News Oikonomia Ομόφωνη απόφαση δικαστηρίου: Ένοχα όλα τα πρώην στελέχη της Λαϊκής

Ομόφωνη απόφαση δικαστηρίου: Ένοχα όλα τα πρώην στελέχη της Λαϊκής

6 χρόνια μετά την κατάρρευση της οικονομίας και το κλείσιμο της πάλαι ποτέ Marfin Λαϊκής τράπεζας, το μόνιμο κακουργιοδικείο ανακοίνωσε την τελική του ετυμηγορία. Έκρινε ένοχους για το αδίκημα της χειραγώγησης της αγοράς και των ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και πληροφοριών τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Marfin Λαϊκή, Ευθύμιο Μπουλούτα, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Παναγιώτη Κουννή, τον μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο Νεοκλή Λυσάνδρου και το μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, Μάρκο Φόρο.

 

Αιτιολογώντας την απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε ότι η κατηγορούσα αρχή κατάφερε ν' αποδείξει σε ικανοποιητικό βαθμό τα συστατικά των 2 αδικημάτων που αντιμετώπιζαν οι κατηγορούμενοι. Παράλληλα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση παραπλάνησης με στόχο την παρουσίαση μιας καλής οικονομικής κατάστασης προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών και η τιμή της μετοχής.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, "οι κατηγορούμενοι, μαζί με την Μarfin, μεταξύ 29/11/2011 και 28/2/2012 στη Λευκωσία, ενώ ήταν μέλη του Δ.Σ., προέβηκαν σε παραπλανητική δήλωση. Δηλαδή στις 29/9/2011 δημοσιοποίησαν στο ΧΑΚ την Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Οικονομική Κατάσταση για τη εννιαμηνιαία περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, αποκρύβοντας την απομείωση σημαντικού μέρους της υπεραξίας των εργασιών της, η οποία ανερχόταν στα 330 εκατομμύρια ευρώ."

"Ο κάθε κατηγορούμενος είχε ήδη ειλημμένη απόφαση για μη συμπερίληψη της απομείωσης της υπεραξίας στις επίδικες οικονομικές καταστάσεις, με στόχο την παρουσίαση βελτιωμένης εικόνας των εν λόγω αποτελεσμάτων της τράπεζας, η οποία δεν ανταποκρίνετο στην πραγματικότητα", σύμφωνα με την απόφαση.

"Υπό τις περιστάσεις, δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως επρόκειτο καθαρά για μεθοδευμένη πρακτική, η οποία αποσκοπούσε στην διατήρηση της εντύπωσης περί καλής οικονομικής κατάστασης και εικόνας της τράπεζας."

Παρόλο που η κατηγορούσα αρχή ζήτησε από το δικαστήριο την κράτηση των καταδικασθέντων μέχρι την επιβολή της ποινής τους, εντούτοις το αίτημα απερρίφθη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι επέδειξαν συνέπεια καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας συνεπώς δεν συντρέχουν λόγοι κράτησής τους. Η ερχόμενη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου ορίστηκε για τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης για μετριασμό της ποινής.

Κληθείς να σχολιάσει την σημερινή καταδικαστική απόφαση εναντίον υψηλόβαθμων στελεχών της πρώην Λαϊκής τράπεζας, ο Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, ανέφερε ότι οι πολιτικές και εποπτικές ευθύνες για την οικονομία δεν αναλήφθηκαν από κανένα.

Συγκεκριμένα αναφέρει: "Έχουν διαπιστωθεί και έχουν κατανεμηθεί ευθύνες πολιτικές, ευθύνες εποπτικές και άλλες, οι οποίες όμως, δυστυχώς, δεν φαίνεται να έχουν αναληφθεί από κανέναν."

Ποινικής φύσεως υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν μπορεί, παρά να είναι περιορισμένες σε αριθμό και να σχετίζονται με αδικήματα για τα οποία έχουν κατηγορηθεί και καταδικαστεί κάποια στελέχη τραπεζών, κατέληξε ο Κώστας Κληρίδης.
 

Top