Νάσιος Ορεινός H νίκη των Συντηρητικών

H νίκη των ΣυντηρητικώνΑναλύοντας κανείς το  βρετανικό κομματικό σύστημα θα εντοπίσει ότι χαρακτηρίζεται από έντονο δικομματισμό, με κάποιες ίσως εξαιρέσεις και το οποίο χωρίζεται σε 4 φάσεις.

Οι 2 τελευταίες περίοδοι υπήρξαν μεταξύ 1983-1992 και 1997-2005.

Στην περίοδο 1983-1992 κυριάρχησαν οι Συντηρητικοί, ενώ την περίοδο 1997-2005 το Εργατικό κόμμα έκανε την αντεπίθεση του με ηγέτη τον Τόνι Μπλέρ.  Οι συντηρητικοί επέστρεψαν και πάλι την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο στην οποία κυβέρνησαν έστω και με συνασπισμό με τους Φιλελεύθερους. Μετά και την σημερινή νίκη των Συντηρητικών αναδεικνύεται μάλλον το γεγονός ότι στη Βρετανία η κυριαρχία κάποιου κόμματος είναι συνήθως παρατεταμένη προτού παραλάβει την σκυτάλη άλλο κόμμα.


Top