News Local Ανάγκη να ρυθμιστούν οι εργασιακές σχέσεις στο ΡΙΚ

Ανάγκη να ρυθμιστούν οι εργασιακές σχέσεις στο ΡΙΚ

Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στο ΡΙΚ, αναφέρθηκε ενώπιον την Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής από Βουλευτές και από το ΔΣ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.
 
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής, η οποία συζήτησε τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, είπε ότι στο ΡΙΚ υπάρχουν 86 υπάλληλοι που είναι μόνιμοι, οι οποίοι δικαίως αμείβονται με 5 εκατομμύρια 367 χιλιάδες και υπάρχουν και οι πληβείοι, οι οποίοι είναι 258, οι οποίοι επιτελούν πολλές φορές τα ίδια τα καθήκοντα και παίρνουν μόνο 7 εκατομμύρια και κάτι.
 
«Αντιλαμβάνεστε την αδικία που υπάρχει. Παίρνουν το 1/3. Αυτό πρέπει κάποια ώρα η πολιτεία να το δει και να το διορθώσει διότι είναι όντως μεγάλη αδικία και σε ένα φορέα, ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας και επιτελεί ένα έργο το οποίο επιδοτεί η πολιτεία πάνω σε ετήσια βάση με αρκετά εκατομμύρια. Αυτό είναι μια στρέβλωση και μια μεγάλη αδικία», σημείωσε.
 
Ανέφερε, παράλληλα, ότι αυτό που του έκανε εντύπωση κατά τη συζήτηση της έκθεσης  είναι το ότι το ΡΙΚ εργοδοτεί κάποιους ανταποκριτές, «συμμαθητές του Μαθουσάλα», και καλείται το ΡΙΚ να τα διορθώσει αυτά.
 
«Δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας έκανε εντύπωση και το ταμείο των υπαλλήλων των συντάξεων που το 2008 είχε 54 εκατομμύρια και έφτασαν το 2016 να έχει 3 εκατομμύρια. Τα πολλά χρήματα διασπαθίστηκαν αγοράζοντας ομόλογα, αξιόγραφα και ούτως καθεξής. Από το 2009 και μετά, ενώ χαρακτηρισμένα ως σκουπίδια, κάποιοι έπαιρναν αποφάσεις και αγόραζαν αυτά τα ομόλογα, με αποτέλεσμα το ταμείο των υπαλλήλων να καταλήξει στα 3 εκατομμύρια και να υποχρεώνεται η πολιτεία να καταβάλλει κάθε χρόνο περίπου 7 εκατομμύρια, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων», πρόσθεσε.
 
Τις επισημάνσεις του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΡΙΚ, που αφορούν μεταξύ άλλων το ταμείο συντάξεων του ιδρύματος αλλά και τη δομή του προσωπικού του παρουσίασε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής.
 
Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2017, το ταμείο συντάξεων του ΡΙΚ παρουσιάζει €130 εκατ. αναλογιστικό έλλειμμα.
 
Ουσιαστικά, το κράτος δίνει στο ΡΙΚ και το ΡΙΚ στο ταμείο του λεφτά που μόλις το αρκούν για να πληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις, είπε ο κ. Μιχαηλίδης. Δεν γίνεται, πρόσθεσε, μια κίνηση στη λογική της αποκατάστασης του αποθεματικού του ταμείου ώστε να μπορεί να έχει στο ενεργητικό του τα λεφτά τα οποία σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη θα χρειαστεί μελλοντικά.
 
Το 2008 το ταμείο συντάξεων είχε περιουσιακά στοιχεία €53,5 εκατ. τα οποία έφθιναν από χρόνο σε χρόνο, είπε, αναφέροντας ενδεικτικά ότι είχε €50  εκατ. το 2010, €37 εκατ.  το 2011, €24 εκατ. το 2012, €11 εκατ. το 2013, €6,5 εκατ. το 2104, €3 εκατ. 2015 και €3 εκατ. παρά κάτι το 2016.
 
