Χωρίς «μέσον» δεν γίνεται τίποτε…

Ο βουλευτής και Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Τάσος Μητσόπουλος αναφέρει σε χθεσινή ανακοίνωση πως παρά την πολύχρονη εφαρμογή της νομοθεσίας για το ρουσφέτι η απουσία καταγγελιών αποδεικνύει ότι η νομοθεσία στην πράξη παραμένει ανεφάρμοστη. Προσθέτει ότι το γεγονός αυτό αποτελεί προσβολή για μια ευρωπαϊκή κοινωνία την ώρα μάλιστα που αποτελεί κοινό μυστικό ότι χωρίς ‘μέσον’ σε αυτό τον τόπο δεν γίνεται τίποτε».
Ο κ. Μητσόπουλος αναφέρει πως μετά από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή με την οποία ζητούσε ενημέρωση για την εφαρμογή της νομοθεσίας για το ρουσφέτι και συγκεκριμένα για τον αριθμό των καταγγελιών που έγιναν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης Κύπρος Χρυσοστομίδης σε απαντητική επιστολή ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2008 τον ενημέρωσε ότι από έρευνα που έγινε στις αστυνομικές διευθύνσεις δεν εντοπίστηκε να έχει υποβληθεί και διερευνηθεί οποιαδήποτε καταγγελία από την έναρξη της ισχύος του νόμου το 2001 μέχρι σήμερα.
Όσον αφορά το σκέλος της ερώτησης με το οποίο ο κ. Μητσόπουλος ζητούσε να ενημερωθεί για το τι προτίθεται να πράξει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ώστε να πατάξει το φαινόμενο, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ αναφέρει πως ο κ. Χρυσοστομίδης απάντησε πως η μη ύπαρξη καταγγελιών δεν υποδηλοί μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η ύπαρξη και μόνο των οποίων δίνει σαφές μήνυμα της απαξίας και καταδίκης κάθε νοοτροπίας «ρουσφετιού» και μέσου και αποτελεί «όπλο πρώτης γραμμής» για κάθε ενδεχόμενο αποδέχτη επηρεασμού, ώστε να αποσοβεί οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση εν τη γενέσει της και πριν εκδηλωθεί.
Σύμφωνα με τον κ. Μητσόπουλο, ο κ. Χρυσοστομίδης στην απάντησή του ανέφερε πως με την προαναφερθείσα άποψη θεωρεί ότι η νομοθεσία συμβάλλει στην προσπάθεια εκρίζωσης παλαιών νοοτροπιών και εμπέδωσης της αξιοκρατίας.
Top