Νάσιος Ορεινός Ηλικιακή αποχή στις βουλευτικές

Ηλικιακή αποχή στις βουλευτικέςΕίναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αποχή είναι η κυρίαρχη παράμετρος η οποία επενεργεί καταλυτικά στα αποτελέσματα κάθε εκλογικής αναμέτρησης. Ένα σοβαρό πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής σε εκλογικές αναμετρήσεις είναι το γεγονός ότι οδηγεί σε άνιση εκπροσώπηση των εκλογέων τόσο από πλευράς ηλικίας αλλά και  από πλευράς των οπαδών των διαφόρων κομμάτων, αυτό που ονομάζουμε αποχή ανά κόμμα. Στις βουλευτικές του 2016 η αποχή έχει καταγραφεί στο 33.26%, συγκεκριμένα 180644 εκλογείς απείχαν.

 Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προκύπτει είναι η αποχή ανά ηλικία. Με βάσει στοιχεία από το exit poll του «Σίγμα» φαίνεται ότι περισσότερο απείχαν τα άτομα ηλικίας 65+ καθώς και οι νέοι ηλικίας 18-24. Συγκεκριμένα, 91500 περίπου άτομα ηλικίας 65+ απείχαν, ποσοστό 55% της συγκεκριμένης ηλικίας. Ουσιαστικά 1 στα 2 άτομα άνω των 65 απείχε. Η αποχή ήταν ψηλή και ανάμεσα στους νέους ηλικίας 18-24 όπου το 50% της συγκεκριμένης ομάδας δεν πήγε στις κάλπες, σύνολο περίπου 23100 εκλογείς.

Συνεπώς, 1 στους 2 νέους επίσης απείχε, ενώ το ποσοστό ηλικίας 25-34 που απείχε έχει καταγραφεί στο 36.5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της ηλικίας των 34 και μέχρι την ηλικία των 64 η αποχή έχει ακολουθήσει φθίνουσα πορεία, συγκεκριμένα κυμάνθηκε γύρω στο 14%, ενώ πέραν των 65 εκτοξεύτηκε. Συνεπώς, σε αυτές τις εκλογές πρωτίστως οι ηλικιωμένοι και μετά οι νέοι γύρισαν την πλάτη.

Όσον αφορά το φύλο, από τους 180644 απέχοντες, οι 126900 ήταν γυναίκες και οι 53500 άνδρες. Πολύ απλά, από τους άνδρες, 1 στους 5 απείχε, ενώ από τις γυναίκες, με 1 στις 2 απείχε


Top