Κενές θέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κενές θέσεις έχουν προκύψει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης εντύπων των νεοεισερχομένων φοιτητών που έγινε την Δευτέρα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Πανεπιστημίου, οι θέσεις που έχουν κενωθεί μαζί με τις αδιάθετες θέσεις που αναμένεται πως θα προκύψουν από τους νεοεισερχομένους φοιτητές του που θα εξασφαλίσουν θέση στα ΑΑΕΙ Ελλάδας θα παραχωρηθούν με τη διαδικασία της Β’ Κατανομής περί τα τέλη Αυγούστου.

Η ανακοίνωση επισημαίνει πως η νέα αυτή κατανομή θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα γίνει με βάση τις προτιμήσεις που είχαν υποβάλει οι υποψήφιοι για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Το Πανεπιστήμιο σημειώνει πως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τους Κύπριους υποψηφίους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, η οποία όπως αναφέρει υπολογίζεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, λίγες ημέρες μετά και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.ucy.ac.cy/fmweb.
Top