News Oikonomia Market News Τα αίτια και οι συνέπειες της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης

Τα αίτια και οι συνέπειες της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης

Περισσότεροι από 100 Σύμβουλοι συμμετείχαν στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2019 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 2019, με θέμα: «Η Σχέση της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης με τις απρόβλεπτες διαδρομές σταδιοδρομίας», που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία  με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, τον Εθνικό Φορέα Δια Βίου Καθοδήγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για θέματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΠΕΕΚ) – Euroguidance Cyprus.

H Πρόωρη Σχολική Εγκατάλειψη (ΠΣΕ) αφορά σε νεαρά άτομα ηλικίας 18-24 χρόνων, τα οποία έχουν εγκαταλείψει το σχολικό σύστημα, έχοντας ολοκληρώσει μόνο την κατώτερη δευτεροβάθμια ή ακόμα και χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ δεν παρακολουθούν πλέον τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

«Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου συμβάλλει θετικά στη συνέχιση της εκπαιδευτικής πορείας των ατόμων με την παράλληλη ένταξη τους στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας έτσι την όσο δυνατό κοινωνική συνοχή», υπέδειξε ο Ηλίας Μαρκάτζης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προσθέτοντας πως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαπιστωθεί πως τα άτομα που είναι πιο επιρρεπή στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επισήμανε επίσης πως το Υπουργείο έχει εκπονήσει προγράμματα που ενισχύουν και ενδυναμώνουν το κίνητρο για μάθηση, ενώ καλλιεργούν δεξιότητες στους μαθητές με σκοπό είτε την επαναφορά τους στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, είτε στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

«Η Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου είναι αποτέλεσμα προσωπικών, κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών ή ακόμα και οικογενειακών λόγων», τόνισε η κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ομιλία της που ανέγνωσε ο Αντώνης Κάφουρος, Λειτουργός Εργασίας Α, Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Δικτύου στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, ο Δρ. Paul Downes, Επίκουρος Καθηγητής στην Εκπαίδευση (Ψυχολογία), Διευθυντής του Educational Disadvantage Centre, Dublin City University (Ιρλανδία), παρουσίασε τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ΠΣΕ, αναφέρθηκε στις δομές που πρέπει να υπάρχουν στα αρμόδια Υπουργεία, παρουσίασε τα όσα συμβαίνουν στην Ιρλανδία, μίλησε για «την μοναξιά στο σχολείο» (παράδειγμα η Νορβηγία) και για τις καταπιέσεις στον Καναδά, ανέφερε πως στη Σουηδία είναι παράνομο το να αποβάλλεται ένα παιδί από το σχολείο, επισήμανε πως στη Γαλλία υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον αυταρχισμό στην σχολική εκπαίδευση, τόνισε πως οι δάσκαλοι δεν είναι θεραπευτές, ενώ υπέδειξε πως το bullying είναι διεθνές ζήτημα. Καταλήγοντας ο Dr. Downes τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στην Κύπρο, η οποία θα ενσωματωθεί στην εθνική στρατηγική πρόληψης του εκφοβισμού. Αυτό θα πρέπει να γίνει, όπως εξήγησε,  στο πλαίσιο μιας κοινής αντίδρασης του συστήματος για την προώθηση συστημάτων χωρίς αποκλεισμούς στα σχολεία που να εστιάζουν και να ενισχύουν τους μαθητές σε συναισθηματικά-σχεσιακά θέματα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, ο Κώστας Ιερίδης, Βοηθός Δ/ντης Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.), καθηγητής Σ.Ε.Α., και Διευθύνων της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας Λεμεσού, μίλησε εκτενώς για την ΠΣΕ, για τη διαδρομή από τα πρώτα χρόνια της ένταξης του μαθητή στο σχολείο μέχρι την τελική του πρόωρη απομάκρυνση από το σχολείο για την οικογενειακή κακοποίηση κλπ. Αναφέρθηκε επίσης  στο γεγονός, ότι, ενώ η Κύπρος, πέτυχε αρχικά να περιορίσει το ποσοστό της ΠΣΕ  κάτω από τον ευρωπαϊκό στόχο του 10%, στη συνέχεια το ποσοστό αυτό ξεκίνησε να ανεβαίνει ως αποτέλεσμα της απουσίας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στο πρόβλημα καθώς και σειράς άλλων παραγόντων όπως είναι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών. «Ζούμε σε μεταβατική περίοδο όπου τα πάντα αλλάζουν καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Απαιτείται ολοκληρωτική αλλαγή στις δράσεις μας, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας», επισήμανε, ενώ μίλησε και για την ανυπαρξία εγγυημένης εργοδότησης των μαθητών.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων επιτυχούς αντιμετώπισης της ΠΣΕ και της σχολικής παραβατικότητας μετά από αποτελεσματικές παρεμβάσεις και την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε σχολεία της Κύπρου. Τις καλές πρακτικές επιτυχίας παρουσίασαν τα μέλη της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης του ΥΠΠ Έλενα Χατζηγέρου, Β.Δ. Α’ καθηγήτρια Σ.Ε.Α., Χριστιάνα Μιχαήλ και Στέλιος Κτώρας.

Τους μετέχοντες στο 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής  2019, χαιρέτισε ο καθηγητής Νίκος Καρτακούλλης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τονίζοντας πως το θέμα του Συνεδρίου είναι επίκαιρο. Επισήμανε το ρόλο του σχολείου και την αναγκαιότητα για ολοκληρωμένο σχέδιο στην Εκπαίδευση.

 

Gallery
Top