News Local Σε διαχειριστές κεφαλαίων το 55% του 15ετούς ομολόγου

Σε διαχειριστές κεφαλαίων το 55% του 15ετούς ομολόγου

Οι διαχειριστές κεφαλαίων απέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος της τελικής κατανομής του 15ετούς ομολόγου που εξέδωσε χθες η Κυπριακή Δημοκρατία, με ποσοστιαία συμμετοχή 55%, ακολουθούμενοι από τις τράπεζες/ιδιωτικές τράπεζες (20%) και τα ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά ταμεία (10%), σύμφωνα με τη στατιστική κατανομή της έκδοσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών, μαζί με περισσότερες λεπτομέρειες για την έκδοση.
 
Παρατηρήθηκε υψηλή και διαφοροποιημένη διεθνής ζήτηση με τους επενδυτές από την Κυπριακή Δημοκρατία να αποτελούν μόνο το 9% της τελικής κατανομής και με τους επενδυτές από Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία να αποτελούν το 27% της τελικής κατανομής.
 
Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία με πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒΒ-/Βa2/ΒΒΒ-/ΒΒΒL (σταθερή/σταθερή/σταθερή/σταθερή) από τους Οίκους S&P’s/Moody’s/Fitch/DBRS, εξέδωσε με επιτυχία στις 19 Φεβρουαρίου 2019 νέο 15-ετές ομόλογο αναφοράς με τη μέθοδο της κοινοπραξίας ύψους €1000 εκ., σταθερού επιτοκίου, με ημερομηνία λήξης στις 26 Φεβρουαρίου 2034.
 
Το ονομαστικό επιτόκιο και η απόδοση έχουν καθοριστεί στο 2,75% και 2,758% αντίστοιχα και η τιμή πώλησης στο 99,903%. Οι τράπεζες Citi, Goldman Sachs International και HSBC ενήργησαν από κοινού ως ανάδοχοι της εν λόγω έκδοσης.
 
«Ο αντικειμενικός σκοπός της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με την υφιστάμενη Στρατηγική Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω επέκταση της καμπύλης επιτοκίων, τη διαχείριση του κινδύνου αναχρηματοδότησης μέσω της εξομάλυνσης του χρονοδιαγράμματος λήξεως χρέους, τη βελτίωση των σχέσεων με το επενδυτικό κοινό και την επέκταση της επενδυτικής βάσης» σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών.
 
Κύρια σημεία της συναλλαγής
 
Όπως αναφέρεται, η Κυπριακή Δημοκρατία εκμεταλλευόμενη την επιτυχή υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος κατά το 2017 και την πρόσβαση στις αγορές τον περασμένο χρόνο, προχώρησε στην έκδοση νέου 15-ετούς ομολόγου αναφοράς με ημερομηνία λήξης την 26ην Φεβρουαρίου 2034.
 
Της έκδοσης προηγήθηκε μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σε Λονδίνο, Παρίσι, Μιλάνο, Μόναχο και Φρανκφούρτη. Ενόψει της θετικής ανταπόκρισης που λήφθηκε από τους επενδυτές κατά τις υπό αναφορά συναντήσεις, ο εκδότης επέλεξε τη λήξη χρέους των 15 ετών και το ποσό του 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο.
 
Η έκδοση του νέου ομολόγου αναφοράς διάρκειας 15 ετών ανακοινώθηκε επίσημα τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου στις 12:43 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου στις 8:54 ώρα Κεντρικής Ευρώπης καταγράφηκε ως αρχική κατευθυντήρια γραμμή απόδοσης οι 200 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps ώστε να δοθεί χρόνος στους επενδυτές να μελετήσουν τη συναλλαγή πριν την αναμενόμενη εκτέλεση της.
 
Οι ανάδοχοι άρχισαν να λαμβάνουν ενδείξεις έντονου ενδιαφέροντος από τους επενδυτές για τη νέα έκδοση ύψους πέραν των €6,0 δισ. (περιλαμβανομένων και προσφορών ύψους €750 εκ. από τους ανάδοχους). Το βιβλίο προσφορών άνοιξε επίσημα την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2018 στις 10:46 ώρα Κεντρικής Ευρώπης, με αναθεωρημένη κατευθυντήρια γραμμή απόδοσης στις 185 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps.
 
Η ζήτηση από τους επενδυτές συνέχισε να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια του πρωινού με μεγάλο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, επιτρέποντας στον εκδότη να καθορίσει το ύψος της έκδοσης στο €1 δισ. και να μειώσει περαιτέρω την κατευθυντήρια γραμμή απόδοσης κατά 10 μονάδες βάσης δηλαδή στις 175 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps, ανακοινώνοντας έτσι το κλείσιμο των βιβλίων προσφορών στις 12:30 ώρα Κεντρικής Ευρώπης.
 
Η συνολική ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε στα €8,1 δισ., κάτι το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό προσφορών που εξασφάλισε η Κυπριακή Δημοκρατία από την επιστροφή της στις αγορές τον Ιούνιο του 2014, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου.
 
Η συναλλαγή τιμολογήθηκε στις 17:44 ώρα Κεντρικής Ευρώπης με τιμή μετρητών 99,903% και απόδοση 2,758%, προσφέροντας έτσι ένα ελάχιστο περιθώριο πάνω από τη θεωρητική εύλογη αξία της καμπύλης επιτοκίων της δευτερογενούς αγοράς.
 
«Η επιτυχία της έκδοσης αντικατοπτρίζει τη ψήφο εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Κυπριακή Δημοκρατία» υπογραμμίζεται.
 
Συνοπτικοί όροι έκδοσης
 
Εκδότης Κυπριακή Δημοκρατία, ενεργώντας μέσω του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΓΔΔΧ), Υπουργείο Οικονομικών
Πιστοληπτική Αξιολόγηση ΒΒΒ-/Βa2/ΒΒB-/BΒBL(σταθερή/σταθερή/σταθερή/σταθερή) από S&P’s, Moody’s, Fitch και DBRS
 
Μορφή Reg S Cat 1
Ονομαστικό ποσό 1000 εκ. ευρώ
Ημερομηνία έκδοσης 26/2/2019
Ημερομηνία λήξης 27/2/2034
Ονομαστικό επιτόκιο 2,75%, ετήσιο, ACT/ACT(ICMA)
Τιμή 99,903%,
Spread vs MS +175 μ.β
Ονομαστική αξία τίτλων 1k+1k
Δίκαιο/εισαγωγή Αγγλικό δίκαιο/Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου
Έγγραφα Πρόγραμμα ΕΜΤΝ
ISIN XS1956050923
Ανάδοχοι Citi/Goldman Sachs International /HSBC
Top