Η Βουλή συζήτησε τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων από ακίν. περιουσία

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών καταλήγει στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων από μια ακίνητη περιουσία σε άλλη με στόχο να ψηφιστεί σε νόμο και να δοθεί άλλο ένα εργαλείο στην πολιτεία και μια τρίτη επιλογή στους ιδιοκτήτες περιουσιών οι οποίες επηρεάζονται για την κατασκευή δημοσίων έργων ή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν επειδή βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές.

Όπως εκτιμάται με την τρίτη επιλογή που θα δίνει ο νέος νόμος στους ιδιοκτήτες τέτοιων περιουσιών εκτιμάται πως θα επιλυθούν προβλήματα που χρονίζουν όπως είναι οι ιδιοκτησίες στον Ακάμα και την Αμαθούντα.

Κατά τη σημερινή συνεδρία μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν και η Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτήτων του Ακάμα, που με γραπτό σημείωμα δηλώνει ότι είναι υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο το ταχύτερο δυνατό καθώς όπως αναφέρει το Κτηματολόγιο με τη δικαιολογία της αναμονής του νέου νόμου αρνείται να εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες.

Περαιτέρω διατυπώνουν τη θέση πως εάν το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο με τη μορφή που έχει σήμερα θα έχει τραγικές συνέπειες και καταστροφικές επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που επηρεάζονται με το Διαχειριστικό Σχέδιο του Ακάμα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννος Λαμάρης είπε ότι το νομοσχέδιο θα προσθέσει ακόμα ένα εργαλείο στα χέρια της πολιτείας για αντιμετώπιση των προβλημάτων, που προκύπτουν στις περιπτώσεις που εξανεμίζεται η αξία μιας περιουσίας είτε για την κατασκευή έργων κοινής ωφελείας, είτε γιατί δεν επιτρέπονται αναπτύξεις επειδή οι περιουσίες βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή.

Η μεταφορά δικαιωμάτων θα προσθέσει άλλη μια επιλογή στους ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα μπορούσαν να πάρουν χρηματική αποζημίωση, ή να ανταλλάξουν την περιουσία τους με άλλη κρατική γη, συνέχισε ο κ. Λαμάρης εξηγώντας πως η μεταφορά δικαιωμάτων θα γίνεται υπό προϋποθέσεις και συλλογικές διαδικασίες.

Απαντώντας σε ερώτηση ο κ, Λαμάρης διευκρίνισε πως ο ιδιοκτήτης μιας περιουσίας μπορεί να αρνηθεί την απαλλοτρίωση και να ζητήσει ανταλλαγή της περιουσίας του με χαλίτικο, ή θα μπορεί να ζητήσει και μεταφορά των αναπτυξιακών του δικαιωμάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε πως για τη μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων θα κοστολογηθεί ο συντελεστής δόμησης μέσω του κτηματολογίου και θα καθοριστούν κατόπιν μελέτης συγκεκριμένες περιοχές υποδοχής τέτοιου συντελεστή.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπριανού είπε πως το κράτος σήμερα αδυνατεί να πληρώσει υποχρεώσεις του που δημιουργήθηκαν από απαλλοτριώσεις που ήδη έκανε και διατυπώνοντας τη θέση πως η επιλογή μεταφοράς δικαιωμάτων θα πρέπει να τεθεί στη διάθεση του κράτους ως άλλο ένα εργαλείο για τις απαλλοτριώσεις είπε πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ασυδοσία.

Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της περιουσίας να έχει τον πρώτο λόγο στον τρόπο αποζημίωσης του συνέχισε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ παρατηρώντας ότι στην περίπτωση που υπάρξει μεγάλη προσφορά συντελεστή στην αγορά, η αξία του συντελεστή θα μειωθεί στο ελάχιστο.

Ανέφερε ακόμα πως μεταξύ των πολλών παραμέτρων που πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την εξέταση του νομοσχεδίου, είναι τα περιβαλλοντικά θέματα, τα πολεοδομικά με κυριότερο τη διασφάλιση της αξίας της περιουσίας που απαλλοτριώνεται.

Top