News Kypriako ΠτΔ: Αποφασιστικότητα να εμπλακώ σε ένα δημιουργικό διάλογο

ΠτΔ: Αποφασιστικότητα να εμπλακώ σε ένα δημιουργικό διάλογο

Την αποφασιστικότητά του να εμπλακεί σ’ έναν δημιουργικό διάλογο εξέφρασε σε εκδήλωση της ΟΕΒ ο ΠτΔ.

«Η λύση του Κυπριακού είναι αυτή που θα δώσει την ώθηση πραγματικά, ώστε να έχουμε μεγαλύτερους ρυθμούς και ανάπτυξης και προκοπής, σταθερότητα και ειρήνη.Η λύση πρέπει να είναι βιώσιμη και για να είναι βιώσιμη πρέπει να είναι λειτουργική. Για αυτό και η πρόταση που κατέθεσα σαν τροφή για σκέψη και είχα υποβάλει υπόμνημα τον Απρίλη του 2010, δεν είναι κάτι νέο.

Είναι όμως κάτι που ενδεχόμενα να βοηθήσει αν υπάρχει και η καλή πίστη από την άλλη πλευρά, να ξεπεράσουμε ανησυχίες και προβλήματα που μέσα από τις τουρκικές αξιώσεις δεν θα απέδιδαν αυτό που όλοι προσδοκούμε, δηλαδή τη μετεξέλιξη του κράτους, τη λειτουργικότητα με δεδομένη την ιδιότητα μας ως κράτος μέλος της ΕΕ αλλά και τη βεβαιότητα που οι πολίτες πρέπει να αισθάνονται  μέσα από την εξεύρεση μιας λύσης. Ο καθένας πρέπει να αισθάνεται ασφαλής. Και δεν μιλώ μόνο για του Ελληνοκύπριους, αλλά και για τους Τουρκοκύπριους.

Αλλά για να γίνει αυτό κατορθωτό δεν μπορεί η ασφάλεια του ενός, όπως είχαμε συμφωνήσει, να αποτελεί απειλή για τον άλλο. Για αυτό η Κύπρος πρέπει να απεξαρτηθεί από τις οποιεσδήποτε αναχρονιστικές εγγυήσεις, την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων και ιδιαίτερα τις απατήσεις της Τουρκίας για ισότιμη μεταχείριση των Τούρκων υπηκόων όπως αυτή των Ευρωπαίων.

Την ίδια ώρα θα πρέπει να κατανοήσουν και οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας ότι η αξίωση να έχουν μια θετική ψήφο για όλες τις αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε λειτουργικό κράτος.

Τα λέω αυτά με καλή πίστη εκδηλώνοντας την αποφασιστικότητα μου να εμπλακώ σε ένα δημιουργικό  διάλογο. Θέλω να ελπίζω ότι οι τελευταίες παραστάσεις προς τον ΓΓ θα δώσουν την ευκαιρία να υπάρξει διερεύνηση προθέσεων για να επαναρχίσει ένας δημιουργικός, με καλή πίστη διάλογος  για να οδηγηθούμε στη λύση που όλοι επιθυμούμε, σε λύση που θα οδηγήσει σε περαιτέρω προκοπή της πατρίδας μας», ανέφερε.   

"Καθοριστική η συμβολή της ΟΕΒ" 

Ο ΠτΔ απαρρίθμησε στα όσα έγιναν στον τομέα της οικονομίας, με "την σημαντική συμβολή της ΟΕΒ". 

"Καθοριστική η συμβολή της ΟΕΒ στη συλλογική προσπάθεια που κατέβαλε η Κυβέρνηση, οι πολιτικές δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί εταίροι και το σύνολο του κυπριακού λαού, ούτως ώστε να πετύχουμε την αξιοσημείωτη ανάκαμψη της κυπριακής οικονομία και αποτελέσματα για τα οποία πρέπει να νιώθουμε όλοι περήφανοι", ανέφερε ο ΠτΔ. 

Αυτούσιες οι δηλώσεις του ΠτΔ

"Σε συνδυασμό με τη συνέργεια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα μέτρα που λάβαμε για εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, τις μεταρρυθμίσεις που προωθήσαμε και την παροχή σωρεία φορολογικών και άλλων κινήτρων για πρόσελκυση επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,  που πετύχαμε:

- Την έξοδο από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και μάλιστα σε συντομότερο χρόνο από όσο η διεθνής κοινότητα ανέμενε.

- Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στο 4%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με προβλέψεις για προοπτικές ισχυρής ανάπτυξης πέραν του 3% για τα επόμενα χρόνια.

- Την επίτευξη για 5η συνεχόμενη χρονιά ισοσκελισμένων προϋπολογισμών με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και με την προώθηση φορολογικών ελαφρύνσεων και αναπτυξιακών κινήτρων.

- Τη μείωση της ανεργίας στο 7.5% τον Αύγουστο του 2018, έναντι ποσοστού της τάξης του 16% το 2014, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πρόβλεψη να πετύχουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης μέχρι το 2020.

- Την έξοδο της Κύπρου στις διεθνείς αγορές και τις συνεχείς αναβαθμίσεις από διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης που προσφάτως οδήγησαν στην επιστροφή της κυπριακής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα που αποτελούσε ένα από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής. 

Και αφήνω κατά μέρος μια σειρά άλλων μετρήσιμων ενδείξεων που επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της οικονομίας, όπως την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου, της βιομηχανικής παραγωγής και τις εκδόσεις αδειών οικοδομής.

Όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένας τομέας ο οποίος κλονίστηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πετύχαμε, τηρώντας πλήρως τους αυστηρότερους εποπτικούς κανόνες και τους κανόνες διαφάνειας και συμμόρφωσης, τη σημαντική εξυγίανση του τραπεζικού τομέα, ο οποίος πλέον βασίζεται σε μια ισχυρότερη και υγιέστερη βάση όσον αφορά την κεφαλαιοποίηση, τη ρευστότητα και την κερδοφορία, αλλά και μέσω της εισαγωγής αξιόπιστων διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης δανείων και της δημιουργίας μηχανισμών αναδιαρθρώσεων από μέρους των τραπεζών.

Χαρακτηριστική είναι η μείωση των Μη εξυπηρετούμενων Δανείων από 28.4 δις σε λιγότερο από 12 δις.

Σε συνδυασμό μάλιστα με τη διεύρυνση του Πλαισίου Αφερεγγυότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νομοθετικού πλαισίου και την προώθηση του Σχεδία «Εστία», αναμένουμε ότι θα υπάρξει και ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, διευκολύνοντας τη βέλτιστη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της αγοράς.

 

Την ίδια στιγμή, με τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης  Περιουσιακών Στοιχείων, ο οποίος θα διαχειρίζεται τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, προκύπτει μια νέα σημαντική πηγή δημοσίων εσόδων που καθιστά το δημόσιο χρέος απόλυτα βιώσιμο.

Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο αίσθημα ευθύνης προκειμένου να εδραιώσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και να δώσουμε ώθηση στις εξαίρετες προοπτικές που δημιουργήθηκαν αναφορικά με τους κύριους παραγωγικούς τομείς, προς όφελος των επιχειρήσεων και του συνόλου των πολιτών.

Ο στόχος αυτός θεωρείται απόλυτα εφικτός, νοουμένου ότι συνεχίσουμε με τις στοχευμένες  προτεραιότητες πολιτικής που έως τώρα ακολουθήσαμε.

Πολιτικές που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

          Tη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας.

          Τη βιώσιμη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

          Την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

          Τη διασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού συστήματος και την παροχή σειράς νέων φορολογικών ελαφρύνσεων.

          Τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη διαμορφωθεί και ιεραρχηθεί όσες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη προωθηθεί και/ή θα προωθηθούν, όπως: 

- Ριζική μεταρρύθμιση, ενίσχυση της στελέχωσης και απόκτηση συστήματος Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα. Να αναφέρω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μόλις προχθές ενέκρινε το νομοσχέδιο για την σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου, μια κίνηση με μεγάλη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας μας.

- Εφαρμογή του ΓΕΣΥ από 1ην Ιουνίου 2019 για ποιοτική διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, παράλληλα με τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του.

- Προώθηση θεμάτων οριζόντιας μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης και ανέλιξης προσωπικού.

- Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Προς τον σκοπό αυτό έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την Εσθονία, κορυφαία στον τομέα αυτό χώρα, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης πρόγραμμα ύψους €250 εκατ. που αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση βασικών Υπηρεσιών, όπως η μηχανογράφηση του τμήματος φορολογίας, η εφαρμογή του συστήματος e- justice και e- health, η καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στόχος μας πάντα παραμένει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των κρατικών Υπηρεσιών.

- Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τρόπο που να την καθιστά βιώσιμη και λειτουργική.

