powered_by_cyta

Μύθοι και Πραγματικότητες για το διεθνές πρότυπο ISO 9001

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, επιχειρήσεων  πιστοποιημένων με ISO 9001 είναι καλύτερη από άλλων που δεν έχουν  πιστοποιητικό;
Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αποκτήσει κάποια επιχείρηση πιστοποιητικό ISO 9001;
Έχοντας το πιστοποιητικό οι επιχειρήσεις, μπορούν να προσδοκούν εμπορικά οφέλη σε σχέση με ανταγωνιστές τους που δεν το έχουν;
Αξίζει το κόπο να μπει κανείς στη διαδικασία πιστοποίησης ή μόνο γραφειοκρατία θα προσθέσει;
Με ποια κριτήρια να επιλέξω το Σύμβουλο που αν τελικά το αποφασίσω θα μου αναπτύξει το σύστημα;

Απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα, στο άρθρο που ακολουθεί.
Σε μία εποχή ιδιαίτερα ανταγωνιστική για όλων των ειδών τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι επιχειρηματίες αναζητούν να προσδώσουν στους οργανισμούς τους πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών. Σαν μια τέτοια κίνηση θεωρείται και η εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9001. Η απόφαση να ξεκινήσει μία επιχείρηση τη μελέτη και εγκατάσταση ενός Συστήματος Ποιότητας, είναι επίσης μία απόφαση επενδυτική τόσο σε χρόνο αλλά και σε χρήματα.

Το να πιστοποιηθεί κάποιος οργανισμός κατά ISO 9001 δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγινε καλύτερος από τον ανταγωνιστή του. Αυτό που σημαίνει είναι ότι έχει προσπαθήσει να οργανώσει τον οργανισμό του έτσι ώστε να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με σταθερή ποιότητα και τάσεις βελτίωσης της μελλοντικά. 

Η απόκτηση ενός πιστοποιητικού δεν είναι μία δύσκολη υπόθεση, είναι όμως μία πολύ σοβαρή υπόθεση. Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Ποιότητας, είναι το αποτέλεσμα μιας συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ Συμβούλου και Επιχείρησης. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε και περιπτώσεις που κάποιες επιχειρήσεις απέκτησαν πιστοποιητικό εύκολα και με ελάχιστο κόπο και κόστος. Αυτές οι περιπτώσεις είναι εύκολα αναγνωρίσιμες κυρίως από τους πελάτες τους αλλά και από τα προσδοκώμενα εμπορικά αποτελέσματα της πιστοποίησης τα οποία δεν έρχονται.

Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι η αγορά ωριμάζει και η υιοθέτηση ενός Συστήματος Ποιότητας από μία επιχείρηση σε οποιοδήποτε τομέα και αν δραστηριοποιείται γίνεται όλο και πιο αναγκαία. Η ουσία ενός Συστήματος δεν εξαντλείται στην φημολογούμενη «γραφειοκρατία» που αυτό μπορεί να επιφέρει στη λειτουργία της εταιρίας. Η παρακολούθηση οικονομικών και ποιοτικών δεικτών, ο βαθμός επίτευξης του προϋπολογισμού, η συχνότητα και τα ποσοστά ανανέωσης του πελατολογίου, ο αριθμός των επιστροφών και παραπόνων πελατών κ.ά. είναι τα κρίσιμα σημεία-στόχοι ενός σύγχρονου Συστήματος Ποιότητας. Με βάση τα παραπάνω, οι διαδικασίες που θα δημιουργηθούν δεν θα είναι γενικές και αόριστες αλλά θα υπηρετούν τη λογική της παρακολούθησης των αναφερόμενων δεικτών και άρα τη συνολική πορεία της επιχείρησης.

Όλα τα προαναφερόμενα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιλογή του Συμβουλευτικού οίκου είναι κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Στην αγορά υπάρχουν αρκετοί ικανοί και έμπειροι συμβουλευτικοί οίκοι που μπορούν να ολοκληρώσουν με επιτυχία το έργο της σωστής ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Ποιότητας. Μία ουσιαστική προκαταρκτική συζήτηση με τον υποψήφιο Σύμβουλο είναι απαραίτητη, ώστε και οι δύο πλευρές να θέσουν τις παραμέτρους εκείνες που χρειάζονται, ώστε η συνεργασία αυτή να είναι αποτελεσματική. Ο Σύμβουλος οφείλει να διαμορφώσει ένα πλαίσιο για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τρόπους παρακολούθησης της υλοποίησης τους. Ο επιχειρηματίας καλείται να πάρει αποφάσεις και να διορθώσει τις αποκλίσεις και εμπόδια που δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των προκαθορισμένων στόχων.

Έτσι, από τον μύθο του «γραφειοκρατικού» συστήματος φτάσαμε στη σημερινή πραγματικότητα όπου τα Συστήματα Ποιότητας εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των επιχειρήσεων που αποφασίζουν να οργανωθούν καλύτερα, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών.

*Ο Παντελής Ζαχαροπλάστης είναι Director pz στην OPTIMUM LTD


 

© 2008-2019 InBusinessNews.com