News Oikonomia Market News Σύντομη ανασκόπηση των επενδύσεων της ΕΕ στην Κύπρο

Σύντομη ανασκόπηση των επενδύσεων της ΕΕ στην Κύπρο

Το 2019 αποτελεί ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία που συμπληρώνει 15 χρόνια ως κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στήριξη που έλαβε η χώρα από το 2004, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, αλλά και του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), υπήρξε καίριας σημασίας αφού συνέβαλε στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Την χρονιά που μας πέρασε η Κύπρος πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό αξιοποίησης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (46 %) και των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (50 %), ενώ βελτιώθηκε στην αξιοποίηση του Ταμείου Συνοχής, πετυχαίνοντας το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (33,3 %) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μέσω των Ευρωπαϊκών ταμείων, η Κύπρος έλαβε συνολικά από το 2004 μέχρι και σήμερα πάνω περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, η συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια της ΕΕ για ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση, που οδήγησε στη δημιουργία του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, του λεγόμενου «σχέδιο Γιούνκερ» 2014-2020, είχε ως αποτέλεσμα την παροχή στην Κύπρο, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), 46εκ. ευρώ μέχρι τον Απρίλιο του 2019, αναμένοντας να κινητοποιηθούν 98εκ. ευρώ σε επενδύσεις.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ κατά τα τελευταία 15 χρόνια, που συνολικά φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν υλοποιηθεί έργα αστικής ανάπτυξης, όπως η ανάπλαση του κέντρου της Λεμεσού, περιβαλλοντικής αναβάθμισης, όπως αποχετευτικά συστήματα που εξυπηρετούν επιπρόσθετο πληθυσμό 50,000 ατόμων, αλλά και κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, όπως η τοποθέτηση 10,600 ανέργων σε θέσεις εργασίας και η υποστήριξη 15,000 μαθητών με το πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης ΔΡΑ.Σ.Ε. Στον τομέα της επιχειρηματικότητας, χρηματοδοτήθηκαν 443 νέες επιχειρήσεις που δημιούργησαν 1.100 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η συμφωνία που υπέγραψε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ με την RCB Bank και την Τράπεζα Κύπρου, είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση χρηματοδότησης με προνομιακούς όρους σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα παράδειγμα επιχειρηματικότητας που επωφελήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια είναι και το Sir Paul Hotel. Από εγκαταλειμμένο κτίριο μετατράπηκε σε μπουτίκ ξενοδοχείο στο κέντρο της Λεμεσού. Επιπρόσθετα, μέσω του Ορίζοντα 2020, του μεγαλύτερου προγράμματος της ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, έγινε πραγματικότητα το έργο δικτύωσης για την Αριστεία στην Ηλιακή Θερμική Ενεργειακή Έρευνα, NESTER. Το έργο αυτό σπάει τη γεωγραφική απομόνωση της Κύπρου, η οποία δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη της καινοτομίας και αξιοποιεί τη μοναδική της θέση που της εξασφαλίζει άφθονη ηλιοφάνεια και πρόσβαση στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου.

Τον Ιούνιο του 2018 η ΕΕ ανακοίνωσε την πρόθεση συνένωσης των πολυάριθμων χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτει για στήριξη επενδύσεων κάτω από το πρόγραμμα InvestEU, καθιστώντας απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη την ενωσιακή χρηματοδότηση. Το πρόγραμμα InvestEU θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην ΕΕ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την υλοποίησή του το 2021 και θα ολοκληρωθεί το 2027.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU που θα στηρίζει βιώσιμες υποδομές, έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες, τον Συμβουλευτικό Κόμβο του InvestEU (ΕΙΑΗ) που θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων, και τέλος τη διαδικτυακή πύλη του InvestEU (EIPP), που θα φέρνει σε επαφή τους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης έργων παρέχοντας μια βάση δεδομένων η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει τουλάχιστο 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, για την επταετία 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επενδύσεις της ΕΕ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://europa.eu/investeu/

Gallery
Top