Νάσιος Ορεινός 5 στοιχεία προς τα κόμματα του ενδιάμεσου

5 στοιχεία προς τα κόμματα του ενδιάμεσουΣτο σύνολο του εκλογικού σώματος τα κόμματα έχουν λάβει τα εξής ποσοστά στις βουλευτικές εκλογές του 2016: ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΚΑΙ ΑΚΕΛ=28.2%, ΔΗΣΥ=19.8%, ΑΚΕΛ=16.6%, ΑΠΟΧΗ=33.26%, ΛΕΥΚΑ/ΑΚΥΡΑ=3%. Από τις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου προκύπτουν πέντε σημαντικότατα στοιχεία τα οποία θα πρέπει τα κόμματα να λάβουν υπόψη προτού αποφασίσουν.

Πρώτο, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του υποψηφίου που θα επιλέξουν θα πρέπει να είναι η ικανότητα του να συσπειρώσει τα κόμματα του ενδιάμεσου και όχι τόσο να διεμβολίσει άλλους χώρους, όπως για παράδειγμα τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ. Αθροιστικά τα κόμματα του ενδιάμεσου καταγράφουν ποσοστό 28% το οποίο με μια απλή συσπείρωση είναι ικανό από μόνο του να στείλει τον υποψήφιο τους στον 2ο γύρο. Σαφώς και θα πρέπει να μελετηθεί και η προοπτική επιτυχίας που μπορεί να έχει αυτός ο υποψήφιος στον 2ο γύρο, αλλά θα πρέπει πρώτα να περάσει από τον πρώτο γύρο, θυμίζουμε ότι το 2013 αυτή η προσπάθεια με υποψήφιο τον Γιώργο Λιλλήκα απέτυχε.

Δεύτερο, θα πρέπει τα κόμματα να έχουν υπόψη ότι προφανώς έχει τεράστια σημασία η συσπείρωση όλων των κομμάτων, αλλά ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει να συσπειρωθεί το ΔΗΚΟ, πολύ απλά γιατί κουβαλά τους περισσότερους ψήφους. Η δύναμη του ΔΗΚΟ είναι στη χειρότερη περίπτωση δυόμιση φορές περισσότερη από κάθε ένα εκ των υπολοίπων κομμάτων του ενδιάμεσου.

Βάσει αυτού λοιπόν θα πρέπει τα κόμματα να μετρήσουν και ποιος μπορεί καλύτερα να συσπειρώσει το ΔΗΚΟ και αυτό αποτελεί το τρίτο στοιχείο.

Τέταρτο, θα πρέπει σαφώς να μελετηθεί και το δίλλημα του 2ου γύρου όπου και θα πρέπει να εξεταστούν τα διάφορα σενάρια. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο τυχόν παραμονή του ΑΚΕΛ εκτός 2ου γύρου αλλά ακόμα και του Νίκου Αναστασιάδη. Κανείς δεν εγγυάται σε αυτό το στάδιο ποιοι θα περάσουν στον 2ο γύρο.

Εάν για σκοπούς άσκησης βάλουμε σε αντιπαράθεση τους Νικόλα Παπαδόπουλο και Γιώργο Λιλλήκα ως υποψήφιους του ενδιάμεσου, των οποίων τα ονόματα με κάποιο τρόπο παίζουν στην επικαιρότητα, θα πρέπει τα κόμματα να διερευνήσουν και να απαντήσουν δύο -τρία ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως να τα βοηθήσουν στην απόφαση τους: «Ποιος από τους δύο εκλέγεται εάν μένει εκτός 2ου γύρου ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ, δηλαδή ποιόν θα υποστήριζε το ΑΚΕΛ;» και επίσης  «Ποιος από τους δύο εκλέγεται εάν μένει εκτός 2ου γύρου ο Νίκος Αναστασιάδης, δηλαδή ποιόν θα υποστήριζε ο ΔΗΣΥ;» Το ίδιο ισχύει και για το τρίτο στοιχείο: «Ποιος εκ των Παπαδόπουλου – Λιλλήκα θα συσπείρωνε σε αυτές τις εκλογές καλύτερα το ΔΗΚΟ;». Πέμπτο, θα πρέπει να διερευνηθεί και η ικανότητα του υποψηφίου να πάρει ψήφους από την αποχή με βάσει την οποία στις βουλευτικές του 2016 συνολικά 180644 εκλογείς απείχαν.


Top