Νέος νόμος για τη σήμανση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα

Με κύριο στόχο την προστασία στο μέγιστο δυνατό βαθμό του καταναλωτή, την καταπολέμηση της κλεπταποδοχής και τη μείωση του κινήτρου διαρρήξεων για απόκτηση τέτοιων αντικειμένων, Κυβέρνηση και Βουλή συνεργάσθηκαν προκειμένου να διαμορφωθεί νέα νομοθεσία για τη σήμανση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα.

Έτσι, στην απογευματινή της συνεδρία, η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο τροποποιεί τον βασικό νόμο, προκειμένου να ρυθμισθεί η εμπορία μεταχειρισμένων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και να ενισχυθεί η επιτήρηση της δραστηριότητας αυτής, τόσο από τον ίδιο τον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα (ΚΟΣΑΠΜ) όσο και από τις διωκτικές Αρχές.

Επιπρόσθετα, με τη νέα νομοθεσία εισάγονται διατάξεις για τη δημιουργία Μητρώου αγοραστών μεταχειρισμένων αντικειμένων και για τη διαφήμιση συναφών δραστηριοτήτων και καθορίζονται σχετικά ποινικά αδικήματα.

Επίσης, ο νέος νόμος προνοεί για τη βελτίωση της επιτήρησης της αγοράς σε ό,τι αφορά την εμπορία αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα και για τη ρύθμιση της εμπορίας μεταχειρισμένων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα (αγορά/ πώληση και διαφήμιση).

Στις 3 Οκτωβρίου 2012, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού απέστειλε προς την επιτροπή αναθεωρημένο κείμενο του σχετικού νομοσχεδίου, στο οποίο περιλαμβάνονται αλλαγές σε σχέση με το κείμενο που είχε αρχικά κατατεθεί και πιο συγκεκριμένα διορθωμένη αρίθμηση των άρθρων, αλλαγή στη σύσταση της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής που εξετάζει τις αιτήσεις για εγγραφή στα μητρώα, η οποία στο αρχικό κείμενο αποτελείτο από έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου και δύο μέλη από τη Δημόσια Υπηρεσία, ενώ στο διαμορφωμένο κείμενο το ένα από τα δύο μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας αντικαθίσταται από εκπρόσωπο του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, όπως ήταν και η εισήγηση του Συνδέσμου Χρυσοχόων και Αργυροχόων Κύπρου.

Τροποποιήθηκε, επίσης, η παράγραφος (β) του άρθρου 8 του νομοσχεδίου, έτσι ώστε στο νέο εδάφιο (4) να αναφέρεται ότι οι πρόνοιες του νόμου δεν θα ισχύουν για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας αυτής, αντί από την ημερομηνία δημοσίευσής του, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του τροποποιητικού νόμου θα είναι η 2α Ιανουαρίου 2013.

Όπως ενημερώθηκε αρμοδίως η Βουλή, η ανάγκη τροποποίησης του βασικού νόμου προέκυψε έπειτα από εισήγηση της Αστυνομίας Κύπρου μέσα από συγκεκριμένες προτάσεις, ως ένα από τα μέτρα που λαμβάνει για καταπολέμηση των αυξανόμενων κρουσμάτων διαρρήξεων και κλοπών μεγάλων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων και κοσμημάτων, καθώς και της κλεπταποδοχής τέτοιων αντικειμένων τόσο από φυσικά όσο και από νομικά πρόσωπα.

Κατά τα τελευταία έτη, όπως αναφέρει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου στην έκθεσή της, έχει παρατηρηθεί αύξηση αυτών των κρουσμάτων και είναι κοινώς γνωστό ότι οι διαφημίσεις και οι πινακίδες με τίτλο "Αγοράζονται και πωλούνται μεταχειρισμένα κοσμήματα" έχουν κατακλύσει την κυπριακή αγορά, γεγονός που διευκολύνει τη διακίνηση κλεμμένων αντικειμένων.

Ο ΚΟΣΑΠΜ ενημέρωσε τη Βουλή και τι αρμόδιες Αρχές ότι έχουν μειωθεί αισθητά οι έλεγχοι και αναλύσεις για σήμανση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, ενώ έχουν αυξηθεί με ραγδαίο ρυθμό οι έλεγχοι/ αναλύσεις κραμάτων πολύτιμων μετάλλων που προκύπτουν από λιώσιμο μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Με την ψήφιση του νόμου αυτού αναμένεται ότι θα υπάρξει αύξηση των δημόσιων εσόδων, εφ` όσον θα καταβάλλονται τέλη από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν αίτηση να εγγραφούν στα καινούρια μητρώα του ΚΟΣΑΠΜ.

Προτού ο τροποποιητικός νόμος τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση, εφ` όσον επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Top