Μας πουλούν τις τουρκικές ντομάτες για κυπριακές

Τουρκικές ντομάτες που διοχετεύονται στην Κυπριακή αγορά μέσω της γραμμής αντιπαράταξης, μεταβαπτισμένες ως κυπριακές, εξαπατούν τους καταναλωτές.

Επιτήδειοι έμποροι καταφέρνουν να προμηθεύσουν με τουρκικά προϊόντα, ακόμα και την Εθνική Φρουρά.

Οι αγροτικές οργανώσεις, εισηγούνται τροποποίηση του κανονισμού Πράσινης Γραμμής, και ρύθμιση της εμπορίας ώστε να υπάρχει αξιόπιστη καταγραφή συναλλαγών.
 

Top