Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα μετάλλια ανά διοργάνωση

Οι πρώτες δέκα χώρες σε μετάλλια, στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες:

ΑΘΗΝΑ 1896

Αγώνες της Ι Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 11 7 2

ΕΛΛΑΔΑ 10 19 21

Γερμανία 6 5 2

Γαλλία 5 4 2

Μ. Βρετανία 2 3 2

Ουγγαρία 2 1 3

Αυστρία 2 1 2

Αυστραλία 2 0 0

Δανία 1 2 3

Ελβετία 1 2 0
 

ΠΑΡΙΣΙ 1900

Αγώνες της ΙΙ Ολυμπιάδας

Γαλλία 26 41 34

ΗΠΑ 19 14 14

Μ. Βρετανία 15 6 9

Μικτή Ομάδα 6 3 3

Ελβετία 6 2 1

Βέλγιο 5 5 5

Γερμανία 4 2 2

Ιταλία 2 2 0

Αυστραλία 2 0 3

Δανία 1 3 2
 

ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ 1904

Αγώνες της ΙΙΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 78 82 79

Γερμανία 4 4 5

Κούβα 4 2 3

Καναδάς 4 1 1

Ουγγαρία 2 1 1

Μ. Βρετανία 1 1 0

Μικτή Ομάδα 1 1 0

ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1

Ελβετία 1 0 1

Αυστρία 0 0 1

 

ΛΟΝΔΙΝΟ 1908

Αγώνες της ΙV Ολυμπιάδας

Μ. Βρετανία 56 51 39

ΗΠΑ 23 12 12

Σουηδία 8 6 11

Γαλλία 5 5 9

Γερμανία 3 5 5

Ουγγαρία 3 4 2

Καναδάς 3 3 10

Νορβηγία 2 3 3

Ιταλία 2 2 0

Βέλγιο 1 5 2

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 3 1

 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912

Αγώνες της V Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 25 19 19

Σουηδία 24 24 17

Μ. Βρετανία 10 15 16

Φινλανδία 9 8 9

Γαλλία 7 4 3

Γερμανία 5 13 7

Νότια Αφρική 4 2 0

Νορβηγία 4 1 4

Καναδάς 3 2 3

Ουγγαρία 3 2 3

...

ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1

 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1916

Αγώνες της VΙ Ολυμπιάδας

Δεν διεξήχθησαν λόγω του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

 

ΑΜΒΕΡΣΑ 1920

Αγώνες της VIΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 41 27 27

Σουηδία 19 20 25

Μ. Βρετανία 15 15 13

Φινλανδία 15 10 9

Βέλγιο 14 11 11

Νορβηγία 13 9 9

Ιταλία 13 5 5

Γαλλία 9 19 13

Ολλανδία 4 2 5

Δανία 3 9 1

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 1 0

 

ΠΑΡΙΣΙ 1924

Αγώνες της VIIΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 45 27 27

Φινλανδία 14 13 10

Γαλλία 13 15 10

Μ. Βρετανία 9 13 12

Ιταλία 8 3 5

Ελβετία 7 8 10

Νορβηγία 5 2 3

Σουηδία 4 13 12

Ολλανδία 4 1 5

Βέλγιο 3 7 3

 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1928

Αγώνες της ΙX Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 22 18 16

Γερμανία 10 7 14

Φινλανδία 8 8 9

Σουηδία 7 6 12

Ιταλία 7 5 7

Ελβετία 7 4 4

Γαλλία 6 10 5

Ολλανδία 6 9 4

Ουγγαρία 4 5 0

Καναδάς 4 4 7

 

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1932

Αγώνες της Χ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 41 32 30

Ιταλία 12 12 12

Γαλλία 10 5 4

Σουηδία 9 5 9

Ιαπωνία 7 7 4

Ουγγαρία 6 4 5

Φινλανδία 5 8 12

Μ. Βρετανία 4 7 5

Γερμανία 3 12 5

Αυστραλία 3 1 1

 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1936

Αγώνες της ΧΙ Ολυμπιάδας

Γερμανία 33 26 30

ΗΠΑ 24 20 12

Ουγγαρία 10 1 5

Ιταλία 8 9 5

Φινλανδία 7 6 6

Γαλλία 7 6 6

Σουηδία 6 5 9

Ιαπωνία 6 4 8

Ολλανδία 6 4 7

Μ. Βρετανία 4 7 3

 

