News Opinions Sigmalive Πόθεν Έσχες Κρατικών Αξιωματούχων

Πόθεν Έσχες Κρατικών Αξιωματούχων

Σε μια περίοδο που η απαξίωση των θεσμών του κράτους βρίσκεται στο απόγειο της, τόσο εμείς ως Εκπρόσωποι του λαού στο Κοινοβούλιο, όσο και όλοι που ασκούν Δημόσια εξουσία,  ή μετέχουν στο Δημόσιο Βίο υπό οποιαδήποτε μορφή, έχουν υποχρέωση και καθήκον να συμβάλουν στην προσπάθεια ανασύστασης και λειτουργίας τους, στο πλαίσιο και στη βάση της χρηστής Διοίκησης, εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και εμπέδωση της αρχής της διαφάνειας.

 

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων αξιωματούχων του Κράτους, που συνιστά υποχρέωση με βάση τη νέα Νομοθεσία , παρά τα σκωπτικά σχόλια, ασφαλώς και αποτελεί ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση,  για τη δημιουργία και εμπέδωση της διαφάνειας στη πολιτική ζωή και εν γένει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι ασάφειες και τα κενά σε αρκετές δηλώσεις, ασφαλώς και εκθέτουν τους δηλούντες τους , αφού για κάθε πράξη και ενέργεια όλων που εκτίθενται ως πολιτικοί, πολιτευτές, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, η κοινή γνώμη, ο λαός δηλαδή, είναι στο τέλος της ημέρας ο κριτής τους. Σε αυτόν είμαστε όλοι υπόλογοι.

Στη νέα αυτή νομοθεσία, εύκολα διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη κενών και ασαφειών, που καλούμαστε να συμπληρώσουμε άμεσα. Όμως για την οικοδόμηση και διατήρηση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς του κράτους, στην αμερόληπτη άσκηση της Δημόσιας Εξουσίας, και στην έντιμη εκπλήρωση των καθηκόντων των αξιωματούχων του κράτους, θα πρέπει η πολιτεία να επιταχύνει τις διαδικασίες, για συμπλήρωση της νομοθεσίας και επέκταση των ορίων άσκησης ελέγχου και σε άλλα ζητήματα που να έχουν άμεση σχέση με το υπό συζήτηση θέμα. Να προβεί στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις εκείνες, που θα εγκαθιδρύουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα, είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε και να ψηφίσουμε, ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο να ρυθμίζει το πλαίσιο για τη σύγκρουση συμφερόντων. Ένα πλαίσιο που θα επιδιώκει να διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα, μια κουλτούρα στην κρατική εξουσία για αποφυγή της διαπλοκής και της διαφθοράς, μα κύρια στην ενίσχυση της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της διασφάλισης της λειτουργίας των θεσμών, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου Δημοκρατικού Κράτους Δικαίου.

Παράλληλα θα επιδιώξουμε η πληθώρα των νομοθετικών ρυθμίσεων που άπτονται θεμάτων διαφάνειας , να συνυπάρξουν με μια νομοθετική ρύθμιση, σε ένα νέο ολιστικό πλαίσιο, με τη δημιουργία σύγχρονης Αρχής Δεοντολογίας, Κώδικα Δεοντολογίας, απαραίτητα δηλαδή στοιχεία που θα συνεπικουρούν την καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς.

Οι πολίτες απαιτούν και αναμένουν από τους Δημόσιους αξιωματούχους, να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους με ακεραιότητα και κατά τρόπο που να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους προς τους Θεσμούς, στην Πολιτική και στους Πολιτικούς. Ιδιαίτερα, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς, που απομακρύνεται συνεχώς από τη συμμετοχή και άσκηση των πολιτικών της δικαιωμάτων .

Απαιτούν πρωτοβουλίες για αναμόρφωση του Πολιτικού μας Συστήματος, το οποίο μοιραία ευθύνεται για τη φθορά και την καταρράκωση των Θεσμών του Κράτους . Θα πρέπει όλοι μας, να προβούμε στη δική μας αυτοκριτική και να εργαστούμε για την αποτελεσματική άσκηση των πολιτικών διαδικασιών, με στόχο την πολιτική αξιοπιστία, για μια συνολική αναγέννηση της Κοινωνίας, των Θεσμών και των εθνικών προοπτικών.

*Βουλευτής Λεμεσού Δημοκρατικού Κόμματος

Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com
 

Top