Τέλος Φεβρουαρίου το επίδομα τέκνου σε άπορους και πολύτεκνους

Την επίσπευση της διαδικασίας, έτσι ώστε οι άπορες, κυρίως, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες να αρχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα τέκνου, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, προς το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων, θα εκδώσει μέχρι την προσεχή Παρασκευή 3 Φεβρουαριου 2012, το νέο έντυπο αιτήσεων για την παραχώρηση επιδόματος τέκνου, και οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους, από την εν λόγω ημερομηνία. Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, θα καταβληθεί το επίδομα τέκνου που αναλογεί στους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012.

Αμεσης προτεραιότητας θα τύχουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, με πολύ χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα (μέχρι 19.500 ευρώ), όπου θα αρχίσει η καταβολή του επιδόματος, με την παρέλευση 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Περαιτέρω το Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρει ότι αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Η στόχευση του επιδόματος τέκνου και της φοιτητικής χορηγίας στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων που προτάθηκε από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη Βουλή, δημιούργησε την ανάγκη ετοιμασίας νέων εντύπων αιτήσεων. Στον
περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμο, είχε περιληφθεί σαφής πρόνοια, με την οποία, σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το επίδομα θα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου, σε μηνιαία βάση.
 

Top