Νάσιος Ορεινός Ετοιμάζεται η Hillary

Ετοιμάζεται η HillaryΔημοσκόπηση του «ABC News» η οποία διεξήχθηκε μεταξύ 21-25 Mαίου 2014  σε δείγμα 1017 ατόμων, διερευνώντας την πρόθεση ψήφου, καταγράφει ότι το 55% των Αμερικανών θα ψήφιζε την Χίλαρη στις εκλογές του 2016 για πρόεδρο. Το 39% δηλώνει το αντίθετο ενώ το 6% παρουσιάζεται αβέβαιο.


Top