ΤΟΚΙΟ 1940 - ΕΛΣΙΝΚΙ 1940

Αγώνες της ΧΙΙ Ολυμπιάδας

Δεν διεξήχθησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

 

ΛΟΝΔΙΝΟ 1944

Αγώνες της ΧΙΙΙ Ολυμπιάδας

Δεν διεξήχθησαν λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

 

ΛΟΝΔΙΝΟ 1948

Αγώνες της XIV Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 38 27 19

Σουηδία 16 11 17

Γαλλία 10 6 13

Ουγγαρία 10 5 12

Ιταλία 8 11 8

Φινλανδία 8 7 5

Τουρκία 6 4 2

Τσεχοσλοβακία 6 2 3

Ελβετία 5 10 5

Δανία 5 7 8

 

ΕΛΣΙΝΚΙ 1952

Αγώνες της XV Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 40 19 17

ΕΣΣΔ 22 30 19

Ουγγαρία 16 10 16

Σουηδία 12 13 10

Ιταλία 8 9 4

Τσεχοσλοβακία 7 3 3

Γαλλία 6 6 6

Φινλανδία 6 3 13

Αυστραλία 6 2 3

Νορβηγία 3 2 0

 

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 1956

Αγώνες της XVΙ Ολυμπιάδας

ΕΣΣΔ 37 29 32

ΗΠΑ 32 25 17

Αυστραλία 13 8 14

Ουγγαρία 9 10 7

Ιταλία 8 8 9

Σουηδία 8 5 6

Γερμανία (Ενιαία) 6 13 7

Μ. Βρετανία 6 7 11

Ρουμανία 5 3 5

Ιαπωνία 4 10 5

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1

 

<Β>ΡΩΜΗ 1960

Αγώνες της XVIΙ Ολυμπιάδας

ΕΣΣΔ 43 29 31

ΗΠΑ 34 21 16

Ιταλία 13 10 13

Γερμανία (Ενιαία) 12 19 11

Αυστραλία 8 8 6

Τουρκία 7 2 0

Ουγγαρία 6 8 7

Ιαπωνία 4 7 7

Πολωνία 4 6 11

Τσεχοσλοβακία 3 2 3

...

ΕΛΛΑΔΑ 1 0 0

 

<Β>ΤΟΚΙΟ 1964

Αγώνες της XVIIΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 36 26 28

ΕΣΣΔ 30 31 35

Ιαπωνία 16 5 8

Γερμανία (Ενιαία) 10 22 18

Ιταλία 10 10 7

Ουγγαρία 10 7 5

Πολωνία 7 6 10

Αυστραλία 6 2 10

Τσεχοσλοβακία 5 6 3

Μ. Βρετανία 4 12 2

 

<Β>ΜΕΞΙΚΟ 1968

Αγώνες της XIX Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 45 28 34

ΕΣΣΔ 29 32 30

Ιαπωνία 11 7 7

Ουγγαρία 10 10 12

Ανατολική Γερμανία 9 9 7

Γαλλία 7 3 5

Τσεχοσλοβακία 7 2 4

Δυτική Γερμανία 5 11 10

Αυστραλία 5 7 5

Μ. Βρετανία 5 5 3

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1

 

<Β>ΜΟΝΑΧΟ 1972

Αγώνες της XX Ολυμπιάδας

ΕΣΣΔ 50 27 22

ΗΠΑ 33 31 30

Ανατολική Γερμανία 20 23 23

Δυτική Γερμανία 13 11 16

Ιαπωνία 13 8 8

Αυστραλία 8 7 2

Πολωνία 7 5 9

Ουγγαρία 6 13 16

Βουλγαρία 6 10 5

Ιταλία 5 3 10

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 2 0

 

<Β>ΜΟΝΤΡΕΑΛ 1976

Αγώνες της ΧΧΙ Ολυμπιάδας

ΕΣΣΔ 49 41 35

Ανατολική Γερμανία 40 25 25

ΗΠΑ 34 35 25

Δυτική Γερμανία 10 12 17

Ιαπωνία 9 6 10

Πολωνία 7 6 13

Βουλγαρία 6 9 7

Κούβα 6 4 3

Ρουμανία 4 9 14

Ουγγαρία 4 5 13

 

