Οι δυο τράπεζές μας χρειάζονται 3531 εκ. για ενίσχυση κεφαλαίου

Ανακοινώθηκαν χθες τα αποτελέσματα της κεφαλαιακής άσκησης της ΕΑΤ
Η Τράπεζα Κύπρου δηλώνει ότι μπορεί να καλύψει το ποσό με τα ομόλογα και τα κέρδη της, ενώ η Μαρφίν θα ανακοινώσει τα πλάνα της τον Ιανουάριο.


Ελαφρώς πιο κάτω απ' ό,τι αρχικά είχε υπολογισθεί είναι τα κεφάλαια που η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ζητά από τις δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες να έχουν μέχρι τον Ιούνιο του 2012, ώστε να αυξήσουν την κεφαλαιοποίησή τους στο 9%. Η Αρχή δίνει περιθώριο έξι εβδομάδων στις τράπεζες να ανακοινώσουν λεπτομερώς τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν, ώστε να καλύψουν το κεφαλαιακό κενό. Συνολικά και οι δύο τράπεζες πρέπει να βρουν 3531 εκατομμύρια ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου πρέπει να αυξήσει τα κεφάλαιά της κατά 1560 εκατομμύρια και η Μαρφίν κατά 1971 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η ΕΑΤ είχε ανακοινώσει στις 26 Οκτωβρίου ότι το ύψος των αναγκών για επανακεφαλαιοποίηση των δύο κυπριακών τραπεζών ανερχόταν στα 3587 εκατομμύρια: 1472 εκ. για την Τράπεζα Κύπρου και 2116 εκ. για τη Μαρφίν.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κεφαλαιακής άσκησης της Αρχής, στην οποία πήραν μέρος 71 ευρωπαϊκές τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων κεφαλαίων που απαιτούνται καλύπτεται από τα Μετατρέψιμα Ομόλογα ύψους 887 εκ. ευρώ που διαθέτει. Άλλα 400 εκ. θα προκύψουν από την έκδοση rights που ενέκρινε τη Δευτέρα η έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας και τα υπόλοιπα από οργανικά κέρδη και αποτελεσματικότερη διαχείριση στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού.

Η Mαρφίν, στη δική της ανακοίνωση, αναφέρει ότι θα δημοσιοποιήσει το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εξάλλου, ανακοίνωσε ότι «ως εκ του αποτελέσματος της άσκησης, απαιτεί από τις δύο τράπεζες όπως μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2012 διαμορφώσουν ελάχιστο δείκτη κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 9%. Σε αυτό το πλαίσιο, τους ζητείται να υποβάλουν στην Κεντρική μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012 τους σχεδιασμούς τους για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους θέσης, ούτως ώστε μέχρι τον Ιούνιο του 2012 να συμμορφωθούν με τον απαιτούμενο ελάχιστο δείκτη 9% και, συνεπώς, να εκμηδενίσουν το έλλειμμα κεφαλαίου. Η Κεντρική θα αξιολογήσει τους σχεδιασμούς των τραπεζών σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται οι δύο τράπεζες, καθώς και με την ΕΑΤ».

Χρειάζονται 115 δις όλες μαζί
Όπως ανακοίνωσε η ΕΑΤ, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι τράπεζες που περιλήφθηκαν στην άσκηση χρειάζονται κεφάλαια 115 δις, έναντι 109 δις που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση. Οι υπολογισμοί των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών λαμβάνουν υπόψη τόσο το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων όσο και τις αποτιμήσεις των ομολόγων των υπόλοιπων κρατών της ευρωζώνης (π.χ. της Κύπρου).

Τα κρατικά ομόλογα χωρών της ευρωζώνης αποτιμούνται για σκοπούς κεφαλαιακής επάρκειας σε τιμές αγοράς που ίσχυαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, με αποτέλεσμα -λόγω της απομείωσής τους- να δημιουργείται σημαντικό κεφαλαιακό κενό, που καλούνται τώρα να καλύψουν οι τράπεζες.

Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους φόβους για πρόκληση ύφεσης στην Ευρώπη η ΕΑΤ σημειώνει ότι οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι μη επαναλαμβανόμενο μέτρο που θα επανεξεταστεί, όταν το EFSF μπορέσει να ενισχύσει τις αποτιμήσεις των κρατικών ομολόγων σε σχέση με τις σημερινές αποτιμήσεις.
«Το κεφαλαιακό ανάχωμα δεν χρειάζεται για κάλυψη απωλειών από τα κράτη, αλλά για να διαβεβαιώσει τις αγορές για την ικανότητα των τραπεζών να αντέξουν μια σειρά από shocks, διατηρώντας επαρκή κεφάλαια», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΑΤ.

Τράπεζα Κύπρου: Έχουμε τους πόρους
Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της άσκησης η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι το κεφαλαιακό έλλειμμα για την ίδια ανέρχεται σε €1.560 εκατ., το οποίο πρέπει να καλυφθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2012. Η ΕΑΤ σκοπεύει να υπολογίσει μετατρέψιμα αξιόγραφα, τα οποία «δύνανται να απορροφήσουν πιθανές ενδεχόμενες ζημιές, ως αποδεκτά για το κεφαλαιακό περιθώριο προστασίας. Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) ύψους €887 εκατ., τα οποία συμπεριλαμβάνονται στον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων, είναι συμβατά με τις σχετικές πρόνοιες της Βασιλείας ΙΙΙ και έχουν τη δυνατότητα να απορροφήσουν πιθανές ενδεχόμενες ζημιές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα €887 εκατ. ΜΑΕΚ, το επιπλέον κεφαλαιακό έλλειμμα σύμφωνα με την ΕΤΑ ανέρχεται σε €673 εκατ. Η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να καλύψει το κεφαλαιακό αυτό έλλειμμα μέσω της ολοκλήρωσης της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης μέχρι €396 εκατ., όπως ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011, ενίσχυσης των κεφαλαίων από κέρδη των 9 μηνών μέχρι τον Ιούνιο 2012, καθώς και άλλων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού.

Τέλος, αναφέρει ότι θα μεριμνήσει μέχρι το τέλος Ιούνιου 2012 να τηρεί τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 9% και, για τον σκοπό αυτό, θα υποβάλει σχέδιο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο σχέδιο αυτό η Τράπεζα θα καθορίσει τις διάφορες ενέργειες στις οποίες θα προβεί. Το σχέδιο -που θα υποβληθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου- θα συζητηθεί με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές και την ΕΑΤ.

Μαρφίν: Θα δώσουμε πλάνο

Η Μαρφίν στη δική της ανακοίνωση, αφού αναφέρει ότι το επιπρόσθετο κεφαλαιακό έλλειμμα έως το τέλος Ιουνίου 2012 υπολογίζεται στα 1.971 εκ. ευρώ, σημειώνει ότι θα υποβάλει, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012, ένα συνολικό πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης στην Κεντρική Τράπεζα, με το οποίο θα παρουσιάσει τον προτεινόμενο συνδυασμό μέτρων για την επίτευξη του απαιτούμενου στόχου ύψους 9%, για να καλύψει το απαιτούμενο κεφαλαιακό έλλειμμα μέχρι τον Ιούνιο του 2012.
«Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Mαρφίν αναμένεται να αποκαταστήσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών, να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση της τράπεζας στις αγορές χρήματος, αλλά και να διασφαλίσει τον σημαντικό ρόλο της τράπεζας να συνεχίσει να παρέχει στήριξη στην οικονομία», καταλήγει η ανακοίνωση.

Τι λέει η Κεντρική
Στη δική της ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αναφέρει ότι το έλλειμμα για τις δύο τράπεζες της Κύπρου υπολογίσθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη υφιστάμενα μετατρέψιμα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου ύψους €1 δις, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψή του.

Top