Το προφίλ των τραπεζών

Ποια τα βασικά οικονομικά μεγέθη των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Μιαν από τις πιο κρίσιμες καμπές από την έναρξη της λειτουργίας τους περνούν οι τράπεζες σε όλον τον κόσμο. Οι κυπριακές, αν και μικρότερες σε μέγεθος, εντούτοις έχουν ν' αντιμετωπίσουν είτε λίγο είτε πολύ τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε και προκαλεί η παγκόσμια οικονομική ύφεση. Οι μεγαλύτερες κυπριακές τράπεζες παρουσίασαν τα προκαταρκτικά οικονομικά τους αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Η κλιμάκωση της κρίσης ελληνικού δημοσίου χρέους και οι εξελίξεις στην Ελλάδα είχαν καθοριστική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα όλων των τραπεζών. Κρίσιμο σημείο, το οποίο «πλήγωσε» τις τράπεζές μας, η απομείωση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που ανάγκασε τις πλείστες να αναζητήσουν κεφαλαιακή ενίσχυση και με μια σειρά άλλων ενεργειών να προσαρμοστούν στα νέα, δυσμενή μεν, αλλά όχι καταδικαστικά δεδομένα.

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα έως και το τέλος του 2011, κατά τα τέλη Μαρτίου και γι’ αυτό τα στοιχεία για τις ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αφορούν την περίοδο μέχρι και το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα
Έδρα: Λευκωσία
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι τέλος 2011 (μετά την απομείωση): -€3.334,9 εκ.
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων: €34.077 εκ.
Χορηγήσεις: €24.779 εκ.
Kαταθέσεις: €20.161 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: €810 εκ.

Τράπεζα Κύπρου
Έδρα: Λευκωσία
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι τέλος 2011 (μετά την απομείωση): -€1.011 εκ.
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων: €37.835 εκ.
Χορηγήσεις: €28.9 εκ.
Kαταθέσεις: €29.7 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: €2.879 δισ.

Ελληνική Τράπεζα
Έδρα: Λευκωσία
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι τέλους 2011 (μετά την απομείωση): €86.921 εκ.
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων: €8,3 εκ.
Χορηγήσεις: €5,6 εκ.
Kαταθέσεις: €7,1 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: €431,6 εκ.

USB BANK PLC
Έδρα: Λευκωσία
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι τέλους 2011 (μετά την απομείωση): €-6.248 εκ.
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων: €541.955.568,00 εκ.
Χορηγήσεις: €449.421 εκ.
Kαταθέσεις: €522.291 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: €20.711.412,00 εκ.

Αlpha Bank Kύπρου
Έδρα: Λευκωσία
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι Σεπτέμβριο 2011 (πριν από την απομείωση και φορολογία): €15.3 εκ.
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων: €8.311.488 εκ.
Χορηγήσεις: €4.554 εκ.
Kαταθέσεις: €3.127 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ολόκληρης της Τράπεζας): €476.877 εκ.

Εurobank ΕFG
Έδρα: Αθήνα
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι Σεπτέμβριο 2011 (πριν από την απομείωση): €89 εκ.
Χορηγήσεις: €52,3 εκ.
Kαταθέσεις: €33.9 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: €81.628 εκ.

Τράπεζα Πειραιώς
Έδρα: Αθήνα
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι Σεπτέμβριο 2011 (κέρδη προ φόρων και προβλέψεων): €608 εκ.
Χορηγήσεις: €35.545 εκ.
Kαταθέσεις: €24.522 εκ.
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: €3.095 εκ.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου
Έδρα: Aθήνα
Κέρδη/ Ζημιές μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2011 (πριν από την απομείωση): €-1.339 εκ..
Χορηγήσεις: €73.233 εκ.
Kαταθέσεις: €60.668 εκ.

Top