News Opinions Sigmalive Τοπική Αυτοδιοίκηση: Όραμα μακράς πνοής!

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Όραμα μακράς πνοής!

Τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς όμως μέχρι αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 
 
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, απορρίφθηκαν μελέτες, πληρώσαμε οικονομικό κόστος σε Πανεπιστήμια, εμπειρογνώμονες και δυστυχώς βρισκόμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Ευχολόγια, διακηρύξεις και εξαγγελίες κενού περιεχομένου. Απουσίαζαν τα έργα.
 
Τονίζω ότι η πιο σοβαρή ολοκληρωμένη μελέτη για την τοπική Αυτοδιοίκηση έγινε επί διακυβέρνησης Δ. Χριστόφια, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων, κοινοτήτων, Δήμων, Πανεπιστημίων, ΕΤΕΚ, κομμάτων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και φορέων. 
 
Δυστυχώς, αυτή η μελέτη την οποία είχε εκπονήσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, η οποία χαρακτηρίζετο από δομημένο χαρακτήρα, από επιστημονική τεκμηρίωση, αλλά και από την εμπειρία και γνώση της Κύπρου και των άλλων χωρών του εξωτερικού, απορρίφθηκε λόγων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. 
 
Έχει ωριμάσει ο καιρός για να ληφθούν αποφάσεις. Φτάνει λόγια, φλυαρίες και εξαγγελίες επικοινωνιακού χαρακτήρα.  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημοτική και Κοινοτική χρειάζεται όραμα μακράς πνοής!. Είναι ο λαϊκότερος θεσμός διακυβέρνησης, ο θεσμός που βρίσκεται εκ των πραγμάτων πιο κοντά στο πολίτη. Είναι ακόμα θεσμός που χαρακτηρίζεται από τη λαική κυριαρχία , δηλαδή την δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. 
Δείτε στη πράξη τι γίνεται σήμερα. Πόσα έργα εμβέλειας παράγονται από τους Δήμους και Κοινότητες. Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κοινωνικά έργα με έμπρακτη στήριξη σε πάσχοντες συνανθρώπους μας. Δράσεις και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον και την οικολογία. Αναπτυξιακό έργο που διατηρεί σε ζωή τους Δήμους και Κοινότητες. Έργο που βασικά σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από την περασμένη πενταετία και εγκαινιάζεται σήμερα. 
 
Χρειαζόμαστε σήμερα ένα θεσμό που θα αποκεντρώνει την πολιτεία, την χώρα και όχι να είναι συγκεντρωτικός στις εξουσίες. Λέμε όχι σε συγκεντρωτικά και υδροκέφαλα μοντέλα, τα οποία είναι μακριά από τους πολίτες. 
 
Η τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός πρέπει να μεταρρυθμίζεται και να εκσυγχρονίζεται προοδευτικά και δημοκρατικά και όχι να απορρυθμίζεται, με επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και εξουσιών, ούτε να συγκρούεται με άλλα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας. 
 
Κυρίως, ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χρειάζεται να έχει διακριτό ρόλο και αποστολή στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποτελεί οποιαδήποτε μορφή εξάρτησης από το κεντρικό κράτος. Ο θεσμός ως τέτοιος είναι ανάγκη να αποτελεί επίπεδο εξουσίας στο ευρύτερο μοντέλο διακυβέρνησης του τόπου. Όπως ακριβώς αποτελεί η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική και η δικαστική εξουσία. 
 
Ως εκ τούτου, χρειάζεται σήμερα ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ενισχύει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με νέες εξουσίες και νέες αρμοδιότητες, που θα αφαιρούνται από την Κεντρική εξουσία και θα παραχωρούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να στοχεύεται στο αρχέγονο σύστημα της πόλης- κράτος. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να αποτελούν mini κυβερνήσεις. 
 
