News Local Αυτή είναι η πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ για τις εξετάσεις τετραμήνων

Αυτή είναι η πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ για τις εξετάσεις τετραμήνων

Αυτή είναι πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ για την αξιολόγηση των μαθητών, την οποία αναμένεται να καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφού τεθεί ενώπιον των μελών της οργάνωσης για να αποφασίσουν εάν την υιοθετούν την Πέμπτη (24/1).

 

Η πρόταση θα κατατεθεί για διαβούλευση με το Υπουργείο, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες είχε παρουσιάσει το «Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας», μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξετάσεις των τετραμήνων.

Όσον αφορά στην πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ, εκφράζεται η έντονη διαφωνία της εκπαιδευτικής οργάνωσης για τους εξής λόγους:

1.            Θα μετατρέψουν το σχολείο σε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο (οργάνωση εξετάσεων Δεκέμβριο, Μάιο και Ιούνιο).

2.            Δεν θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που υποτίθεται ότι φιλοδοξούν να επιτύχουν (π.χ. μείωση των διαγωνισμάτων, μείωση του άγχους και της πίεσης μαθητών/-τριων).

3.            Θα επιτείνουν το παθογενές φαινόμενο της παραπαιδείας, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

4.            Θα δημιουργήσουν ένα εξαιρετικά πιεστικό και βεβαρημένο σχολικό πρόγραμμα, που εκ των πραγμάτων θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους/στις εκπαιδευτικούς, στους/στις μαθητές/-τριες και στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

5.            Θα επιτείνουν τα ήδη ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα των σχολικών μονάδων και τα συγκεκριμένα όχι μόνο δε θα λειτουργήσουν, αλλά θα προκαλέσουν αγκυλώσεις και στρεβλώσεις σε ό, τι αφορά τις διαδικασίες, δημιουργώντας πολλά οργανωτικά προβλήματα και δυσλειτουργίες.

6.            Θα μειώσουν δραματικά τον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο, μετατρέποντας ουσιαστικά τα δύο τετράμηνα σε δύο  τρίμηνα, την ίδια στιγμή που ο όγκος της διδακτέας ύλης παραμένει τεράστιος.  Συνεπώς, η διδασκαλία θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη με τα παραδοσιακά δασκαλοκεντρικά μοντέλα, καθώς δε θα υπάρχει χρόνος για καινοτόμες μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, για βιωματικές και ενεργητικές μορφές μάθησης, για project κ.λπ.

Μάλιστα, η ΟΕΛΜΕΚ επισημαίνει ότι στην πρόταση του Υπουργείου, «η οποία έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα, δεν επικεντρώνεται στο επίμαχο ζήτημα των εξετάσεων τετραμήνων και θεωρεί δεδομένη την εφαρμογή τους, όπως προβλέπεται στους υφιστάμενους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων. Όπως αποδείχτηκε, το θέμα των εξετάσεων τετραμήνων δεν ήταν στους όρους εντολής της πιο πάνω Επιτροπής, αλλά αυτό είναι αντικείμενου χειρισμού άλλης επιτροπής, υπό τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, ο οποίος κάλεσε ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, τους Διευθυντές Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, τους Οργανωμένους Γονείς και Μαθητές σε ενημερωτικές συναντήσεις στις 10 Ιανουαρίου 2019, σχετικά με θέματα Τετραμήνων (Εξετάσεις Τετραμήνων, Χρονοδιαγράμματα, Μορφές Αξιολόγησης του μαθητή), τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν προσκληθεί επίσημα για κατάθεση απόψεων στις 18 Ιανουαρίου 2019 και για συζήτηση της εν λόγω Πρότασης».

Η οργάνωση των καθηγητών προτείνει, στα εξεταζόμενα μαθήματα η γραπτή αξιολόγηση να έχει το 40% της βαθμολογίας με ένα ενιαίο κοινό διαγώνισμα 90 λεπτών ανά τετράμηνο, που θα ετοιμάζεται κεντρικά. Ως εξεταστέα ύλη θα καθορίζεται το 50% της  διδακτέας ύλης μέχρι τη διεξαγωγή του κοινού διαγωνίσματος . (25% βαρύτητα) και ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο.  (15% βαρύτητα. Όσον αφορά στην προφορική ή/και άλλη αξιολόγηση (60%) προτείνουν μέχρι δύο μικρές (20λεπτες) γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένες) ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων ή ένα project. Επίσης, συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και κατ’ οίκον εργασίες.

Όσον αφορά στα μη εξεταζόμενα μαθήματα, για τη γραπτή αξιολόγηση (40%) προτείνουν ένα διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο ή ένα project. Όσον αφορά στην προφορική ή/και άλλη αξιολόγηση (60%) η πρόταση προνοεί μία μικρή (20λεπτη) γραπτή βαθμολογητέα άσκηση στην τάξη βάσει των Δεικτών Επιτυχίας/Επάρκειας (προειδοποιημένη) ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων ή ένα project. Επίσης, συμμετοχή του/της μαθητή/τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και κατ’ οίκον εργασίες.

 

 

  

Top