Επίσημη Αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον ΔΟΑΤΑΠ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο και το μοναδικό ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου που πέτυχε να εγκριθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) ως ομοταγές και ισότιμο προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ως γνωστό ο ΔΟΑΤΑΠ είναι ο επίσημος φορέας αναγνώρισης τίτλων σπουδών στην Ελλάδα.
 
Η εν λόγω απόφαση αποτελεί την επίσημη ιδρυματική αναγνώριση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από τον καθ` ύλη αρμόδιο φορέα της Ελλάδας που, ως τέτοια, προνοεί την αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως ακριβώς ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία.
 
Με τη κατάθεση του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας στον ΔΟΑΤΑΠ, οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα απολαμβάνουν αναγνώριση πλήρους ισοτιμίας και αντιστοιχίας με τα ελληνικά πανεπιστήμια. 
 
Η συγκεκριμένη απόφαση ανοίγει νέους ορίζοντες για τους απόφοιτους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου όχι μόνο σε ό,τι αφορά στην αναγνώριση αλλά και στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Ήδη ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων φοιτητών επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να σημειωθεί ότι μέρος των ακαδημαϊκών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου προσφέρεται εξ ολοκλήρου και στα ελληνικά.
Top