News Environment Επ.Περιβάλλοντος για πάρκο κροκοδείλων – Κόκκινο καμπανάκι

Επ.Περιβάλλοντος για πάρκο κροκοδείλων – Κόκκινο καμπανάκι

Με επιστολή της προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου κατέθεσε για 2η φορά (η 1η αφορούσε τη δημιουργία πάρκου κροκοδείλων στον Ψεματισμένο) τις  απόψεις της που αφορούν τη δημιουργία μονοθεματικού  πάρκου κροκοδείλων στο Δασάκι της Άχνας.

 

Όπως αναφέρει η Επίτροπος, το είδος crocodylus niloticus, κροκόδειλος του Νείλου, είναι προστατευόμενο κι ως εκ τούτου, ως κράτος έχουμε κοινοτική ευθύνη για την προστασία του.

Επιπλέον, στην επιστολή της επισημαίνει τα πιο κάτω σημεία:

• Το ερπετό αυτό είναι ξένο προς την πανίδα του τόπου μας για την οποία έχουμε κοινοτική ευθύνη για την προστασία της. Το θέμα άπτεται της υποχρέωσής μας για διατήρηση της βιοποικιλότητας της Κύπρου.

• Στην Κύπρο δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση μεγάλων ερπετών. Διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις εάν αυτοί που θα καλεστούν να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία της ανάπτυξης, θα μπορέσουν να διασφαλίζουν την ευημερία και την ορθολογιστική διαβίωση των ερπετών τα οποία θα ζουν περιορισμένα σε ένα τεχνικό περιβάλλον, σε μία χώρα με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες από τη χώρα καταγωγής ή/και προέλευσής τους.

• Πρόκειται για ένα πάρκο του οποίου η οικονομική βιωσιμότητα εξαρτάται από την επισκεψιμότητα, γεγονός που πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά, γιατί η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα, με ελαστικότητα όσον αφορά τον τουρισμό. 

• Εδώ τίθεται το ερώτημα, ποια θα είναι η απάντηση της Πολιτείας σε περίπτωση μελλοντικού νέου αιτήματος της εν λόγω εταιρείας για επέκταση των δραστηριοτήτων της με τη δημιουργία εκτροφείου/σφαγείου, επικαλούμενη λόγους οικονομικής βιωσιμότητας, νοουμένου ότι θα έχει ήδη επενδύσει τεράστια ποσά. Η Πολιτεία (λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης), αναμένεται να απαντήσει και πάλι θετικά και η Κύπρος θα είναι εκ νέου σε αρνητικό ισοζύγιο στην πλάστιγγα  κόστους – ωφέλειας, συνυπολογίζοντας τις Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις και τους πιθανούς κινδύνους ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος, κοινωνικής αποδοχής κλπ.

• Η ανάπτυξη εμπεριέχει κινδύνους ασφάλειας σε περίπτωση ατυχήματος (π.χ. διαφυγή ερπετών κ.α). Στο Ισραήλ, το 2012 δραπέτευσαν 70 κροκόδειλοι.

• Οι κροκόδειλοι τρέφονται με εντόσθια και άλλα ζωικά παράγωγα, γεγονός που απαιτεί σοβαρούς και συνεχείς ελέγχους για αποφυγή προβλημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας, καθώς και της υγείας των ίδιων των ερπετών.

• Προβληματική θα είναι, κατά την άποψη της, και η διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και το θέμα πρόκλησης οχληρίας από άσχημες οσμές.

• Επίσης, χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού για την υλοποίηση και λειτουργία της ανάπτυξης. Στην Κύπρο όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα της σωστής διαχείρισης των υδατικών πόρων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής χρήζει εφαρμογής μιας αυστηρής στρατηγικής, αφού με βάση στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων έχουν σχεδόν αδειάσει ή/και υφαλμυρίσει σε μεγάλο βαθμό τα υπόγεια υδατικά αποθέματα. Το νερό αποτελεί τον πιο πολύτιμο  φυσικό πόρο του τόπου και η διάθεσή του πρέπει να είναι λελογισμένη.

• Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εθνικά ή κοινοτικά πρότυπα που να διέπουν την εκτροφή κροκοδείλων, ο Υπουργός Γεωργίας θα πρέπει να εκδώσει διάταγμα το οποίο θα αναφέρεται ως «το περί εγκαταστάσεων που φυλάσσουν για να επιδεικνύουν στο κοινό ζώα της τάξης Crocodylia». Σκοπός του διατάγματος θα είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αφού ολοκληρωθεί το έργο. Θεωρεί το εγχείρημα «τολμηρό» από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο αναλαμβάνει μια τέτοια ευθύνη για μια τόσο συγκεκριμένη ανάπτυξη, όταν δεν υπάρχουν εθνικά ή κοινοτικά πρότυπα που να διέπουν την εκτροφή κροκοδείλων και ούτε υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία από πλευράς τμημάτων και λειτουργών.

• Η μη συναίνεση μεγάλης ομάδας των κατοίκων της περιοχής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πιστεύει ότι, αφού δεν πρόκειται για έργο δημοσίου συμφέροντος αλλά για έργο ιδιωτικής εταιρείας (παρόλο που κατανοώ την ανάγκη επενδύσεων και εισροής κεφαλαίων), η Πολιτεία οφείλει να θέσει ψηλότερα στις προτεραιότητές της την ποιότητα ζωής των πολιτών της.

• Όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, επισυνάπτει Ενημερωτικό Σημείωμα που έχει λάβει από επιστημονική ομάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το οποίο ετοίμασαν με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία. Με βάση το σημείωμα, οι λοιμώξεις κροκοδείλων και αλιγατόρων με τον ιό του Δυτικού Νείλου (WNV) έχουν τεκμηριωθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία από το 2003, όπου μελέτη κατέδειξε υψηλό ποσοστό μόλυνσης με WNV σε κροκόδειλους στο Ισραήλ, χώρα από την οποία θα εισαχθούν οι κροκόδειλοι στο εν λόγω πάρκο.

Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη, το ισοζύγιο κόστους – ωφέλειας γέρνει στην πλευρά του κόστους (από οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής άποψης), η Επίτροπος Περιβάλλοντος κατέθεσε γραπτώς την αντίθεσή της στη δημιουργία ενός τέτοιου έργου στην Κύπρο.
Κατά την άποψή της, έργα τα οποία εύλογα δημιουργούν ανασφάλεια στους κατοίκους μιας περιοχής και για τα οποία η Πολιτεία δεν έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα όποια πιθανά μελλοντικά προβλήματα, πρέπει να αποφεύγονται.

Top