Δεν αλλάζουμε νοοτροπία, δυστυχώς

Επισημάνσεις του μη κυβερνητικού οργανισμού Future Worlds Center
«Το Υπουργείο Εσωτερικών επέλεξε τη συνήθη κυπριακή πρακτική - τα σκούπισε όλα κάτω από το χαλί και έβγαλε τη Διεθνή Αμνηστία αναξιόπιστη»


«Η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών προς την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας σχετικά με την κράτηση μεταναστών στην Κύπρο, αποτελεί ένα τρανταχτό παράδειγμα γιατί καμιά νοοτροπία δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ στην Κύπρο είτε όσον αφορά τους μετανάστες είτε όσον αφορά εμάς τους Κυπρίους. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε τα κενά και τις ελλείψεις του συστήματός μας και αντ’ αυτού τα παρουσιάζουμε πάντοτε όλα όμορφα και ωραία, τότε δεν μπορούμε να ελπίζουμε για θετικές αλλαγές που θα επιφέρουν βελτίωση και πρόοδο», αναφέρει σε προχθεσινή γραπτή ανακοίνωση η Κορίνα Δρουσιώτου, Ανώτερη Νομική Σύμβουλος του μη κυβερνητικού οργανισμού Future Worlds Center.

Απόρριψη, αντί αξιοποίησης
Η ανακοίνωση της κ. Δρουσιώτου συνεχίζει ως εξής: «Στη δήλωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι "η κριτική και η σχετική αναφορά εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας εκλαμβάνεται ως μια ευκαιρία η οποία επιτρέπει μια γόνιμη διαβούλευση", παρά ταύτα αποκαλεί "κατηγορίες" τα ευρήματα του διεθνούς οργανισμού και στη συνέχεια τα απορρίπτει. Το γεγονός ότι η Διεθνής Αμνηστία είναι ένας οργανισμός με πολυετή πείρα σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οποίας οι εκθέσεις αναγνωρίζονται ως αξιόπιστες πηγές από διεθνή και εθνικά δικαστήρια ανά το παγκόσμιο, ή τουλάχιστον σε χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά, δεν φαίνεται να προβλημάτισε ιδιαίτερα το αρμόδιο Υπουργείο.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας είναι βασισμένα σε ενδελεχή έρευνα που διεκπεραίωσαν εμπειρογνώμονες οι οποίοι επισκέφτηκαν προσωπικά τους διάφορους χώρους κράτησης στην Κύπρο, μιλώντας με κρατουμένους, με κρατικούς υπαλλήλους και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, διασταυρώνοντας τα ευρήματα και τις ανησυχίες τους με τους προαναφερθέντες, προτού εκδώσουν τη σχετική έκθεση. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθείται από τη Διεθνή Αμνηστία κατά κανόναν σε όλες τις εκθέσεις που εκδίδονται ανά το παγκόσμιο, εξ ου και αποτελούν αξιόπιστες και έγκυρες πηγές».

Η Κορίνα Δρουσιώτου τονίζει ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών θα έπρεπε να αξιοποιήσει τα ευρήματα της έκθεσης, ώστε να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο υφιστάμενο σύστημα, ιδιαίτερα εν όψει της επικείμενης Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Θα μπορούσε να δεχθεί ότι υπάρχουν κενά και ελλείψεις στις διαδικασίες, να διεξαγάγει ανεξάρτητη έρευνα αποστέλλοντας κρατικούς λειτουργούς που χειρίζονται τα συγκεκριμένα θέματα στα κρατητήρια για να μιλήσουν με τους κρατουμένους και να ακούσουν τους αντιπροσώπους τους. Δυστυχώς, όμως, επέλεξε τη συνήθη κυπριακή πρακτική, τα σκούπισε όλα κάτω από το χαλί και έβγαλε τη Διεθνή Αμνηστία αναξιόπιστη».
Υπ. Εσωτερικών: Καμιά παραβίαση

Αργά το απόγευμα της 19ης Ιουνίου 2012, ημέρα που κυκλοφόρησε η καταπελτική κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, το Υπουργείο Εσωτερικών απάντησε γραπτώς ότι «επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλες διεθνείς συνθήκες» και χαρακτηρίζει «αβάσιμες» πολλές από τις κατηγορίες που καταγράφονται στο δελτίο Τύπου της Διεθνούς Αμνηστίας. Συνεχίζει ως εξής η ανακοίνωση του Υπουργείου: «Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η κριτική και η σχετική αναφορά εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας εκλαμβάνεται ως μια ευκαιρία η οποία επιτρέπει μια γόνιμη διαβούλευση». Συνεχίζει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη παράσχει προστασία σε περισσότερα από 2.800 άτομα, έχοντας προτεραιότητα να διαφυλάξει ότι καμιά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή κακομεταχείριση δεν πρόκειται να υπάρξει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

