ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Τι περιλαμβάνει το έγγραφο των δύο κομμάτων για Κυπριακό - οικονομία
Συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, η απόσυρση προτάσεων από την τράπεζα των διαπραγματεύσεων, ο ορισμός συνομιλητή και η σύσταση Συμβουλίου Αρχηγών


Στα χέρια των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος βρίσκεται από χθες το έγγραφο της συμφωνίας με τον ΔΗΣΥ για συνεργασία στις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Η Κ.Ε. του ΔΗΚΟ καλείται να εγκρίνει στη συνεδρία της τής ερχόμενης Πέμπτης την επιτευχθείσα συμφωνία των δύο κομμάτων, επισημοποιώντας τη στήριξη προς την υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη.

Κύριους άξονες της συμφωνίας αποτελούν τα συνομολογηθέντα έγγραφα για το Κυπριακό και την οικονομία, που αποτέλεσαν και το βαρόμετρο για την αίσια έκβαση της διαπραγμάτευσης, τα κύρια σημεία των οποίων παρουσιάζουμε. Στο Κυπριακό, η συμφωνία εδράζεται πάνω σε εννέα κύρια σημεία: 1. Σύσταση Συμβουλίου Αρχηγών, 2. Εθνικό Συμβούλιο εν ολομελεία, 3. Συνομιλητής, 4. Σύσταση ομάδων εργασίας κατά κεφάλαιο διαπραγμάτευσης, 5. Συνολικό πλαίσιο προτάσεων για λύση, 6. Χαρακτηριστικά λύσης, 7. Νέος κύκλος συνομιλιών, 8. Διεθνής διάσκεψη, 9. Επαναπροσδιορισμός της εξωτερικής μας πολιτικής.

Απαλείφθηκε η αναφορά σε ΔΔΟ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάλειψη του όρου «λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας», παρότι γίνεται αναφορά στη «μορφή λύσης που έχουμε αποδεχτεί ως ιστορικό και οδυνηρό συμβιβασμό», καθώς και η επισήμανση ότι «επιβάλλεται πριν από την έναρξη ενός νέου κύκλου συνομιλιών η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν μέχρι τώρα στο πλαίσιο του ενδοκυπριακού διαλόγου. Προτάσεις και προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών από την πλευρά μας ή και συγκλίσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών και βρίσκονται σε πλήρη δυσαρμονία με το καλώς νοούμενο συμφέρον του λαού και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, και απορρίπτονται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων και της ηγεσίας τους να αποσυρθούν (εκ περιτροπής προεδρία, παραμονή 50.000 εποίκων, προτάσεις για περιουσιακό, πρόταση για τις τέσσερις ελευθερίες στους Τούρκους υπηκόους που αποτυπώνονται στις συγκλίσεις και στο ''Περίγραμμα Λύσης'')».

Συστήνεται, παράλληλα, Συμβούλιο Αρχηγών, το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς από τον Πρόεδρο και τον Συνομιλητή για την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις (αυτό σημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παύει να είναι ο κατ’ αποκλειστικότητα συνομιλητής της ελληνοκυπριακής πλευράς), ενώ καθιερώνεται ο θεσμός της προδιαβούλευσης, ώστε οποιαδήποτε πρόταση θα κατατίθεται να είναι προϊόν του διαλόγου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας, του συνομιλητή και των Αρχηγών των κομμάτων. Όσον αφορά τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, συμφωνείται ότι ομόφωνες αποφάσεις του σώματος ή οι κοινές θέσεις κομμάτων που εκπροσωπούν το 75% του εκλογικού σώματος θα είναι δεσμευτικές για τον Πρόεδρο.

Απόρριψη του σχεδίου Ανάν
Απορρίπτεται, επίσης, κατηγορηματικά η επαναφορά του σχεδίου Ανάν ή παραλλαγών του, απόρριψη η οποία «δεσμεύει την ελληνοκυπριακή πολιτική ηγεσία στο σύνολό της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαφορετική θέση τηρήθηκε στο δημοψήφισμα».

