News Oikonomia Market News Τιμητική η διάκριση για την KPMG στον τομέα των Smart Analytics

Τιμητική η διάκριση για την KPMG στον τομέα των Smart Analytics

Η KPMG έχει βραβευθεί ως ένας από τους τρεις κορυφαίους πάροχους υπηρεσιών κερδίζοντας την τιμητική διάκριση “Winner’s Circle”, σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευθείσα έκθεση HfS Blueprint Report, Smart Analytics. Η έκθεση HfS Smart Analytics Blueprint επιχειρεί μια ανάλυση των δυνατοτήτων που προσφέρονται στις επιχειρήσεις από τους πάροχους υπηρεσιών Smart Analytics και αξιολογεί τα επίπεδα καινοτομίας και εφαρμογής σε τρεις βασικούς τομείς: διαδικασίες και κουλτούρα της επιχείρησης, απόκτηση και διατήρηση ταλέντων και τεχνολογίες και οικοσυστήματα.

Η έκθεση εξετάζει τις υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δεδομένων, όπως η διαβούλευση analytics, η διαχείριση δεδομένων, το reporting, το visualization, καθώς και τα advanced analytics. Επιπλέον, χαρτογραφεί το επίπεδο καινοτομίας των παρόχων υπηρεσιών, π.χ. στη χρήση αυτοματισμού, κινητικότητας και cloud για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα analytics, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι αναπτύσσουν ταλέντα που θα βοηθήσουν τους πελάτες να μεταλλάξουν τις επιχειρήσεις τους, παράγοντας επιπλέον αξία.

Σύμφωνα πάντα με την έκθεση HfS Blueprint Report, Smart Analytics, τα πλεονεκτήματα της KPMG ως παρόχου τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

• Επεκτασιμότητα (scale) και επαναληψιμότητα (repeatability) των λύσεων. Η KPMG διευρύνει την επεκτασιμότητα στα Smart Analytics μέσω της χρήσης εργαλείων open source, βιβλιοθηκών και APIs που χρησιμοποιεί μέσω των πλατφόρμων της, καθώς και των δικών της επιταχυντών, πλαισίων και μοντέλων που οι πελάτες θεωρούν πρακτικές εφαρμογές αναδυόμενων τεχνολογιών.

• Εστίαση στην αυτοματοποίηση. Η KPMG έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες αυτοματισμού συνδυάζονται με τα δεδομένα και τα analytics. Οι πλατφόρμες Ignite και Lighthouse ενσωματώνουν Smart Analytics με RPA, AI και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες σε πακέτα συνδυαστικών λύσεων για πελάτες.

• Ισχυρό δίκτυο συνεταιρισμών και κοινοπραξιών. Η KPMG έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες όπως η Microsoft, η IBM και η Google. Για παράδειγμα, οι συνεργάτες από την Microsoft πιστεύουν ότι η KPMG είναι στρατηγικά επιτυχημένη στους τομείς analytics και AI, στοιχείο που προσδίδει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε στρατηγικές αποφάσεις.

• Συνδυαστική εμπειρία σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, κυρίως για τα χρηματοοικονομικά και τα λογιστικά. Ενώ η KPMG διαθέτει ευρύ φάσμα δυνατοτήτων σε διάφορους τομείς δραστηριότητας σε ό,τι αφορά δεδομένα και analytics, έχει κερδίσει περισσότερη δημοσιότητα μέσω των πελατών και των συνεργατών της ως πρωτοπόρος στον τομέα των χρηματοοικονομικών και των λογιστικών.

Ο κ. Thomas Erwin, επικεφαλής του Lighthouse Center of Excellence for Data & Analytics and Intelligent Automation παγκόσμια και συνέταιρος της KPMG Γερμανίας, δήλωσε: «Αυτή η διάκριση πιστοποιεί τη δέσμευση της KPMG για μια άριστη επιχειρηματική προσέγγιση προσαρμοσμένη στις συνθήκες και ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά, με απώτερο σκοπό τη στήριξη των πελατών των εταιρειών-μελών του δικτύου μας στο να μετασχηματίσουν την επιχείρηση τους. Το πιο σημαντικό, η διασφάλιση της εμπιστοσύνης στα analytics καθίσταται καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία μιας επιχείρησης».

«Το ενσωματωμένο παγκόσμιο μας δίκτυο και η βαθιά τεχνογνωσία μας σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες και δυνατότητες που βασίζονται σε δεδομένα μας έφεραν στην πρωτοπορία της εξέλιξης των smart analytics» , δήλωσε ο κ. Γεράσιμος Ντούσκας, Principal και Data and Analytics Service Line Lead της KPMG Κύπρου.

 

Top