News Local Ποιοι δικαιούνται «ασυλία» στην εφεδρεία βάσει νόμου

Ποιοι δικαιούνται «ασυλία» στην εφεδρεία βάσει νόμου

Σάλο εξακολουθεί να προκαλεί η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το σύστημα Επιστράτευσης της Εθνικής Φρουράς. Η έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει ότι το ποσοστό εφέδρων που δεν παρουσιάζονται στην ΕΦ είναι υψηλό.

Ένα απ’ τα ενδιαφέροντα στοιχεία απ’ την έκθεση ήταν αυτό του εκπροσώπου κόμματος που δεν παρουσιάζεται στην εφεδρεία. Το θέμα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, (11 Φεβρουαρίου) μια βδομάδα μετά την δημοσιοποίηση της έκθεσης,  με τον Γενικό Γραμματέα του ΔΗΚΟ και πρώην εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Άθω Αντωνιάδη να φέρνει στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ αποδεικτικά στοιχεία για το ότι πάει έφεδρος. Το μυστήριο γύρω απ΄ το ποιος εκπρόσωπος κόμματος δεν παρουσιάζεται στην Εφεδρεία καλά κρατεί, αφού ακόμη δεν έχει εντοπιστεί ο «ύποπτος».

Μέσω twitter εξάλλου χθες ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι στην έκθεσή του δεν εννοούσε τον εκπρόσωπο τύπου του ΔΗΣΥ, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια λέγοντας ότι δεν παρουσιάζεται έφεδρος. Ο Δημήτρης Δημητρίου παράλληλα δήλωσε ότι είναι στην διάθεση της Δύναμης. 

Το Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι ανεξαρτήτως της δημοσιοποίησης της Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή ή όχι, θεωρεί ότι το θέμα της Εφεδρείας χρήζει συνεχούς μελέτης και διορθωτικών μέτρων με σκοπό την αναβάθμισή της. 

Ως λήξαν εξάλλου θεωρεί το ζήτημα που προέκυψε η Κυβέρνηση. Αυτό αναφέρει σε δηλώσεις του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. 

Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος του 2011, ωστόσο είναι σαφής και διαχωρίζει το ποιοι αξιωματούχοι δύναται να λάβουν απαλλαγή από το στράτευμα.

Στη σχετική νομοθεσία εξηγείται μεταξύ άλλων το ποιοι αποτελούν την εφεδρεία.

Αποτελούν την εφεδρεία όσοι:

(α) εκπλήρωσαν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 28(2)(β) και (3)

(β) εκπλήρωσαν υποχρέωση εναλλακτικής στρατιωτικής θητείας ή εναλλακτικής κοινωνικής θητείας, σύμφωνα με το άρθρο 49

(γ) εκπλήρωσαν ειδική στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 19(4)

(δ) απολύθηκαν δυνάμει του άρθρου 41(5)

(ε) απαλλάγηκαν από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23

(στ) διετέλεσαν μέλη του Στρατού και δεν ανήκουν πλέον στις τάξεις του, εκτός όσων απολύθηκαν ή τερματίστηκαν οι υπηρεσίες τους για ποινικό ή και πειθαρχικό αδίκημα

(ζ) εντάσσονται στην εφεδρεία, δυνάμει του άρθρου 22 και

(η) εντάσσονται στην Εθνοφυλακή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κλήση, απαλλαγή και υποχρεώσεις εφέδρων

Η κλήση των εφέδρων στη Δύναμη για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας, καθώς και η διάρκεια της υπηρεσίας τους, γίνεται με απόφαση του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Αρχηγού:

Νοείται ότι, η κλήση των εφέδρων μπορεί να γίνει ονομαστικά ή κατά κλάση ή κατηγορία ή ειδικότητα ή κατά περιοχή καταγωγής ή διαμονής των εφέδρων.

Ο Υπουργός δύναται, όταν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις ή ειδικοί λόγοι, να απαλλάσσει από την κλήση εφέδρους, κατά κατηγορία, ή κατ' άτομα μετά από αίτημά τους, ή όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δύναμης το επιτρέπουν.

Oι έφεδροι υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής του τόπου ή της διεύθυνσης διαμονής τους που αναγράφεται στο ειδικό φύλλο πορείας τους και η διάρκεια της αλλαγής υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, να δηλώσουν εγγράφως, εντός ενός μηνός, την εν λόγω αλλαγή στο αρμόδιο τμήμα επιστράτευσης ή στη μονάδα που υπηρετούν, καθώς και κάθε αλλαγή του επαγγέλματος ή των γραμματικών γνώσεών τους.

Ο Υπουργός, με απόφασή του, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, καθορίζει -

(α) τη διαδικασία εγγραφής και διαγραφής των εφέδρων,
(β) τη διαδικασία πρόσκλησης, κατάταξης και απόλυσης των εφέδρων και τις υποχρεώσεις τους,
(γ) τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις απονομής οποιουδήποτε βαθμού σε έφεδρους, και
(δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σε σχέση με την εφεδρική υπηρεσία.

Δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας

(ι) όσοι δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής και εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγής τους, πριν την πολιτογράφησή τους ως πολιτών της Δημοκρατίας

(ια) οι Υπουργοί, Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και οι Δικαστές οποιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας

(ιβ) τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εκτός εάν τα εν λόγω τέκνα, με γραπτή δήλωσή τους, αποποιηθούν του δικαιώματός τους.

Ωστόσο, ο Γενικός Ελεγκτής, ανέφερε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter ότι ο ίδιος δεν πάει έφεδρος.
«…Στην περίπτωση μου ήταν απόφαση του ΓΕΕΦ που σκέφτηκε (ορθά) να μην με καλεί λόγω της ιδιότητας μου. Από πλευράς μου ουδέν έπραξα ώστε να αποφύγω την εφεδρεία».

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή προέκυψε μετά την ανάληψη του πόστου της Ελεγκτικής από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, αφού η διάδοχός του ήταν γυναίκα, η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη.

Top