Βασικό αξίωμα η οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία. Χωρίς οικονομική στήριξη, μάλιστα θεσμοθετημένη επί του εθνικού προϋπολογισμού δεν θα υπάρχει ούτε παρόν, ούτε μέλλον.  Τα υπόλοιπα είναι μιζέριες και πρακτικές του 1960 για εξάρτηση και υποταγή των Δημάρχων και Κοινοταρχών στους ταγούς της εκτελεστικής εξουσίας. 
 
Τονίζω την ανάγκη ελεγκτικού συστήματος, τόσο των αποφάσεων, όσο και της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και εποπτείας και ελέγχου στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας. Βεβαίως, αναφέρω εδώ ότι ο έλεγχος και η εποπτεία χρειάζεται να αφορά όλο το σύστημα διακυβέρνησης, δημόσιο, ημιδημόσιο και ιδιωτικό. 
 
Δεν ξέρω για παράδειγμα, γιατί οι τράπεζες θα πρέπει να απαλλάσσονται οποιανδήποτε δημόσιο έλεγχο. Αποδείχθηκε ότι από τις πολιτικές τους και την οικονομική διαχείριση τους κρίνεται το μέλλον των πολιτών. 
 
του τόπου. Όπως ακριβώς αποτελεί η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική και η δικαστική εξουσία. Ως εκ τούτου, χρειάζεται σήμερα ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα ενισχύει το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με νέες εξουσίες και νέες αρμοδιότητες, που θα αφαιρούνται από την Κεντρική εξουσία και θα παραχωρούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Να στοχεύεται στο αρχέγονο σύστημα της πόλης- κράτος. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πρέπει να αποτελούν mini κυβερνήσεις. 
Βασικό αξίωμα η οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία. Χωρίς οικονομική στήριξη, μάλιστα θεσμοθετημένη επί του εθνικού προϋπολογισμού δεν θα υπάρχει ούτε παρόν, ούτε μέλλον.  Τα υπόλοιπα είναι μιζέριες και πρακτικές του 1960 για εξάρτηση και υποταγή των Δημάρχων και Κοινοταρχών στους ταγούς της εκτελεστικής εξουσίας. 
 
Τονίζω την ανάγκη ελεγκτικού συστήματος, τόσο των αποφάσεων, όσο και της οικονομικής διαχείρισης, καθώς και εποπτείας και ελέγχου στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας. Βεβαίως, αναφέρω εδώ ότι ο έλεγχος και η εποπτεία χρειάζεται να αφορά όλο το σύστημα διακυβέρνησης, δημόσιο, ημιδημόσιο και ιδιωτικό. 
 
Δεν ξέρω για παράδειγμα, γιατί οι τράπεζες θα πρέπει να απαλλάσσονται οποιανδήποτε δημόσιο έλεγχο. Αποδείχθηκε ότι από τις πολιτικές τους και την οικονομική διαχείριση τους κρίνεται το μέλλον των πολιτών. 
 
Επομένως, το εγχείρημα για προοδευτικό εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να καρποφορήσει αν χαρακτηρίζεται και διέπεται από τα πιο πάνω, μακριά από σκοπιμότητες, επιδιώξεις και υπολογισμούς. 
 
Τι να κάνουμε την οικονομία κλίμακας, αν ο πολίτης και ιδιαίτερα ο κάτοικος της υπαίθρου θα τρέχει χιλιόμετρα να βρει το δίκαιο του ή να επιλύσει τα προβλήματα του; 
 
Τα συμπλέγματα και οι κοινές υπηρεσίες μπορεί να έχουν παρόν και μέλλον, αν είναι γεωγραφικά κοινά, δεν θα χάνονται στη γραφειοκρατία και θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα, π.χ εάν δημιουργείται σύμπλεγμα αποτελούμενο από τον Άγιο Τύχωνα Λεμεσού μέχρι το χωριό Κελλάκι και την Επταγώνεια, αυτό είναι εκ των προτέρων θνησιγενές, γιατί όλα θα χαθούν στις αποστάσεις…!
 
Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com
 
 
Top