Νάσιος Ορεινός Αντίθετα από την ηγεσία του ΑΚΕΛ εκφράζεται η βάση όσον αφορά τη Γενεύη

Αντίθετα από την ηγεσία του ΑΚΕΛ εκφράζεται η βάση όσον αφορά τη ΓενεύηΤα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η Σημερινή» αναδεικνύουν μερικά σημαντικότατα ευρήματα. Πρώτο, το αποτέλεσμα της διάσκεψης της Γενεύης κρίνεται αρνητικά, κυρίως όμως έρχεται σε αντίθεση με τη θέση της κυβέρνησης και του προέδρου ότι η Γενεύη υπήρξε πετυχημένη. Συγκεκριμένα, 7 στους 10 Ε/κ αξιολογούν το αποτέλεσμα μάλλον αρνητικά/αρνητικά, την ίδια ώρα που 6 στους 10 κρίνουν τους χειρισμούς τους προέδρου της δημοκρατίας κάπως ή καθόλου καλούς. Δεύτερο, όσον αφορά τη συμπεριφορά των οπαδών στα κόμματα έχει ιδιαίτερη  σημασία να επισημανθεί ότι υπάρχει σε όλα τα κόμματα ένας ευρύτατος κύκλος πολιτών o οποίος αξιολογεί αρνητικά το αποτέλεσμα της διάσκεψης της Γενεύης όσο και τους χειρισμούς τους προέδρου, δηλαδή η αρνητική αποτίμηση διαπερνά όλα τα κόμματα ακόμα και την κυβερνητική παράταξη. Συγκεκριμένα, η μεγάλη πλειοψηφία των Δηκοϊκών και Εδεκιτών, πέραν του 80%, αξιολογεί αρνητικά το αποτέλεσμα της Γενεύης και ταυτόχρονα κρίνει αρνητικά τους χειρισμούς του προέδρου. Άξιο αναφοράς είναι όμως το γεγονός ότι η βάση του ΑΚΕΛ εκφράζεται εντελώς αντίθετα από ότι η ηγεσία. Αυτό μάλιστα αποτελεί και την είδηση της δημοσκόπησης θα έλεγε κανείς. Το 59% και 70% των Ακελικών αντίστοιχα αξιολογεί αρνητικά τόσο το αποτέλεσμα στη Γενεύη όσο και τους χειρισμούς του προέδρου, παρόλο που η ηγεσία του ΑΚΕΛ έδωσε στήριξη στο Νίκο Αναστασιάδη. Σημαντικότατη παράμετρο αποτελεί ακόμα και το γεγονός ότι το 36% και 27% των συναγερμικών ψηφοφόρων αντίστοιχα αξιολογεί αρνητικά το αποτέλεσμα όσο και τους χειρισμούς του προέδρου. Το στοιχείο αυτό αποτελεί σημαντικότατο εύρημα γιατί παρόλο που η πλειοψηφία των συναγερμικών δίδει στήριξη στο αποτέλεσμα της Γενεύης (64%), δεν μπορεί να παραγνωριστεί το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος του ΔΗΣΥ έρχεται σε κάθετη αντίθεση με τα όσα δηλώνει και πράττει η κυβέρνηση αλλά και στελέχη του ΔΗΣΥ. Τρίτο, από την ανάλυση ανά κόμμα είναι έκδηλο ότι η συμπεριφορά των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου να μην παραστούν στην εναρκτήρια τελετή της Διάσκεψης τυγχάνει απόρριψης κυρίως από 8 στους 10 οπαδούς τόσο του ΔΗΣΥ όσο και του ΑΚΕΛ, ενώ τυγχάνει και απόρριψης από σημαντική μερίδα και των οπαδών του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, συγκεκριμένα 49% και 40% αντίστοιχα. Σημειώνεται όμως ότι η πλειοψηφία των οπαδών της ΕΔΕΚ, 60%,  θεωρεί ορθή την απόφαση του κόμματος της να μην παραστεί στην τελετή ενώ το ΔΗΚΟ παρουσιάζεται διχοτομημένο, συγκεκριμένα το 51% θεωρεί ορθή την απόφαση του κόμματος του. 


Top