Μακεδονία: Την ενοχή του Π.Ψωμιάδη για παράβαση καθήκοντος ζήτησε ο εισαγγελέας

"Έδρασα καθ' όλα νόμιμα" δήλωσε στην απολογία του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, αρνούμενος κάθε κατηγορία.

Από τις 9 το πρωί στην αίθουσα του Πενταµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης κατέθεσαν οι μάρτυρες και των δύο πλευρών, ενώ το μεσημέρι, λίγο πριν τις 4, ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του εισαγγελέα.

Στην ερµηνεία του νόµου περί έκπτωσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης κρίνεται το πολιτικό µέλλον του Παναγιώτη Ψωµιάδη, που δικάζεται για παράβαση καθήκοντος στην υπόθεση µείωσης προστίµου σε πρατηριούχο υγρών καυσίµων. Οι νοµικές απόψεις για τις επιπτώσεις ενδεχόµενης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης διίστανται, καθώς ο νυν περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας είχε καταδικαστεί πρωτόδικα µε την ιδιότητα του νοµάρχη.

Η µία πλευρά σηµειώνει ότι ο Π. Ψωµιάδης πρέπει να διατηρήσει το αξίωµά του ακόµη και σε περίπτωση δευτεροβάθµιας καταδίκης και ώσπου αυτή να καταστεί αµετάκλητη από τον Αρειο Πάγο καθώς κατηγορείται για αδίκηµα που τέλεσε όταν ήταν νοµάρχης, το 2005. Ωστόσο, άλλοι νοµικοί επισηµαίνουν ότι τέτοιο δίληµµα δεν τίθεται, τονίζοντας µάλιστα ότι ο Παναγιώτης Ψωµιάδης έπρεπε να είχε ήδη τεθεί σε αργία από την πρώτη ηµέρα που εξελέγη περιφερειάρχης, σύµφωνα µε το άρθρο 236, παρ. 2 του «Καλλικράτη».

«∆εν γίνεται διάκριση ως προς την αιτία καταδίκης, εποµένως η έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που ο περιφερειάρχης καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος, ανεξάρτητα από την ιδιότητα την οποία είχε όταν διέπραξε το αδίκηµα» δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου στο ΑΠΘ Κωνσταντίνος Χρυσόγονος.

Η ερµηνεία του νόµου απασχόλησε προ ηµερών και την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης καθώς ζητήθηκαν νοµικές συµβουλές από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, η Εισαγγελία παρέπεµψε για διευκρινίσεις στη νοµική υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η πλευρά Ψωµιάδη δεν θα αποκλίνει από την υπερασπιστική γραµµή που κράτησε και πρωτό δικα, η οποία ξεκινούσε από το επιχείρηµα ότι η µείωση του προστίµου έγινε κατ’ αρχήν για πρακτικούς λόγους, µε σκοπό δηλαδή γίνει εφικτή η πληρωµή από τον βενζινοπώλη. Ακόµη ένα βασικό επιχείρηµα της πλευράς Ψωµιάδη είναι ότι από τη µείωση του προστίµου δεν προκλήθηκε βλάβη στη νοµαρχία.

Η τελική απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι την Παρασκευή.

Top