Τονίζεται, περαιτέρω, ότι «η λύση πρέπει να είναι προϊόν συμφωνίας και όχι αποτέλεσμα επιβολής εκ των έξω. Μόνο μια τέτοια συμφωνία μπορεί να παραπεμφθεί σε δημοψήφισμα. Αποκλείεται η όποια μορφή επιδιαιτησίας, καθώς και η επιβολή χρονοδιαγραμμάτων. Απορρίπτεται και αποκλείεται επίσης η όποια μορφή λύσης που οδηγεί στη νομιμοποίηση του status quo ή σε λύση δύο χωριστών κρατών. Επιπρόσθετα, η συμφωνία προνοεί ενεργό εμπλοκή της ΕΕ στις συνομιλίες, ενώ αποκλείεται η συμμετοχή της Τουρκίας σε ενδεχομένη διεύρυνση των συνομιλιών ή Διεθνή Διάσκεψη, όπως ήταν η θέση του ΔΗΚΟ. Έμφαση δίδεται επίσης στην «οικοδόμηση σχέσεων με το ΝΑΤΟ, μη αποκλειομένης της υποβολής αίτησης για ένταξή μας σε αυτό, εφόσον συναινεί η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων», καθώς και στην αξιοποίηση του γεωστρατηγικού ρόλου που αποκτά η Κύπρος ως ευρωπαϊκό ενεργειακό κέντρο και όχι μόνον.

Τι συμφωνήθηκε για την οικονομία

Πρόκειται για έγγραφο 13ών σελίδων, όπου κατ' αρχήν επισημαίνεται η συμφωνία για συνένωση συναρμοδίων και ομοειδών υπηρεσιών στη Δημόσια Υπηρεσία. Επιπλέον, τα δύο κόμματα συμφωνούν στη δημιουργία Επιτροπής Ελέγχου σε κάθε Υπουργείο. ΔΗΚΟ και ΔΗΣΥ δεσμεύονται παράλληλα να προχωρήσουν στην οριστική αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού, έτσι που να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έστω και αν αυτό θα σημαίνει σταδιακή αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, όταν οι συνθήκες της οικονομίας το επιτρέψουν.

Η συμφωνία για τις κοινωνικές παροχές προνοεί τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Κοινωνικών Παροχών, που θα βοηθήσει και στην καλύτερη στόχευσή τους, έτσι που να μην αδικείται η μεσαία τάξη, ενώ θα υπάρξει και ριζική αναθεώρηση της μεταναστευτικής πολιτικής και των επιδομάτων. Τα δύο κόμματα θα προχωρήσουν επίσης στη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Κρατικής Περιουσίας.

Στον τομέα των Φορολογικών Κίνητρων ξεχωρίζει η αναφορά στη φορολογική αμνήστευση επαναπατριζόμενων κεφαλαίων, αν και εφόσον θα επενδύονται σε συγκεκριμένους τομείς ανάπτυξης, θα κατατίθενται στο τραπεζικό σύστημα σε μακροχρόνια βάση ή θα επενδύονται σε κρατικά ομόλογα. Στο θέμα της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος τα δυο κόμματα συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής δανείων και λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα των αξιογράφων.

Ημικρατικοί οργανισμοί
Όσον αφορά στους ημικρατικούς οργανισμούς και τον επιχειρηματικό ρόλο του κράτους, υποστηρίζεται «η διατήρηση του κοινωνικού χαρακτήρα των οργανισμών κοινής ωφελείας, αλλά με αλλαγές τόσο στο θεσμικό τους πλαίσιο όσο και στον τρόπο λειτουργίας τους, ώστε να γίνουν πιο ευέλικτοι και ανταγωνιστικοί στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Ημικρατικοί Οργανισμοί που είναι εθνικά και κοινωνικά επωφελείς πρέπει να στηριχθούν, να εξυγιανθούν και να καταστούν πιο παραγωγικοί και ανταγωνιστικοί, και όχι να ιδιωτικοποιηθούν», επισημαίνεται, ενώ, «παράλληλα, Ημικρατικοί Οργανισμοί που έχουν κλείσει τον κύκλο λειτουργίας τους και που επιβαρύνουν ουσιαστικά τα δημόσια οικονομικά πρέπει να οδηγηθούν στην κατάργησή τους. Εκεί όπου η ανάμειξη του κράτους αφορά τομείς καθαρά επιχειρηματικής υφής, θα εξεταστούν μακριά από απόλυτες προσεγγίσεις, το ενδεχόμενο μετοχοποίησης, εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή ή αποκρατικοποίησης».

Τέλος, ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, που θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο μέτρα που στόχο θα έχουν την οικονομική ανάπτυξη.

Top