News Europ Koμισιόν: Ταμείο με σχεδόν €1 δις για προώθηση ευρ. αξιών

Koμισιόν: Ταμείο με σχεδόν €1 δις για προώθηση ευρ. αξιών

Τη δημιουργία νέου ταμείου για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και τις αξίες, στο πλαίσιο του κοινοτικού προϋπολογισμού και σε συνέχεια των περιστατικών των τελευταίων ετών με παραβιάσεις του Κράτους Δικαίου σε Πολωνία και Ουγγαρία (οι οποίες έχουν κριθείς ως τέτοιες από την Κομισιόν και οι υποθέσεις έχουν επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο των Κρατών Μελών), προτείνει σήμερα η Κομισιόν.
 
Το ταμείο θα χρηματοδοτεί δύο επιμέρους θεματικά προγράμματα τα: «Δικαιώματα και αξίες» και «Δικαιοσύνη», με προϋπολογισμό του ταμείου που ανέρχεται σε 947 εκατ. ευρώ για την επταετή περίοδο — 642 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» και 305 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», ποσό αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου.
 
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα το Κολέγιο πρότεινε ένα κανονισμό που θα παρέχει στην Ένωση τα αναγκαία μέσα, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό της, όταν αδυναμίες στο κράτος δικαίου παρεμποδίζουν —ή απειλούν να παρεμποδίσουν— τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Ο ρόλος του ταμείου είναι διαφορετικός, διευκρινίζει σήμερα η Κομισιόν, αναφέροντας ότι το ταμείο αυτό καλείται να προωθεί πολιτικές που συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Επίσης, θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στο κράτος δικαίου και στην αμοιβαία αναγνώριση και εμπιστοσύνη, και θα εξασφαλίσει ότι οι πολίτες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους. Στην πράξη, το ταμείο θα υποστηρίζει τις δραστηριότητες διαφόρων παραγόντων στον τομέα των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως ΜΚΟ, φορέων ισότητας, δημόσιων διοικήσεων, δικαστικών δικτύων ή πανεπιστημίων.
 
Αναλυτικά, η Κομισιόν αναφέρει ότι στόχος του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες» είναι η προστασία και η προαγωγή των δικαιωμάτων και των αξιών όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ε.Ε., μεταξύ άλλων με τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διατηρηθούν οι ανοικτές, δημοκρατικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες. Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους:
 
- Να προωθεί την ισότητα και τα δικαιώματα (σκέλος «Ισότητα και δικαιώματα»),
- Να προωθεί τη δραστηριοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης, και
- Να καταπολεμά τη βία
 
Προβλέπονται δράσεις
 
- Για την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση με σκοπό να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι πολιτικές και τα δικαιώματα στους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα, καθώς και η αντίληψη σχετικά με τον πολιτισμό, την Ιστορία και τη μνήμη της Ευρώπης.
 
- Για την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, με σκοπό να βελτιωθούν η γνώση, η αμοιβαία κατανόηση και η συμμετοχή στα κοινά και στις δημοκρατικές διαδικασίες, καθώς και δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων, για να έρθουν σε επαφή Ευρωπαίοι διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτισμών·
 
- Για δραστηριότητες ανάλυσης και παρακολούθησης με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης σε επίπεδο κρατών μελών και Ε.Ε., καθώς και την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας και των ενωσιακών πολιτικών·
 
- Για τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής στην οικοδόμηση μιας πιο δημοκρατικής Ένωσης, καθώς και τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και των αξιών·
 
- Για την ανάπτυξη της ικανότητας των ευρωπαϊκών δικτύων, με σκοπό την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη του ενωσιακού δικαίου και των ενωσιακών στόχων και στρατηγικών πολιτικής, καθώς και στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς του προγράμματος.
 
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», αυτό έχει στόχο να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης βασισμένου στο κράτος δικαίου, την αμοιβαία αναγνώριση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
 
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»:
 
- Θα διευκολύνει και θα στηρίζει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και θα προάγει το κράτος δικαίου, για παράδειγμα στηρίζοντας τις προσπάθειες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και της εκτέλεσης των αποφάσεων·
 
- Θα στηρίζει και θα προωθεί την κατάρτιση δικαστικών, με σκοπό να εδραιωθεί κοινός νομικός και δικαστικός πολιτισμός και κοινή νοοτροπία κράτους δικαίου·
 
- Θα διευκολύνει την ουσιαστική πρόσβαση όλων στη δικαιοσύνη και τη δυνατότητα ουσιαστικής έννομης προστασίας·
 
-Θα προωθεί αποτελεσματικές αστικές και ποινικές διαδικασίες, θα προάγει και θα στηρίζει τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, καθώς και τα δικονομικά δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες.
 
Πηγή: KYΠΕ
Top