Αλλαγές στo Δ.Σ. της Ελληνικής Τράπεζας

Αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες η Ελληνική Τράπεζα. Ο κ. Γλαύκος Μαύρος, λόγω της αφυπηρέτησής του από την Τράπεζα, υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγινε αποδεχτή με ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου 2011. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Δρ Μάριος Κληρίδης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, διορίστηκε ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Στην ανακοίνωση που στάλθηκε στις αρχές του Χρηματιστηρίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον αφυπηρετήσαντα κ. Γλαύκο Μαύρο για τη σημαντική πολυετή του προσφορά στον όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας.

Ο Δρ Μάριος Κληρίδης σπούδασε Οικονομικά (B.Sc. / M.Sc.) στο London School of Economics and Political Science.  Το 1982 πήρε τον τίτλο του Διδάκτορα από το ίδιο Πανεπιστήμιο (Ph.D. in Labour Economics). Το Νοέμβριο του 1982 εργοδοτήθηκε από την Ελληνική Τράπεζα Λίμιτεδ ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής ενώ τον Ιούλιο του 2001 αποχώρησε από την Τράπεζα και ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με πενταετές συμβόλαιο.  Με τη λήξη της θητείας του, τον Ιούλιο του 2006, επέστρεψε στην Τράπεζα ως Γενικός Διευθυντής Ομίλου, Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων.  Από την 1η Νοεμβρίου 2011, κατέχει τη θέση του Ανώτερου Γενικού Διευθυντή Ομίλου, Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων & Στρατηγικής. Επιπρόσθετα, διδάσκει μερικώς, ως Ειδικός Επιστήμονας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μαθητές μεταπτυχιακού επιπέδου (M.Sc.), σε θέματα του Κυπριακού Τραπεζικού Συστήματος και των Κυπριακών Χρηματαγορών και Αγορών Κεφαλαίων.  Επίσης, σε μαθητές μεταπτυχιακού επιπέδου (M.B.A.), σε θέματα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Τραπεζών.  Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων.
 

Top