- Την εφαρμογή της Στρατηγικής για τον Τουρισμό που περιλαμβάνει τη μετατροπή του ΚΟΤ σε Υφυπουργείο Τουρισμού από την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα πιο πάνω, σε συνάρτηση με την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και τις μεγάλες παρεμφερείς επενδύσεις, όπως αυτές του καζίνο και των Μαρίνων, και κίνητρα που έχουν δοθεί αναμφίβολα θα ενισχύσουν την εξαιρετικά θετικής δυναμική στην τουριστική μας βιομηχανία.

- Την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου, που ήδη βρίσκεται ενώπιον της Βουλής.

- Την ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών, μέσα και από την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που εγκρίθηκε από τη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο.

- Βελτίωση της διακυβέρνησης στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, μόλις πριν από δύο μέρες αποφασίσθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και υιοθετήθηκε ο θεσμός του Επικεφαλής Επιστήμονα, με στόχο την ενίσχυση του όλου οικοσυστήματος και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα ενθαρρύνουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.  Η αναβάθμιση των θεμάτων της έρευνας και καινοτομίας σε Υφυπουργείο θα συμβάλει σημαντικά στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό.

- Μερική αποκρατικοποίηση της CYTA, με την προσέλκυση στρατηγικού-συνεργάτη επενδυτή, καθώς και αποκρατικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Κρατικού Λαχείου.

- Μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

- Προώθηση μείωσης του συντελεστή αμυντικής εισφοράς που επιβάλλεται στην πηγή επί των τόκων από 30% που ισχύει σήμερα στο 17%. 

- Την υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού που περιλαμβάνει όχι μόνο τη δημιουργία υποδομών για τη χρήση φυσικού αερίου, αλλά και ψήφιση του πλαισίου διαχείρισης των μελλοντικών εσόδων από το φυσικό αέριο

Όπως αντιλαμβάνεστε, η υιοθέτηση των πιο μεταρρυθμίσεων θα οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσουν ένα ακόμη πιο ελκυστικό περιβάλλον για εγχώριες και ξένες επενδύσεις, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω πως δεν είμαστε ξένοι από τις πολιτικές πραγματικότητες. Το προεδρικό σύστημα μπορεί να προσφέρει σταθερότητα για την Κυβέρνηση, αλλά απαιτείται και συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις. Για αυτό και έχει γίνει η αναγκαία προεργασία να καταγραφούν οι προτάσεις των ανθυποψηφίων μου. Υπάρχουν προτάσεις από πλευράς τους στα εκλογικά τους προγράμματα και έχει διαπιστωθεί ότι 26 είναι υλοποιήσιμες, συν 56 άλλες που κοινές διακηρύξεις όλων των υποψηφίων. Εντός δύο τριών εβδομάδων προτίθεμαι να καλέσω τους ανθυποψηφίους μου, μαζί με τις πολιτικές δυνάμεις που τους στήριξαν, ώστε μέσα από συνεργασία να δούμε πώς να επιτύχουμε τα όσα προανέφερα, διότι μέσα από τη συνεργασία είναι που έγινε κατορθωτό να ψηφιστούν προτάσεις που μας επέτρεψαν να ορθοποδήσουμε.

Και, είμαι βέβαιος ότι με τη δική σας δεδομένη θετική στάση και συνεργασία, αλλά και τη βούληση του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, θα επιτύχουμε την εφαρμογή του φιλόδοξου, αλλά υλοποιήσιμου μεταρρυθμιστικού προγράμματος, προς όφελος των πολιτών και της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας μας.

Επιτρέψτε μου καταλήγοντας να προβώ σε μία ιδιαίτερη αναφορά στον κύριο Χρίστο Μιχαηλίδη, ο οποίος ολοκληρώνει την τετραετή θητεία του στην Προεδρία της ΟΕΒ τον προσεχή Δεκέμβριο.

Η θετική πορεία της ΟΕΒ κατά την Προεδρία του κ. Μιχαηλίδη επιβεβαιώνει την πολυσήμαντη προσφορά του στο έργο που αυτή καλείτε να επιτελέσει και δεν έχω καμία αμφιβολία πως μετά το πέρας της θητείας του θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να προσφέρει τις υπηρεσίες του, συνδράμοντας στην επιτέλεση των στόχων και των σκοπών που η ΟΕΒ υπηρετεί", ανέφερε μεταξύ άλλων ο ΠτΔ. 

Top