News International Sl Σύνοδος ΕΕ: Εγκρίθηκε το Α' Μέρος των συμπερασμάτων

Σύνοδος ΕΕ: Εγκρίθηκε το Α' Μέρος των συμπερασμάτων

Κείμενο συμπερασμάτων για την ενιαία αγορά, το διεθνές εμπόριο, το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και την ψηφιακή ένωση, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τμήματος των εργασιών του, την Πέμπτη το βράδυ, στις Βρυξέλλες.

 

Αναλυτικά, σε ότι αφορά την ενιαία αγορά της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίτευξη, πριν από το τέλος του τρέχοντος νομοθετικού κύκλου, της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγοράς και της Ενεργειακής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας εξέτασης των πρόσφατων προτάσεων της Κομισιόν.

Οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί πρέπει να υλοποιηθούν αποτελεσματικά, αναφέρουν οι 28. Όσον αφορά την ολοκλήρωση και την υλοποίηση των στρατηγικών, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για μια ενιαία αγορά που να είναι κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και ικανή για ανταγωνιστικότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να υποβάλει στο Συμβούλιο, τον Δεκέμβριο του 2018, κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, καθώς και των εναπομεινάντων    φραγμών και ευκαιριών για μια πλήρως λειτουργούσα ενιαία αγορά. Για να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη από την ενιαία αγορά, η ΕΕ χρειάζεται μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική, αναφέρουν οι 28.

Σε ότι αφορά τις εμπορικές συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα ανοικτό και βασισμένο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα με τον ΠΟΕ στο επίκεντρό του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο είναι ένας από τους ισχυρότερους μηχανισμούς ανάπτυξης που υποστηρίζει  εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ευημερία .

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει την πρόοδο όλων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για φιλόδοξες και ισορροπημένες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, ιδίως με το Μεξικό και τις χώρες της Mercosur. Προσβλέπει επίσης στην υπογραφή και τη σύναψη των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη. Η Κομισιόν θα εξετάσει πώς μπορεί να ενισχυθεί η επιβολή των δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι τρίτες χώρες. Η ΕΕ θα συνεχίσει να επιδιώκει μια ισχυρή εμπορική πολιτική, να προωθεί τις αξίες και τα πρότυπα της σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιδιώκει ίσους όρους ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τους συννομοθέτες να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τις εκκρεμούσες νομοθετικές προτάσεις στους τομείς των επενδύσεων και των δημόσιων συμβάσεων.

Επιπλέον σε ό,τι αφορά το λεγόμενο ευρωπαϊκό εξάμηνο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τους τομείς προτεραιότητας της πολιτικής της ετήσιας έρευνας για την ανάπτυξη και καλεί τα κράτη μέλη όπως τους αντικατοπτρίσουν στα προσεχή εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει επίσης το σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική οι 28 σημειώνουν ότι η ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί κοινή πολιτική δέσμευση και ευθύνη της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η εφαρμογή του θα παρακολουθείται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ένωσης και των κρατών μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τις πρωτοβουλίες που υπέβαλε η Κομισιόν, στο πλαίσιο της δέσμης για την κοινωνική δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως το πρώτο τρίμηνο του 2019 πρόταση στρατηγικής για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, σύμφωνα με τη συμφωνία των Παρισίων, λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά σχέδια.

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή Ευρώπη, οι 28 αναφέρουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα και οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να εγγυώνται διαφανείς πρακτικές και πλήρη προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η νομοθεσία της ΕΕ και η εθνική νομοθεσία πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται. Το σημαντικό αυτό ζήτημα, μαζί με άλλα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της υιοθέτησης όλων των νομοθετικών μέσων που καθιερώνουν την ενιαία ψηφιακή αγορά το 2018 και της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα μέσα στήριξης καινοτομιών και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, θα συζητηθούν στην Σύνοδο της Σόφιας ξανά τον Μάιο.

Τούσκ: Είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση για τη φορολογία

Τα αποτελέσματα το πρώτου τμήματος της συνόδου των 28, στις Βρυξέλλες, παρουσίασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

Ο κ. Τουσκ δήλωσε στον Τύπο πως "σήμερα είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση για τη φορολογία. Η ψηφιακή οικονομία αποτελεί πρόκληση για τα φορολογικά μας συστήματα. Το πιο σημαντικό, η συζήτηση επιβεβαίωσε την επιθυμία όλων των ηγετών να εργαστούν περαιτέρω προς μια αποτελεσματική και δίκαιη λύση", ανέφερε.

"Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, οι Υπουργοί θα αρχίσουν να επεξεργάζονται τις τελευταίες προτάσεις της Κομισιόν", σημείωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

"Συζητήσαμε επίσης το οικονομικό περιβάλλον με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Η κατάσταση είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα τα προβλήματά μας λύονται", ανέφερε ο Τουσκ.

"Πρώτον, πρέπει να αποφύγουμε τον προστατευτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτός είναι ένας σημαντικός κίνδυνος για θέσεις εργασίας, όχι μόνο στην Ευρώπη. Από αυτή την άποψη, ο διάλογος με τις ΗΠΑ είναι καθοριστικός", σημείωσε.

"Δεύτερον, πρέπει να προετοιμάσουμε την ενιαία μας αγορά για το μέλλον. Για να γίνει αυτό, οι ηγέτες ζήτησαν από την Κομισιόν να παρουσιάσει μέχρι τον Δεκέμβριο την έκθεση εφαρμογής σχετικά με τις στρατηγικές για την εσωτερική αγορά, και συγκεκριμένα τις ψηφιακές αγορές κεφαλαίων και την ενεργειακή ένωση. Οι ηγέτες θα παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία, καθώς θέλουμε αυτό να ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", ανέφερε.

"Τέλος, συζητήσαμε επίσης τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με το Facebook και την Cambridge Analityca. Ήταν σαφές για όλους τους ηγέτες ότι η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών πρέπει να προστατεύονται πλήρως. Λαμβάνουμε αυτό το ζήτημα πολύ σοβαρά. Η νομοθεσία της ΕΕ και η εθνική νομοθεσία πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται", κατέληξε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Top