Νάσιος Ορεινός Bandwagon effect

Bandwagon effectΣύμφωνα με τη θεωρεία του «bandwagon», η αυξανόμενη πιθανότητα επιτυχίας ενός φαινομένου ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να τον υποστηρίξουν. Σε ότι αφορά εκλογικές αναμετρήσεις το φαινόμενο έχει να κάνει με την πιθανότητα επιτυχίας ενός υποψηφίου ή κόμματος. Δηλαδή οι εκλογείς ψηφίζουν για εκείνους τους υποψηφίους ή τα κόμματα που είναι πιθανόν να επιτύχουν και ενώ πιστεύουν σε κάτι αυτό ωθεί ακόμα περισσότερους να πιστέψουν και να ακολουθήσουν. Η θεωρία αυτή είχε ισχύσει για τον Νίκο Αναστασιάδη αλλά και για τον Γιώργο Λιλλήκα το 2013. Και στις δυο περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους, ψηφοφόροι είχαν ανέβει στον «άρμα» όπως λέγεται, με σκοπό να υποστηρίξουν είτε τον ένα είτε τον άλλο. Στις επικείμενες εκλογές, και νοουμένου ότι ο πρόεδρος της δημοκρατίας ακόμα δεν έχει ανακοινώσει υποψηφιότητα, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του Νικόλα Παπαδόπουλου, τουλάχιστο σε αυτό το στάδιο. Διάφορα κόμματα, το ένα μετά το άλλο, αλλά και μεμονωμένες προσωπικότητες φαίνεται ότι παρέχουν τη στήριξη τους στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, ακριβώς γιατί πιστεύουν ότι έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. 


Top