Νάσιος Ορεινός Η τακτικιστική ψήφος υπέρ του Trump

Η τακτικιστική ψήφος υπέρ του TrumpΤακτικιστική ψήφος είναι η ψήφος με βάσει την οποία οι εκλογείς ψηφίζουν ένα υποψήφιο ή κόμμα εκτός της προτίμησης τους ώστε να αποτρέψουν ένα ανεπιθύμητο για αυτούς αποτέλεσμα. Στα λεγόμενα primaries των ΗΠΑ ολοένα και περισσότεροι τάσσονται υπέρ του Trump για ένα κυρίως λόγο.

Ώστε να αποτρέψουν επανεκλογή των δημοκρατικών.


Top