Ουσιαστικά, σημείωσε ο Γενικός Ελεγκτής, «τα περιουσιακά στοιχεία που είχε το Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ έχουν εξανεμιστεί για διάφορους λόγους, όπως είναι το γεγονός ότι για κάποια χρόνια δεν έμπαινε εισφορά από το κράτος και το ταμείο έπαιρνε από την «μάνα» για να καλύψει τις τρέχουσες εισφορές». Είχαν γίνει επενδύσεις σε αξιόγραφα και σε μετοχές των κυπριακών τραπεζών τα οποία εξανεμίστηκαν, πρόσθεσε. Διευκρίνισε ωστόσο ότι σε αντίθεση με το Ταμείο Συντάξεων της Cyta το Ταμείο Συντάξεων του ΡΙΚ δεν προέβη σε άλλου είδους επενδύσεις.
 
Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε επίσης ότι το 2014 είχε γίνει από τον συμβουλευτικό οίκο PwC ετοιμασία μελέτης για στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. «Η μελέτη δεν έχει αξιοποιηθεί στην πραγματικότητα όπως θα αναμενόταν, ενώ έχει ετοιμαστεί», είπε. Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι το κόστος της ήταν €40.000. Σύμφωνα με τον ίδιο η μελέτη πρότεινε μια νέα οργανωτική δομή και μείωση προσωπικού μέσω σχεδίων εθελούσιας αφυπηρέτησης.
 
Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είπε ότι στο ΡΙΚ υπηρετούν 334 άτομα, 86 μόνιμοι υπάλληλοι και 258 είναι συνεργάτες αορίστου χρόνου, οι 10 εκ των οποίων με ειδικό συμβόλαιο. Περιλαμβανομένων όλων των ωφελημάτων τους οι 86 μόνιμοι υπάλληλοι έλαβαν το 2016 ποσό €5.367.000 ενώ οι 258 συνεργάτες €7.774.000, ανέφερε. Παράλληλα, οι συνταξιούχοι του ΡΙΚ είναι 400.  Ενώ οι συνεργάτες είναι τριπλάσιοι από τους μόνιμους, οι μόνιμοι παίρνουν κατά 50% περίπου περισσότερο ποσό από τους υπόλοιπους, πρόσθεσε.
 
Συνέχισε λέγοντας ότι αντί το ΡΙΚ να κινηθεί σε μια λογική να νοικοκυρέψει τη δομή του με το να επενδύσει στη δομή του μόνιμου προσωπικού, επιχειρεί να καταρτίσει μια παράλληλη πυραμίδα του προσωπικού. Είναι κακό, σύμφωνα με τον ίδιο, να παραμένουν μόνιμοι με καθεστώς διαφορετικό. Εσχάτως έχει προωθηθεί και διαδικασία ανέλιξης των αορίστου χρόνου, ανέφερε, προσθέτοντας ότι κινούμαστε προς εγκατάλειψη της μονιμότητας. Ουσιαστικά δημιουργούμε δεύτερες δομές ατόμων τα οποία έχουν προσληφθεί με μια άλλη διαδικασία, συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι τίθεται και θέμα προνομιακής μεταχείρισης.
 
Ο Πρόεδρος του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος, σε δηλώσεις του είπε ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και φέτος έχει παρουσιάσει ένα ψηλό δείκτη υλοποίησης των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή και είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν και τις θέσεις του ΔΣ όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα των συνεργατών αορίστου χρόνου, οι οποίοι εργοδοτούνται στο ΡΙΚ και οι οποίοι είναι η πλειοψηφία των εργαζομένων, και για την αναγκαιότητα εξεύρεσης μιας λύσης η οποία να εξορθολογήσει το εργασιακό πλαίσιο στο ΡΙΚ.
 
«Επιπλέον, είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε για το ταμείο συντάξεων του ΡΙΚ. Έχουμε παραδώσει τη σχετική έρευνα η οποία έγινε από πλευράς του εσωτερικού ελέγχου του ΡΙΚ στη Βουλή αλλά και στον Γενικό Ελεγκτή για να ενημερωθεί πλήρως το σώμα για τα ζητήματα που προκύπτουν για το ταμείο συντάξεων του ΡΙΚ. Θέματα τα οποία προέκυψαν πριν το 2013», συμπλήρωσε.
 
Ερωτηθείς για το θέμα των αορίστων συνεργατών, ο κ. Τσώκος είπε ότι η θέση του ΔΣ του ΡΙΚ εδώ και δύο χρόνια είναι να βρεθεί ένας τρόπος έτσι που να αρθεί η αδικία η οποία αφορά τους συνεργάτες αορίστου χρόνου.
 
