News Environment Έντονη ανησυχία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ

Έντονη ανησυχία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η αυξανόμενη ποσότητα αποβλήτων αποτελούν τις πλέον έντονες περιβαλλοντικές ανησυχίες των Ευρωπαίων μετά την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στις Βρυξέλλες.
 
Σε γενικές γραμμές, οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι εφαρμόζονται μεμονωμένα μέτρα για να μειωθεί το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός θέλει  η ίδια η ΕΕ να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα με ενιαίο τρόπο.
 
Η τελευταία ειδική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στο περιβάλλον διεξήχθη στα 28 κράτη μέλη από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017. Συνολικά 27.881 πολίτες της ΕΕ από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες συμμετείχαν σε συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο στη μητρική τους γλώσσα.
 
Αναλυτικά, το 87% των Κυπρίων (+ 15%) και το 57% των Ευρωπαίων (+ 3%) όταν κλήθηκε να απαντήσει πόσο σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος για τον καθένα προσωπικά, απάντησε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική.
 
Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει σε γενικές γραμμές υψηλή ανησυχία. Τρία χρόνια από την προηγούμενη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, οι ανησυχίες των Ευρωπαίων σχετικά με το περιβάλλον παραμένουν πάντα υψηλές, ενώ 4 στους 5 λένε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα επηρεάζουν την καθημερινή υγεία και ζωή τους. Συγκεκριμένα το 90% δηλώνει ότι ανησυχεί για τον αντίκτυπο των χημικών ουσιών που υπάρχουν στα καθημερινά προϊόντα. Ο ίδιος δείκτης στην Κύπρο φτάνει το 80%.
 
Η ατομική ευθύνη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης αυξάνεται: το 87% βλέπει έναν προσωπικό ρόλο για την προστασία του περιβάλλοντος και 2/3 θεωρούν ότι, ως πολίτες, μπορούν να κάνουν περισσότερα (58% των Κυπρίων συμφωνούν απόλυτα και το 29% τείνουν να συμφωνούν με αυτή τη δήλωση)
 
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι μεγάλοι ρυπαίνοντες θα πρέπει να βρίσκονται στο απυρόβλητο: σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι (94%) πιστεύουν ότι οι μεγάλοι ρυπαίνοντες έχουν την πρωταρχική ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν (το 83% των Κυπρίων συμφωνεί απόλυτα, και το 14% συμφωνεί σχετικά).
 
Ο διαχωρισμός των αποβλήτων προς ανακύκλωση (65% στην ΕΕ και 58% στην Κύπρο), το να αγοράζει κανείς τοπικά προϊόντα (43% στην ΕΕ και 53% στην Κύπρο), και η εξοικονόμηση ενέργειας (35% στην ΕΕ και 35% στην Κύπρο) είναι οι τρεις συχνότερες ενέργειες των Ευρωπαίων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα "ελπιδοφόρο", κατά το Ευρωβαρόμετρο, 72% των Ευρωπαίων έχει μειώσει τη χρήση πλαστικών σακούλων (22% στην Κύπρο), το 38% μάλιστα το έκανε τους τελευταίους μήνες.
 
Η έρευνα αποκαλύπτει εμπιστοσύνη και υψηλές προσδοκίες όσον αφορά τον ρόλο της ΕΕ στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. Πάνω από τα 2/3 αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού εντός της ΕΕ - αύξηση 7% από την τελευταία έρευνα το 2014, με τη Φινλανδία να κατατάσσεται πρώτη στον κατάλογο της αύξησης άνω του μέσου όρου με συν 17%. Το 75% των Κυπρίων συμφωνεί με τη δράση της ΕΕ και το 25% προτιμά την εθνική δράση.
 
Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ: 4 στους 5 στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία υποστηρίζουν μια κοινή πολιτική, ενώ μόνο ένας στους δύο στην Κροατία και την Τσεχική Δημοκρατία. Ένας αυξανόμενος αριθμός θέλει η ΕΕ να βοηθήσει τις χώρες εκτός ΕΕ να βελτιώσουν τα περιβαλλοντικά τους πρότυπα (+ 8%).
 
Σε ό,τι αφορά το μείγμα πολιτικής, οι Ευρωπαίοι δείχνουν λίγο πολύ ισότιμη στήριξη για ένα ευρύ φάσμα μέτρων: επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για νέες λύσεις, βαρύτερα πρόστιμα για περιβαλλοντικούς παραβάτες, αυστηρότερη επιβολή και κανόνες, οικονομικά κίνητρα και καλύτερη πληροφόρηση και κατάρτιση για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να υιοθετήσουν πιο οικολογικές συνήθειες.
 
Για να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ρύπανσης για τη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας και για τα νέα οχήματα θεωρούνται ως τα αποτελεσματικότερα δυνατά μέτρα. Περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η ποιότητα του αέρα επιδεινώθηκε τα τελευταία δέκα χρόνια. Το 69% των Κυπρίων πιστεύει ότι η ποιότητα του αέρα έχει επιδεινωθεί, το 29% ότι παρέμεινε το ίδιο και μόνο το 5% που έχει βελτιωθεί.
 
Πηγή: ΚΥΠΕ
Top