Κωστάκης Αντωνίου Πήραμε φόρα κατηφόρα, Χάρη Γεωργιάδη...

Πήραμε φόρα κατηφόρα, Χάρη Γεωργιάδη...


Η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας έχει κάνει  θρύψαλα τις θριαμβολογίες της Κυβέρνησης περί "οικονομικού θαύματος",  προσέλκυσης επενδύσεων και άλλων δήθεν επιτευγμάτων της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση το πρώτο τρίμηνο του 2017, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού 23.05 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 22.45 δις του προηγούμενου τριμήνου. 
Όλες εκείνες οι θριαμβολογίες του Προέδρου Αναστασιάδη, που ακούστηκαν πριν από λίγες ημέρες σε εκδήλωση του CIMA, καθώς και παρόμοιες που ακούονται από τον Οργανισμό αυτό, αποδεικνύονται φούσκες. Η προσέλκυση επενδύσεων πάσχει και είναι φανερό πως κανένας σοβαρός επενδυτής δεν έρχεται να διαθέσει τα χρήματά του σε μία οικονομικά χρεοκοπημένη χώρα, η οποία αντιμετωπίζει επίσης πολιτικό πρόβλημα και είναι άγνωστο ποία λύση θα δοθεί, κάτω από ποίο καθεστώς, και πόσο αυτή η λύση θα είναι βιώσιμη. 
Πέραν της χειροτέρευσης του επενδυτικού κλίματος, επιδείνωση παρουσιάζει και ο τομέας του εξωτερικού χρέους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της Κύπρου  ανήλθε στα 108,32 δις ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 106.91 ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η συγκεκριμένη επιδείνωση οφείλεται στην αύξηση του χρέους τω Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, πλην της Κεντρικής Τράπεζας, και σε μικρότερο βαθμό στην αύξηση του ενδοεταιρικού δανεισμού.
Επιπλέον το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου παρουσίασε επιδείνωση το πρώτο τρίμηνο του 2017, καταγράφοντας έλλειμμα της τάξης των 721,1  εκατ. ευρώ σε σύγκριση με πλεόνασμα 73.2 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου. Η επιδείνωση, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οφείλεται αποκλειστικά στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν μείωση λόγω κυρίως των μειωμένων εξαγωγών και οι εισαγωγές παρουσίασαν άνοδο.
Εκτός των στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου σημειώνει μικρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο του 2017, κατά 0.8 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017. Η επιδείνωση του καταναλωτικού κλίματος συνδέεται με λιγότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και τη μείωση της ανεργίας τους επόμενους 12 μήνες, καθώς και με την πιο αρνητική στάση των καταναλωτών προς την αποταμίευση. Εδώ, προσθέτουμε εμείς, πού θα βρει χρήματα να αποταμιεύσει ο κόσμος, όταν δεν φθάνει το εισόδημα να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες των νοικοκυριών;
Τελικά, Χάρη Γεωργιάδη, πήραμε την κάτω βόλτα. Δεν ευημερούν πλέον ούτε οι αριθμοί σας. Και ακόμη είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθούν τα τραγικά αποτελέσματα της πολιτικής σας, καθώς δεν έχετε βγάλει ούτε σεντ από τα ταμεία σας για να διατεθούν στις προεκλογικές εξαγγελίες του Προέδρου και καθώς δεν έχουμε εισέλθει ακόμη στην κορύφωση της προεκλογικής εκστρατείας, όταν δεν θα κάμνετε τίποτε άλλο παρά να διαθέτετε κονδύλια προς ικανοποίηση των διαφόρων τάξεων που θα παίζουν πουρού έξω από το Προεδρικό.
Πέραν αυτών, όμως, δεν έχει ακόμη προκύψει πολιτική λύση του Κυπριακού διά της οποίας θα φορτωθεί ο λαός με νέο Μνημόνιο και θα υποχρεωθεί ο Ελληνοκύπριος να συνεισφέρει για την άνοδο της οικονομικής προόδου των Τουρκοκυπρίων.
Τα βάσανα των Ελληνοκυπρίων είναι ακόμη πολύ πίσω... 

Top