«Τρακόσιοι από τους 380 εργαζόμενους στο ΡΙΚ εργάζονται με καθεστώς συνεργάτη αορίστου χρόνου, δηλαδή ιδιωτικού δικαίου. Αυτό δημιουργεί εκ των πραγμάτων μια στρέβλωση. Η θέση του ΔΣ είναι ότι η στρέβλωση αυτή θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να αρθεί, αλλά η διόρθωση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο με αποφάσεις του ΔΣ, χρειάζεται και το πολιτικό πλαίσιο, έτσι που η απόφαση, ή η όποια απόφαση ή η όποια λύση να είναι νόμιμη», πρόσθεσε.
 
Ο Βουλευτής και Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης, σε δηλώσεις του είπε ότι "μυστήριες ιστορίες συμβαίνουν με τους ανταποκριτές του ΡΙΚ στο Λονδίνο".
 
«Ενέργειες οι οποίες έχουν καταγγελθεί και οι οποίες στρέφονται ενάντια στην Ομοσπονδία των Κυπρίων Αποδήμων και την προσπάθεια της διαφώτισης. Περίεργες συγγένειες και συνεργασίες και μια δαπάνη σε συνταξιούχο, η οποία δεν φαίνεται να δικαιολογείται. Όμως τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΡΙΚ είναι το Ταμείο Συντάξεως και η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει μεταξύ του προσωπικού, δηλαδή των συνεργατών σε σχέση με το μόνιμο προσωπικό. Το ΡΙΚ ουσιαστικά αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας και πρέπει να παρθούν πραγματικά πολύ σοβαρές και κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητα του ΡΙΚ», σημείωσε.
 
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σε δηλώσεις της είπε ότι υπάρχουν άτομα σήμερα στο ΡΙΚ τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά και υποαμείβονται σε σχέση με εκείνα που προσφέρουν.
 
«Πρέπει να υπάρξει μία ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλία, δεδομένου ότι έχουμε και την προεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών, αυτή η ρύθμιση να γίνει πλέον νομοθετικά. Είναι καιρός να μπει μια τάξη, είναι καιρός να γίνει μια σωστή αξιολόγηση και οι εργαζόμενοι στο ΡΙΚ να αμείβονται σε σχέση με αυτά που προσφέρουν και όχι να υποαμείβονται λόγω των τριών ταχυτήτων συμβολαίων που τους έχουν δώσει. Και νομίζω αυτό είναι και δίκαιο», σημείωσε.
 
Ανέφερε, παράλληλα, ότι ενώ υπάρχουν σαφείς οδηγίες από το Γενικό Λογιστήριο και ενώ είναι θέση και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όλοι οι ημικρατικοί οργανισμοί να βγαίνουν σε προσφορές για την ανανέωση των συμβολαίων των νομικών συμβούλων, το ΡΙΚ απέφυγε να το πράξει αυτό και προχώρησε σε ανανέωση συμβολαίου με το ίδιο γραφείο με το οποίο συνεργάζεται από το 1958 ή 1960.
 
«Είναι αδιανόητο να μην βγαίνουν προσφορές, να δίνουν την ευκαιρία και σε άλλα δικηγορικά γραφεία και να διατηρούνται για τόσες δεκαετίες μονοπώλια τα οποία έχουν και αρνητικές πτυχές. Δεν δόθηκαν ικανοποιητικές εξηγήσεις γιατί το ΡΙΚ επέλεξε αντί να ακολουθήσει τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από μόνους τους να ανανεώσουν μία σύμβαση για άλλα δύο χρόνια», πρόσθεσε.
 
Αναφορικά με θέματα παροικίας, η κ. Χαραλαμπίδου είπε ότι είναι αδιανόητο να γίνονται συμβόλαια κάτω από τους όρους που έγιναν για τεχνικό προσωπικό και όχι για ανταποκριτές και να δημιουργούνται καταστάσεις λες και το τεχνικό προσωπικό ασκεί εξωτερική πολιτική και να δημιουργούνται επιπλοκές στον τρόπο που προβάλλονται δραστηριότητες της παροικίας «και να στέλνουμε απλώς συστατικές επιστολές προς συμμόρφωση, αντί να προχωρούμε σε άμεση διακοπή συμβολαίων συνταξιούχων ατόμων τα οποία με την όλη τους δράση ζημιώνουν και την εικόνα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αλλά και ευρύτερα σχέσεις που άπτονται τις παροικίας».
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top