»Επισημαίνοντας πως η κράτηση χρησιμοποιείται ως έσχατο μέτρο και μόνο για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διαθέτουν έγκυρη κάρτα παραμονής και αρνούνται να συμμορφωθούν με την απόφαση για επιστροφή τους όταν η αίτηση και οι ισχυρισμοί τους έχουν εξεταστεί προσεκτικά και εφόσον παρέλθει η χρονική περίοδος των 7 έως 30 ημερών που δίδεται για εθελούσια αποχώρηση, προσθέτει ότι κράτηση παράτυπων μεταναστών (κάποτε συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αιτούνται άσυλο μετά από μακροχρόνια περίοδο παράνομης διαμονής) επιτρέπεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες της εναρμονισμένης με το κεκτημένο και τις διεθνείς συμβάσεις νομοθεσίας».

Συμμόρφωση με νομοθεσία Ε.Ε.
Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει, ακόμα, ότι «στην περίπτωση που αιτητής ασύλου κρατείται, η εξέταση της υπόθεσής του έχει προτεραιότητα και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι έχει πλήρη πρόσβαση στα δικαιώματά του/της όπως αυτά καθορίζονται από τον νόμο περί προσφύγων. Καθυστερήσεις προκύπτουν μόνον όταν αιτητές ισχυρίζονται ότι είναι θύματα βασανιστηρίων και επομένως παραπέμπονται στο αρμόδιο Ιατρικό Συμβούλιο για εξέταση, οπόταν η εξέταση της αίτησης ασύλου ολοκληρώνεται με την έκδοση της έκθεσης του Ιατρικού Συμβουλίου. Στην πλειονότητα των υποθέσεων, αυτοί οι ισχυρισμοί αποδεικνύονται αβάσιμοι».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «το 85% των παράνομων μεταναστών που κρατούνται για σκοπούς απέλασης απελαύνονται εντός 4-5 ημερών. Για τις υπόλοιπες των περιπτώσεων η διάρκεια της κράτησης δεν υπερβαίνει χρονική περίοδο έξι μηνών, όπως καθορίζει η νομοθεσία της Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία αν ο κρατούμενος αρνείται να συνεργαστεί ή αν αναμένεται η παραλαβή ταξιδιωτικών εγγράφων από τρίτη χώρα, η κράτηση μπορεί να παραταθεί επιπρόσθετα για μια περίοδο που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τους δώδεκα μήνες. Οι διατάξεις για την εκδίδουσα Αρχή και την αναθεωρητική Αρχή των οδηγιών κράτησης και απέλασης, καθώς και οι διαδικαστικές διασφαλίσεις και διαθέσιμα ένδικα μέσα, είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία τής Ε.Ε.».

Η περίπτωση της Nabadawa Nilanthi
Να υπενθυμίσουμε ότι η «Σ» δημοσίευσε την περασμένη Τρίτη, 19.6.2012, εκτεταμένο μέρος της καταπελτικής έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποκαλυπτικό της σκληρής και συχνά απάνθρωπης μεταχείρισης που επιφυλάσσει το κυπριακό κράτος στους ξένους αιτητές ασύλου με την παράνομη κράτηση και φυλάκισή τους. Στη σελίδα 17 της έκθεσης, αναφέρεται ονομαστικά ο Μιχάλης Παρασκευάς ως ο δικηγόρος της Nabadawa Nilanage Nilanthi, αιτήτριας ασύλου από τη Σρι Λάνκα (για την περίπτωση της οποίας έγραψε η «Σ» στην έκδοσή της 3ης Μαΐου 2012 «Αδίκαστη 7 μήνες στο κελί»), που φυλακίστηκε για 7 μήνες στο Μπλοκ 9 των Κεντρικών Φυλακών.

Η γυναίκα είναι παντρεμένη με συμπατριώτη της, επίσης αιτητή ασύλου και έχουν ένα κοριτσάκι 8 χρονών που φοιτά στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου. Στην έκθεση περιγράφεται η συνάντηση των μελών της αντιπροσωπίας της Δ. Αμνηστίας με τη γυναίκα αυτή, που με δάκρυα στα μάτια τούς είπε «τι είδους χώρα είναι αυτή που χωρίζει τη μητέρα από το παιδί της χωρίς να έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα;».

Top