθοπεδική, Παθολογία, Οφθαλμολογία, Γηριατρική, Μεταδοτικές Ασθένειες, Ψυχιατρική και Γαστρεντερολογία.

Υπάρχει η ανησυχία ότι ποσότητα της φαρμακευτικής κάνναβης, η οποία θα καλλιεργείται και θα παράγεται στην Κύπρο, ενδεχομένως να εκτραπεί στο παράνομο εμπόριο ή σε παράνομη χρήση.  Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας περιλαμβανομένου του κινδύνου η φαρμακευτική κάνναβη να εκτραπεί στο παράνομο εμπόριο ή σε παράνομη χρήση.  Μεταξύ άλλων, οι προτεινόμενοι Κανονισμοί προνοούν:

α)  Περιορισμένο αριθμό (δύο) αδειών καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης,

β) Αυστηρό έλεγχο και κατοχή πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου για τα φυσικά πρόσωπα, ή στην περίπτωση νομικών προσώπων, το διευθυντή, γραμματέα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών και του στελεχικού προσωπικού το οποίο θα  εργάζεται στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης,

γ) Λεπτομερή και ενδελεχή διαδικασία αδειοδότησης για την καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης,

δ) Καλλιέργεια και παραγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης μόνο σε  περιφραγμένα θερμοκήπια και στην εγκατάσταση που αναφέρεται στη σχετική άδεια,

ε) Αυστηρά μέτρα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση του αδειοδοτημένου παραγωγού να συμβληθεί με γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, σχεδιασμό για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, οπτική παρακολούθηση της περιμέτρου της εγκατάστασης, σύστημα εντοπισμού παρείσδυσης περιμέτρου συνδεδεμένο με την Αστυνομία, έλεγχο του συστήματος από προσωπικό σε 24ώρη βάση, περιορισμό πρόσβασης σε χώρους όπου υπάρχει κάνναβη, φυσικά εμπόδια, οπτική παρακολούθηση εσωτερικών χώρων επί 24ώρης βάσης, σύστημα εντοπισμού παρείσδυσης εσωτερικών χώρων συνδεδεμένο με την Αστυνομία, έλεγχο προσωπικού, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης στις πόρτες εισόδου και εξόδου, υποχρεωτική κάρτα αναγνώρισης για το προσωπικό και τους επισκέπτες, αρχείο ταυτοποίησης επισκεπτών, περίφραξη η οποία καλύπτεται με συρματόπλεγμα κ.α.,

στ) Αυστηρή φύλαξη κατά τη μεταφορά φαρμακευτικής κάνναβης,

ζ) Τήρηση λεπτομερών αρχείων από τους αδειοδοτημένους παραγωγούς, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αρχεία παραλαβής κάνναβης, εισαγόμενης  και εξαγόμενης φαρμακευτικής κάνναβης, ασφάλειας, πρακτικών και μεθόδων παραγωγής, συσκευασίας, επισήμανσης και αποστολής φαρμακευτικής κάνναβης,  παρτίδων φαρμακευτικής κάνναβης, έρευνας και ανάπτυξης για την ιατρική χρήση της φαρμακευτικής κάνναβης, καταστροφής της φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και των αποθεμάτων και  ειδοποιήσεων προς τις αρμόδιες αρχές,

η) Υποχρέωση του αδειοδοτημένου παραγωγού φαρμακευτικής κάνναβης για σχετική  πληροφόρηση προς την αρμόδια αρχή, τη τοπική αρχή, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική,

θ) Υποχρέωση της αρμόδιας αρχής για  οποιαδήποτε  πληροφόρηση, η οποία αφορά στο θέμα της καλλιέργειας και παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης, προς στην Αστυνομία, το Τελωνείο όσον αφορά στις εισαγωγές και εξαγωγές φαρμακευτικής κάνναβης καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς και αρμόδιες αρχές,

ι) Συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης από τις ακόλουθες συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών,

κ) Συνταγογράφηση της φαρμακευτικής κάνναβης σε ασθενείς που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες ή εάν υπάρχουν έχουν δοκιμαστεί χωρίς αποτέλεσμα,

λ) Εκτέλεση συνταγής από τα φαρμακεία, όπου θα ελέγχεται η μέγιστη ποσότητα φαρμακευτικής κάνναβης που θα μπορεί να προμηθεύεται ο ασθενής ανά μήνα,
μ) Καθορισμό αρμόδιας αρχής για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 23 και 28(1) της Ενιαίας Σύμβασης για τα Ναρκωτικά του 1961 και των διατάξεων των προτεινόμενων Κανονισμών,

(ν) Διορισμό από τον Υπουργό Υγείας επιθεωρητών δυνάμει του άρθρου 29(1) του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου 1977, με διευρυμένες εξουσίες, για σκοπούς επιθεώρησης και ελέγχου της εφαρμογής των προτεινόμενων Κανονισμών.

