News Local Διπλή δικαίωση στρατιωτικού ΕΦ για τραυματισμό από έκρηξη

Διπλή δικαίωση στρατιωτικού ΕΦ για τραυματισμό από έκρηξη

Διπλή δικαίωση και με βούλα Εφετείου για μόνιμο στρατιωτικό της Εθνικής Φρουράς. Ο στρατιωτικός είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από έκρηξη αντιαρματικού όπλου ενώ βρισκόταν σε εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς.

Πρωτοδίκως, τα πλείστα όσα γεγονότα έγιναν παραδεκτά, η δε ευθύνη συμφωνήθηκε 75% σε βάρος του εφεσίβλητου-εναγομένου και 25% σε βάρος του εφεσείοντος-ενάγοντος. 

Το Δικαστήριο, στη βάση των παραδεκτών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών πιστοποιητικών και της παραδοχής εκ μέρους του εφεσίβλητου, ότι παρόλο που ο εφεσείων συνεχίζει να υπηρετεί στην Ε.Φ. η σταδιοδρομία του έχει επηρεαστεί αρνητικά, με αναφορά, σύγκριση και επιμέρους εξέταση προηγούμενης νομολογίας[1]καθόρισε το ύψος των γενικών αποζημιώσεων επί πλήρους ευθύνης, σε €120.000, ως εύλογο και δίκαιο υπό τις περιστάσεις, που περιορίστηκε στη βάση καταμερισμού της ευθύνης, σε €90.000. 

Στο εν λόγω ποσό, όπως προκύπτει από το απόσπασμα που ακολουθεί, φαίνεται να προσμετρήθηκε και να συνυπολογίστηκε και η επίδραση που είχε ο τραυματισμός του εφεσείοντος στη δυνατότητα ανέλιξης του στις επόμενες βαθμίδες:

«Ο στρατιωτικός ήταν κατά το χρόνο του ατυχήματος 34 ετών, διήγε δε μια έντονη αθλητική ζωή. Μετά το ατύχημα οι αθλητικές δραστηριότητες του έχουν περιορισθεί σημαντικά και δεν μπορεί να ασχοληθεί με τα σπορ που ασχολείτο στο παρελθόν. Αδυνατεί να παίξει μπουζούκι και να εκτελέσει μαστορέματα στο σπίτι. Αποφεύγει τις κοινωνικές εκδηλώσεις όπου υπάρχει θόρυβος και μουσική, λόγω του προβλήματος στ΄  αυτιά του. Μπορεί να παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις αυτές μόνο με τη χρήση ωτοασπίδων.

Πέραν των πιο πάνω, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να υπηρετεί στην Εθνική  Φρουρά, η σταδιοδρομία του έχει επηρεασθεί αρνητικά. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον μου προκύπτει ότι ο ενάγοντας ξεχώρισε τόσο στο Λύκειο όσο και στη Σχολή Ευελπίδων όπως και στις διάφορες άλλες Στρατιωτικές Σχολές όπου έτυχε εκπαίδευσης. Αποφοίτησε από το Λύκειο, κλάδο πρακτικού, με γενική βαθμολογία 19.5/20 και από τη Σχολή Ευελπίδων τέταρτος στη σειρά. Εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα σε πολλές στρατιωτικές Σχολές, Πεζικού, Πυρηνικού Χημικού Πολέμου, Καταδρομών, Αιχμαλώτων και Απόδρασης, Αλεξιπτωτιστών, Περιπόλων και άλλων και σχεδόν πάντα πρώτευε. Είναι δε γνώστης τόσο της Αγγλικής όσο και της Τουρκικής γλώσσας. Η καριέρα του στο στρατό αναμφίβολα διαγραφόταν λαμπρή.

Μετά το ατύχημα υποβαθμίστηκε από μάχιμος αξιωματικός σε αξιωματικό υπηρεσίας γραφείου, δεν έχει πλέον δικαίωμα να ασκήσει καθήκοντα διοίκησης κλιμακίου, διευθυντικής θέσης επιτελείου ή προϊστάμενου του επιτελείου. Επηρεάσθηκε επίσης η δυνατότητα ανέλιξης του στο βαθμό του Ταξιάρχου, Υποστράτηγου, Αντιστράτηγου και Στρατηγού και να διορισθεί Υπαρχηγός ή Αρχηγός. Δεν έχει το δικαίωμα, ως περιγράφω και ανωτέρω, να φοιτήσει στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, ούτε να μεταβεί σε οποιαδήποτε αντιπροσωπεία στο εξωτερικό. Η επίδραση που είχε ο τραυματισμός του ενάγοντα στην καριέρα του αποτελεί παράγοντα που λαμβάνεται υπόψιν από το Δικαστήριο και προσμετρά κατά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Ο μοναδικός λόγος έφεσης, στρέφεται κατά το μέρος εκείνο της απόφασης του Δικαστηρίου, κατά το οποίο: « .το Δικαστήριο δεν αποτίμησε και/ή δεν αξιολόγησε στο σύνολο της και/ή επαρκώς την επίδραση που είχε ο τραυματισμός του εφεσείοντα στην καριέρα του, με αποτέλεσμα η απώλεια καριέρας του να μην υπολογιστεί ορθώς κατά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων τις οποίες δικαιούτο ο εφεσείων. .»

Το Εφετείο στην απόφασή του έλαβε υπόψη τα πιο πάνω και σημειώνοντας ότι «όντως το πρωτόδικο Δικαστήριο παραλείπει να ξεχωρίσει και να ορίσει επιμέρους τι ποσό απέδωσε για την επίδραση που είχε ο τραυματισμός του εφεσείοντος ως απώλεια ευκαιρίας/προοπτικής ανέλιξης του εφεσείοντος».  Το Εφετείο ως προς το κρίσιμο ζήτημα της δυσμενούς επίδρασης στην ανέλιξη του εφεσείοντος, επιδίκασε επιπλέον κατ΄ αποκοπήν ποσό €40.000 επί πλήρους ευθύνης ως δίκαιο και εύλογο υπό τις περιστάσεις.

Με δεδομένο τον καταμερισμό ευθύνης, εκδίδεται απόφαση υπέρ του εφεσείοντος-ενάγοντος και εναντίον του εναγομένου-εφεσίβλητου για το επιπλέον ποσό των €30.000, με νόμιμο τόκο από 27.7.2005 μέχρι εξόφλησης, πλέον €2.500 έξοδα και ΦΠΑ.

Top