<Β>ΜΟΣΧΑ 1980

Αγώνες της XXIΙ Ολυμπιάδας

ΕΣΣΔ 80 69 46

Ανατολική Γερμανία 47 37 42

Βουλγαρία 8 16 17

Κούβα 8 7 5

Ιταλία 8 3 4

Ουγγαρία 7 10 15

Ρουμανία 7 6 13

Γαλλία 6 5 3

Μ. Βρετανία 5 7 9

Πολωνία 3 14 15

...

ΕΛΛΑΔΑ 1 0 2

 

<Β>ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 1984

Αγώνες της XXIIΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 83 61 30

Ρουμανία 20 16 17

Δυτική Γερμανία 17 19 23

Κίνα 15 8 9

Ιταλία 14 6 12

Καναδάς 10 18 16

Ιαπωνία 10 8 14

Νέα Ζηλανδία 8 1 2

Γιουγκοσλαβία 7 4 7

Νότια Κορέα 6 6 7

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 1 1

 

<Β>ΣΕΟΥΛ 1988

Αγώνες της XXIV Ολυμπιάδας

ΕΣΣΔ 55 31 46

Ανατολική Γερμανία 37 35 30

ΗΠΑ 36 31 27

Νότια Κορέα 12 10 11

Δυτική Γερμανία 11 14 15

Ουγγαρία 11 6 6

Βουλγαρία 10 12 13

Ρουμανία 7 11 6

Γαλλία 6 4 6

Ιταλία 6 4 4

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 0 1

 

<Β>ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1992

Αγώνες της XXV Ολυμπιάδας

Κοινοπολιτεία 45 38 29

ΗΠΑ 37 34 37

Γερμανία 33 21 28

Κίνα 16 22 16

Κούβα 14 6 11

Ισπανία 13 7 2

Νότια Κορέα 12 5 12

Ουγγαρία 11 12 7

Γαλλία 8 5 16

Αυστραλία 7 9 11

...

ΕΛΛΑΔΑ 2 0 0

 

<Β>ΑΤΛΑΝΤΑ 1996

Αγώνες της XXVΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 44 32 25

Ρωσία 26 21 16

Γερμανία 20 18 27

Κίνα 16 22 12

Γαλλία 15 7 15

Ιταλία 13 10 12

Αυστραλία 9 9 23

Κούβα 9 8 8

Ουκρανία 9 2 12

Νότια Κορέα 7 15 5

...

ΕΛΛΑΔΑ 4 4 0

 

<Β>ΣΙΔΝΕΪ 2000

Αγώνες της XXVIΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 37 24 31

Ρωσία 32 28 28

Κίνα 28 16 15

Αυστραλία 16 25 17

Γερμανία 13 17 26

Γαλλία 13 14 11

Ιταλία 13 8 13

Ολλανδία 12 9 4

Κούβα 11 11 7

Μ. Βρετανία 11 10 7

...

ΕΛΛΑΔΑ 4 6 3

 

<Β>ΑΘΗΝΑ 2004

Αγώνες της XXVIIΙ Ολυμπιάδας

ΗΠΑ 35 39 29

Κίνα 32 17 14

Ρωσία 28 26 38

Αυστραλία 17 16 16

Ιαπωνία 16 9 12

Γερμανία 13 16 20

Γαλλία 11 9 13

Ιταλία 10 11 11

Νότια Κορέα 9 12 9

Μ. Βρετανία 9 9 13

...

ΕΛΛΑΔΑ 6 6 4
 

<Β>ΠΕΚΙΝΟ 2008

Αγώνες της XXΙV Ολυμπιάδας

Κίνα 51 21 28

ΗΠΑ 36 38 36

Ρωσία 23 21 28

Μ. Βρετανία 19 13 15

Γερμανία 16 10 15

Αυστραλία 14 15 17

Νότια Κορέα 13 10 8

Ιαπωνία 9 6 10

Ιταλία 8 9 10

Γαλλία 7 16 18

...

ΕΛΛΑΔΑ 0 2 2

Top