News Oikonomia Σχέδιο ΑΚΕΛ για επαναδιαπραγμάτευση των ιδιωτικοποιήσεων

Σχέδιο ΑΚΕΛ για επαναδιαπραγμάτευση των ιδιωτικοποιήσεων

Όχι στο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις λέγει το ΑΚΕΛ.Το κόμμα της αντιπολίτευσης δημοσιοποίησε την πρότασή του, η οποία έχει αποσταλεί προς τα κόμματα και θα κατατεθεί την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή. Για επικοινωνιακό παιχνίδι κάνει λόγο ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Έκκληση στην κυβέρνηση για επαναδιαπραγμάτευση της μνημονιακής δέσμευσης για τις ιδιωτικοποιήσεις απευθύνει το ΑΚΕΛ μέσω του Σχεδίου Απόφασης το οποίο θα κατατεθεί την Πέμπτη στη Βουλή.

Όπως επισημαίνεται, το Σχέδιο Απόφασης έχει αποσταλεί στα πολιτικά κόμματα για συζήτηση και μέσα από αυτό απευθύνεται ισχυρή έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία όπως προβεί άμεσα σε επαναδιαπραγμάτευση της μνημονιακής δέσμευσης για τις ιδιωτικοποιήσεις με στόχο τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των οργανισμών, και Όπως σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους εμπλακεί σε διάλογο για εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών εσόδων, τα οποία θα αντισταθμίζουν την απώλεια και θα εξασφαλίζουν το ποσό του 1.4 δις ευρώ μέχρι το 2018, ως η δέσμευση έναντι των δανειστών.

Στο Σχέδιο Απόφασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος, και παρατίθενται σειρά λόγων βάσει των οποίων το ΑΚΕΛ απευθύνει την έκκληση επαναδιαπραγμάτευσης.   

Ακολουθεί αυτούσιο το σχέδιο απόφασης για ιδιωτικοποιήσεις

Επειδή η Κύπρος διέρχεται οικονομική κρίση, η οποία επηρεάζει όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, και
Επειδή τα δημόσια οικονομικά έχουν επηρεαστεί άμεσα και καθίσταται αναγκαία η αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης μέσα από βεβιασμένες ενέργειες, και
Επειδή σύμφωνα με τον περί της Συμφωνίας Διευκόλυνσης Χρηματοδοτικής Στήριξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2013, καθώς και το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο προνοούνται αποκρατικοποιήσεις και/ή ιδιωτικοποιήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, περιλαμβανομένης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και εν γένει κρατικής περιουσίας, περιλαμβανομένων φυσικών πόρων, και
Επειδή είναι αναγκαία η προστασία του δημόσιου πλούτου και η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και
Επειδή μέσω της άμεσης αναδιάρθρωσης, εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού των Δημόσιων Οργανισμών, αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα και να συνεχίσουν να δρουν ως φορείς ανάπτυξης και ενίσχυσης των δημόσιων οικονομικών, και
Επειδή, το δημόσιο συμφέρον, τα εργασιακά δικαιώματα, η κοινωνική συνοχή, η εργατική ειρήνη και η ανάπτυξη εξυπηρετούνται καλύτερα με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των Οργανισμών, και
Επειδή η αυξανόμενη ανεργία αποτελεί κοινωνική μάστιγα που ταλανίζει χιλιάδες συμπατριωτών μας και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και όχι να επιδεινωθεί, και
Επειδή για την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνθήκες ημικατοχής, υπάρχουν αυξημένοι λόγοι εθνικής άμυνας και ασφαλείας που επιτάσσουν τη διατήρηση της κρατικής ιδιοκτησίας στους νευραλγικούς τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των λιμανιών, και
Επειδή δυνάμει του Άρθρου 25.3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, « […] νόμος δύναται να ορίση, εφόσον τούτο συνάδη προς το δημόσιον συμφέρον, ότι ωρισμέναι επιχειρήσεις παρέχουσαι ουσιώδη δημόσιαν υπηρεσίαν ή σχετικαί προς την εκμετάλλευσιν των πηγών ενεργείας ή άλλων φυσικών πόρων θα ασκώνται αποκλειστικώς υπό της Δημοκρατίας […] ή υπό νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου […]», και
Επειδή δυνάμει του Άρθρου 122 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας «Ο όρος «δημόσια υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσίαν υπαγόμενην εις την Δημοκρατίαν […] και περιλαμβάνει υπηρεσίαν παρά τω Οργανισμώ Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τω Ραδιοφωνικώ Ιδρύματι Κύπρου και το Οργανισμώ Ηλεκτρισμού Κύπρου […]», και
Επειδή η προρρηθείσα διάταξη του Συντάγματος απαγορεύει τη δια νόμου κατάργηση και/ή αλλαγή καθεστώτος των ρηθέντων Οργανισμών, και
Επειδή η ίδια προρρηθείσα διάταξη του Συντάγματος διασφαλίζει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.
Απευθύνεται ισχυρή έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία όπως προβεί άμεσα σε επαναδιαπραγμάτευση της μνημονιακής δέσμευσης για τις ιδιωτικοποιήσεις με στόχο τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα αυτών των οργανισμών, και
Όπως σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους εμπλακεί σε διάλογο για εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών εσόδων, τα οποία θα αντισταθμίζουν την απώλεια και θα εξασφαλίζουν το ποσό του 1.4 δις ευρώ μέχρι το 2018, ως η δέσμευση έναντι των δανειστών.Για επικοινωνιακό παιχνίδι κάνει λόγο ο ΔΗΣΥ

Επί της πρότασης ΑΚΕΛ, τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ.
«Το ΑΚΕΛ γνωρίζει πως αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει», ανέφερε,  και έκανε λόγο για «επικοινωνιακό παιχνίδι».

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ανέφερε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις από τη Βουλή, θα βελτιώσει την εικόνα της Κύπρου.

Η έξοδος από το μνημόνιο,   πρόσθεσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, θα καταστεί εφικτή μόνο δια της συντομότερης υλοποίησής του.  

Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του sigmalive.com. Μη κόσμια και προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται.
Top