(ξ) Απαγόρευση της ιατρικής χρήσης της  φαρμακευτικής κάνναβης σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο.

Ενδεχόμενες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Στις χώρες όπου έχει επιτραπεί η καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανησυχίες όσον αφορά στο περιβάλλον:

α) ενδεχόμενη εξάντληση των πηγών νερού, ως αποτέλεσμα των μεθόδων άρδευσης που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια κάνναβης, την ενδεχόμενη εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα και την υπερκατανάλωση των υπογείων υδάτων σε γενικές γραμμές.  Η κάνναβη είναι ένα διψασμένο φυτό.  Υπολογίζεται ότι κάθε ένα φυτό κάνναβης χρειάζεται 22 λίτρα νερού τη μέρα για την περίοδο καλλιέργειας (150 μέρες).  Στη Καλιφόρνια, για να αρδευθεί έκταση θερμοκηπίου ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου (Κm)2, το οποίο είναι χωρητικότητας 900.000 φυτών κάνναβης, χρειάζονται τρία δισεκατομμύρια λίτρα νερού, για κάθε περίοδο καλλιέργειας (150 μέρες),

β)πιθανές επιπτώσεις από την καλλιέργεια κάνναβης κοντά σε ποτάμια, ρυάκια και υγρότοπους, τη διάθεση  αποβλήτων, τη ρύπανση των υδάτινων οδών λόγω των αυξημένων αποβλήτων και φόρτου στα σηπτικά συστήματα, την ενδεχόμενη εκτροπή ή απόφραξη των φυσικών ροών που αφορούν κάθε ποτάμι, ρυάκι ή λίμνη από τη διάθεση ακαθαρσιών, αποβλήτων ή άλλο υλικό σε αυτές τις περιοχές,

γ) αυξημένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

δ)ενδεχόμενες επιπτώσεις  που μπορούν να προκληθούν στην υγεία από τις επιβλαβείς οσμές και καπνούς  που εκλύονται από τους χώρους καλλιέργειας κάνναβης.

ε) οι διαδικασίες καλλιέργειας και παραγωγής κάνναβης ενδεχομένως να οδηγήσουν σε πυρκαγιές, καύσεις ή άλλα ατυχήματα που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του αέρα.

στ) ενδεχόμενες επιπτώσεις των επικίνδυνων χημικών ουσιών στα αυτόχθονα είδη που ενδεχομένως να βρίσκονται σε περιοχές καλλιέργειας κάνναβης. 

ζ) ενδεχόμενες επιπτώσεις στις καλλιέργειες και τα ζώα, ως αποτέλεσμα της χρήσης των τοξικών χημικών ουσιών για τη καλλιέργεια κάνναβης.

η) ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη χρήση, μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων υλικών, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.

Ο αρνητικός αντίκτυπος στο περιβάλλον από την καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης μετριάζεται αφού οι προτεινόμενοι Κανονισμοί υποχρεώνουν τους αδειοδοτημένους παραγωγούς να τηρούν τις Νομοθεσίες της Δημοκρατίας που αφορούν στο Περιβάλλον. 
Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί επιτρέπουν επίσης τη βιολογική καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης, μέθοδο η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον.

Συνεργασία Αρμόδιων Υπηρεσιών

Για την εφαρμογή των προτεινόμενων Κανονισμών απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για θέματα που αφορούν στην καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης,  το Γενικό Χημείο του Κράτους στο θέμα του ελέγχου ποιότητας της φαρμακευτικής κάνναβης και την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών για θέματα ελέγχου και ασφάλειας με στόχο την αποφυγή της εκτροπής της φαρμακευτικής κάνναβης στην παράνομη αγορά ή σε παράνομη χρήση.

Άλλα Συγκριτικά Πλεονεκτήματα της Κύπρου

Η Κύπρος πέραν των ιδανικών κλιματολογικών συνθηκών για την καλλιέργεια και παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, διαθέτει ένα ελκυστικό φορολογικό θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρείες και επενδύσεις, υψηλού επιπέδου τραπεζικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών, καθώς και ικανότατο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό προς εργοδότηση.  Η έγκαιρη  πολιτική απόφαση και ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των προτεινόμενων Κανονισμών, οι οποίοι επιτρέπουν την καλλιέργεια και παραγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης στην Κύπρο, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, καθώς και των εξαγωγών σε μια παρθένα παγκόσμια αγορά, θα καταστήσουν την Κύπρο μια από τις πρωτοπόρες χώρες στον τομέα αυτό, με τεράστια οφέλη για την οικονομία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

*Ο Δρ Λούης Παναγή είναι Διευθυντής Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com

 
Top