Ανόρθωση: Έσοδα, έξοδα και στο τέλος χρέη…

Η διοίκηση της Ανόρθωσης δημοσιοποίησε χθες όλα τα ποσά που εισπράχθηκαν από την παρουσία της ομάδας στο Champions League την περίοδο 2008-09. Όπως ανακοίνωσε, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθως εξηγεί λεπτομερώς πόσα χρέη εξοφλήθηκαν από αυτά και ποιες διοικήσεις τα διαχειρίστηκαν. Παράλληλα, γνωστοποιούνται όλα τα χρέη που έχει αυτή τη στιγμή το σωματείο, τα οποία είναι κοντά στα δύο εκατομμύρια ευρώ.  
Οι πιο πάνω καταστάσεις ετοιμάστηκαν από εγκεκριμένους ελεγκτές.

Ανάλυση εισοδημάτων
Τα συνολικά έσοδα από τη συμμετοχή του Σωματείου στους ομίλους του Champions League ανήλθαν σε 10.945.019. ευρώ. Το ποσό των ευρώ 10.625.499 εισπράχθηκε κατά την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2008, ενώ το ποσό των ευρώ 319.520 εισπράχθηκε το 2009.


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

­2008

Το ποσόν των 10.625.499 ευρώ αποτελείται από τα ακόλουθα:
*Φιλοδώρημα (Bonus) ύψους ευρώ 5.400.000 που πληρώθηκε από την UEFA και εισπράχθηκε από το σωματείο μας μέσω της ΚΟΠ τον Οκτώβριο 2008.

-Ποσό ύψους ευρώ 1.500.000 που αποτελεί Bonus από την UEFA για την απόδοση της ομάδας στα παιγνίδια του ChampionsLeague. (μία νίκη προς ευρώ 600.000 και τρεις ισοπαλίες προς ευρώ 300.000 έκαστη). Τα ποσά αυτά επίσης εισπράχτηκαν μέσω της ΚΟΠ τον Δεκέμβριο 2008.
*Ευρώ 332.000 που αποτελεί την πρώτη δόση του καταμερισμού του "marketingpool" από την UEFA. Το ποσό αυτό εισπράχθηκε μέσω της ΚΟΠ τον Δεκέμβριο 2008.
*Ευρώ 750.649 που αποτελεί εισπράξεις και τηλεοπτικά δικαιώματα των προκριματικών αγώνων του ChampionsLeague την περίοδο lούλιο-Αύγουστο 2008.
*Ευρώ 2.642.850 από εισπράξεις των αγώνων των ομίλων του Champions League (από τους αγώνες στο Γ.Σ.Π.) την περίοδο Σεπτέμβριο με Νοέμβριο 2008.


2009:

* 304.500 ευρώ που αφορά την τελική κατανομή του "marketίngΡοοl" από την UΕFΑ που εισπράχθηκαν το 2009.

* 15.020 ευρώ από εισπράξεις εισιτηρίων του αγώνα Ανόρθωσης ν. Βέρντερ Βρέμης, τα οποία στάλθηκαν στο Σωματείο καθυστερημένα από τη γερμανική ομάδα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν για τις πιο κάτω πληρωμές:

*Εξόφληση τραπεζικών υποχρεώσεων του Σωματείου και της Κτηματικής ευρώ 2.909.562.

*Έξοδα συμμετοχής της ομάδας στην Ευρώπη: Ευρώ 685.945.

Έξοδα, δικαιώματα και αμοιβές ποδοσφαιρικού τμήματος από Αύγουστο 2008 μέχρι Γενάρη 2009: Ευρώ 3.999.364.

* Έξοδα για νέες μετεγγραφές και εξόφληση ομάδων για παλαιές μετεγγραφές ευρώ 851.166.

* Πληρωμές κεφαλαιουχικής φύσης για διάφορα έργα, όπως η ανέγερση γηπέδου ακαδημιών στα Κελλιά, Εκκλησία της Παναγίας του Σουμελά, στα βοηθητικά γήπεδα Κ.α: Ευρώ 869.754.

*Πληρωμές σε ΦΠΑ, Φόρο Εισοδήματος, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δημοτικό Φόρο Κ.α.: Ευρώ 606.166.

*Διάφορα άλλα έξοδα σωματείου και ποδοσφαιρικού τμήματος ευρώ 310.687.

*Ποσό ύψους ευρώ 712.375 που απαιτείται μέσω Δικαστηρίων.

Οι διαχειριστές
Όπως αναφέρει η διοίκηση τα πιο πάνω ποσά χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εξής περιόδους:
*Διοίκηση Ανδρέα Παντελή (μέχρι Νοέμβριο 2008): 55%

*Προσωρινή Διοίκηση Δεκέμβριο 2008 - Ιανουάριο 2009: 35%
*Διοίκηση Κρις Γεωργιάδη (μέχρι Μάιο 2009): 10%
*Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι η Διοίκηση Αντώνη Δημητρίου - Ιούνιο 2009 μέχρι Μάιο 2010 δεν διαχειρίστηκε κανένα ποσό από τα πιο πάνω έσοδα των ομίλων του Champions League.

ΧΡΕΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Οι οφειλές του Σωματείου, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Ανόρθωσης, αποτελούνται από μακροπρόθεσμα δάνεια, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από το 2008 και είναι πληρωτέα με μικρές μηνιαίες δόσεις, καθώς και οφειλές που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα. Αυτές αναλύονται ως εξής

* Συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα: Δάνειο ευρώ 650.000 δημιουργήθηκε το έτος 2006 για έργα στα γήπεδα και εγκαταστάσεις

* Χρηματοπιστωτικός οργανισμός Οφειλή ευρώ 200.000 δημιουργήθηκε το έτος 2000 για ανάγκες ποδοσφαιρικού τμήματος

* Διάφορα δάνεια: 69.000

* Δάνειο Κτηματικής ύψους ευρώ 750.000

* Διάφοροι πιστωτές που δημιουργήθηκαν πριν από το 2008 για έργα ευρώ 300.000

* Επιπλέον το Σωματείο έχει διάφορες τρέχουσες υποχρεώσεις, που αφορούν τη, λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος καθώς και τη συντήρηση των γηπέδων και εγκαταστάσεων.

Συνολικά οι οφειλές: 1.969.000 ευρώ

Top