News International Sl Επιπτώσεις στους ομολογιούχους από σύγκρουση στην Κορέα

Επιπτώσεις στους ομολογιούχους από σύγκρουση στην Κορέα

Ενώ το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης στην κορεατική χερσόνησο έχει προς το παρόν μικρή πιθανότητα να πραγματοποιηθεί, ο πιστωτικός αντίκτυπος μιας σύγκρουσης - είτε μικρής είτε παρατεταμένης - θα επηρέαζε τόσο τους εγχώριους όσο και τους εκδότες ομολόγων, παγκοσμίως, τονίζει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody`s.
 
Ιδιαίτερα, σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, στην περίπτωση παρατεταμένης στρατιωτικής σύγκρουσης, οι εκδότες ομολόγων σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, από μικρές μέχρι και σοβαρές. Σημειώνει ότι οι εκδότες που έχουν τη μεγαλύτερη εξάρτηση στην κορεατική οικονομία θα είναι περισσότεροι ευάλωτοι στις εξελίξεις.
 
Τα συμπεράσματα των Moody`s περιέχονται σε έκθεση του,που εξέδωσε την Τετάρτη, με τίτλο "Κορεατική Χερσόνησος: Η διάρκεια και σοβαρότητα μιας στρατιωτικής σύγκρουσης θα καθορίσει τις πιστωτικές επιπτώσεις".
 
Σύμφωνα με τους Moody’s, οι πιστωτικές συνέπειες μιας τέτοιας σύγκρουσης θα μεταδοθούν μέσω τριών καναλιών: 1) άμεση φυσική ζημιά στις υποδομές και στα περιουσιακά στοιχεία στην Κορέα, και πιθανώς διαταραχές του κυβερνοχώρου 2) διαταραχές του παγκόσμιου εμπορίου και 3) μεταβλητότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.
 
Οι Moody`s εκτιμούν ότι μια σχετικά σύντομη σύγκρουση, η οποία διαρκεί μόνο μερικές εβδομάδες, θα προκαλέσει υλικές ζημιές, αλλά δεν θα αποδυναμώσει θεμελιωδώς και σε διάρκεια την οικονομία της Κορέας, τα δημόσια οικονομικά ή τα θεσμικά όργανα.
 
Σε αυτό το σενάριο, οι Moody`s αναμένουν ότι η ικανότητα και η βούληση της Κυβέρνησης της Κορέας να στηρίξει τις νομικές κρατικές οντότητες παραμένει αμετάβλητη.
 
Σε περίπτωση περιορισμένης σύγκρουσης, τόσο χρονικά όσο και γεωγραφικά, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού θα συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς σοβαρή διαταραχή, υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης.
 
Σημειώνει ότι σε αυτή την περίπτωση η αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών από κάποιες αρνητικές αντιδράσεις της αγοράς τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο θα τερματιζόταν γρήγορα και οι πιστωτικές επιπτώσεις θα ήταν πολύ περιορισμένες.
 
Ωστόσο, μια παρατεταμένη σύγκρουση, η οποία διαρκεί τουλάχιστον ένα ή δύο τρίμηνα και περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα περιφερειακών χωρών, «θα είχε πολύ μεγαλύτερες πιστωτικές επιπτώσεις», σύμφωνα με τον οίκο.
 
Προσθέτει ότι στην Κορέα, η απώλεια ζωών και η καταστροφή των εγκαταστάσεων παραγωγής θα μείωνε την εγχώρια ζήτηση και θα διατάρασσε τις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά και σε διαφορετικό βαθμό σχεδόν όλες τις εταιρείες σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
 
Αυτός ο αντίκτυπος θα έβλαπτε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά των εταιρειών και θα αύξανε τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης, αναφέρει, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει πως θα μειωθεί η κυβερνητική στήριξη στις κορεατικές εταιρείες και τράπεζες.
 
Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τους Moody’s, οι επιπτώσεις στον τομέα ηλεκτρονικών και συναφών κλάδων θα ήταν σημαντικές, καθώς οι εταιρείες αυτές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κορεατικά παραγόμενα εξαρτήματα όπως κάρτες μνήμης και οθόνες υγρών κρυστάλλων, τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν επαρκώς και γρήγορα.
 
Αναφέρει επίσης ότι ορισμένες εταιρείες στον τομέα της ενέργειας, και ιδίως οι προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την μείωση των πωλήσεων και των τιμών, λόγω της μειωμένης ζήτησης από την Κορέα και την Ιαπωνία, που είναι και οι δύο βασικοί παγκόσμιοι καταναλωτές ενέργειας.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top